Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Schrappen vestigingseisen leidt tot minder scholing

Datum nieuwsfeit: 02-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
MKB-Nederland

MKB Nieuws, bericht

02-12-1999
Schrappen vestigingseisen leidt tot minder scholing De stelling van het kabinet, dat aspirant-ondernemers zich zelf wel scholen om zich op het ondernemerschap voor te bereiden, staat haaks op de werkelijkheid. Het schrappen van vestigingseisen leidt tot een drastische vermindering van de scholingsinspanningen van aspirant-ondernemers. Dat is de belangrijk-ste gevolgtrekking die MKB-Nederland en VNO-NCW verbinden aan de uitkomsten van hun gezamenlijke onderzoek Wie verzuimt de les? Dit onderzoek schetst de ontwikkelingen in de deelname aan ondernemersoplei-dingen in relatie met de wijziging van de vestigingswetgeving per 1-1-1996.

Per 1-1-1996 trad een ingrijpende verandering van de vestigingswetgeving in werking: de wettelijke eisen op het gebied van vakbekwaamheid vervielen voor vrijwel alle branches, terwijl de overheid de eisen van handelskennis (het middenstandsdiploma) verving door eisen van algemene ondernemersvaardigheden, voor vier clusters van branches aangevuld met eisen van bedrijfstechniek.

Als uitvloeisel van de wijziging van de vestigingseisen vond in
1995/1996 een ingrijpende ombouw van opleidingen en examens plaats: nieuwe lesprogramma´s en leermaterialen, training van docenten, etc. Uit het onderzoek blijkt dat de kosten van deze ombouw voor de cursorische opleidingen omstreeks 11 miljoen gulden hebben bedragen. Hieronder volgen de belangrijkste andere uitkomsten van het onderzoek.


1. Het aantal cursisten voor de vanaf 1-1-1996 voor vrijwel alle branches niet meer verplichte vakbekwaamheid zakt na 1996 in met 64% van 27.000 naar 10.000 per jaar.

2. Het aantal mensen dat (voor 1996) een handelskennisdiploma respectievelijk (vanaf 1996) een aov-diploma behaalt, vertoont door de jaren heen een redelijk stabiel beeld: het gaat gemiddeld om ongeveer
13.000 geslaagden per jaar.

3. Er zijn minder branche-ingekleurde aov-opleidingen ontstaan dan het ministerie van Economische Zaken (anders dan MKB-Nederland en VNO-NCW) in 1995 vreesde.

4. Binnen het aantal deelnemers aan de aov-opleiding vindt een verschuiving plaats van branche-ingekleurde naar algemene aov-opleiding.

5. Uit vergelijking van de kosten voor opleiding en examen in de jaren
1993 en 1998 blijkt, dat de cursist nu in vrijwel alle sectoren te maken heeft met hogere kosten.

Het kabinet heeft begin september aangekondigd de nog resterende vestigingseisen te willen schrappen. Het kabinet beweert voortdurend dat aspirant-ondernemers zich zelf wel scholen. Het kabinet stelde dat begin jaren negentig met name ten aanzien van de component vakbekwaamheid, en doet dat nu voor de component algemene ondernemersvaardigheden. De werkelijkheid ziet er echter anders uit.

De terugval in het aantal cursisten voor de niet meer verplichte vakbekwaamheid vormt een keiharde tegenspraak voor de bewering van het kabinet. Dit terwijl de aantallen cursisten voor de wel wettelijk verplicht gebleven handelskennis c.q. algemene ondernemersvaardigheden door de jaren heen een stabiel beeld vertonen.

Maar er is meer. Uit het onderzoek Leren ondernemen loont van MKB-Nederland en VNO-NCW (juni 1999) komt naar voren dat de meerderheid van de ondervraagde respondenten geen ondernemerschapsopleiding (handelskennis c.q. algemene ondernemersvaardigheden) volgt als daarvoor geen wettelijke verplichting bestaat.

Uit het onderzoek Moeten of Willen?? van de Stichting Middenstandsexamen Algemeene Handelskennis onder 396 aov-gediplomeerden uit de jaren 1996-1999 komt naar voren, dat 90% van de respondenten zich met de opleiding beter op het ondernemerschap voorbereid voelt. Toch zegt slechts 48% van diezelfde respondenten dat men ook zonder verplichting, dus geheel vrijwillig, de opleiding zou volgen.

MKB-Nederland en VNO-NCW concluderen dan ook, dat door het schrappen van de resterende vestigingseisen straks beduidend minder mensen dan nu zullen deelnemen aan scholing op het gebied van ondernemerschap. Dat betekent een ernstige aantasting van het streven naar bevordering van de kwaliteit van het onder-nemerschap. Op termijn betekent dit een verzwakking van de economische structuur van het Nederlandse bedrijfsleven.

Alle signalen uit de praktijk in de afgelopen jaren en uit verrichte onderzoeken wijzen in dezelfde richting: een kleine groep mensen onderkent het nut van een opleiding als slaagfactor voor het ondernemerschap en schoolt zich vrijwillig; een grote groep begrijpt op voorhand niet de waarde van scholing en gaat zonder wettelijk steuntje in de rug niet op voor opleidingen en examens.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie