Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Tulip Computers terug naar de beurs

Datum nieuwsfeit: 02-12-1999
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

PERSBERICHT

's-Hertogenbosch, 2 december 1999

TULIP TERUG NAAR DE BEURS

De notering van de gewone aandelen aan de Officiële Markt van de effectenbeurs van de Amsterdam Exchanges N.V. zal met ingang van 23 december 1999 worden hersteld. Met het herstel van de officiële notering laat Tulip Computers de moeilijke periode ten gevolge van de surséance van betaling achter zich. Het Prospectus, dat wordt uitgebracht in verband met het herstel van de officiële notering en de uitgifte van gewone aandelen Tulip Computers N.V. door middel van een claimemissie is met ingang van vandaag beschikbaar gesteld.

Het aandeel Tulip Computers is vanaf mei 1987 genoteerd op de Officiële Markt van de effectenbeurs van Amsterdam Exchanges N.V. Als gevolg van liquiditeitsproblemen is op
24 april 1998 (voorlopig) surséance van betaling verleend aan Tulip Computers. In augustus 1998 is de surséance van betaling geëindigd. Als gevolg van bovengenoemde surséance van betaling was Tulip Computers vanaf 24 april 1998 niet meer officieel genoteerd.

Tulip Computers richt zich, via partners, op de professionele markt in Europa. De wensen en de behoeften van de eindgebruikers vormen voor Tulip Computers de basis voor het aanbieden van efficiënte oplossingen op maat. Kortom, Tulip Computers ontwikkelt PC's en combineert die met diensten tot maatwerk.

Tulip Computers heeft buitenlandse vestigingen in België, Duitsland, Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk.

Ontwikkelingen
Tulip Computers is in het vierde kwartaal een aantal nieuwe samenwerkingsverbanden aangegaan. Met Sonera, een A-class internet aanbieder, heeft Tulip een overeenkomst voor
twee jaar getekend om, onder andere, samen PC's voor de internetmarkt aan te bieden.
Met SmartForce, wereldmarktleider op het gebied van e-learning, is een meerjarenovereenkomst getekend om elektronische trainingen gebundeld aan te bieden op alle Tulip PC's.
Voorts zal Tulip Computers vrijdag 3 december haar nieuwe Medical PC introduceren op de Microsoft HUGe (Healthcare Users Group Europe) conferentie te Brugge.

Resultaten
De omzet in de periode 1 januari tot en met 30 september 1999 is uitgekomen op NLG 135,9 miljoen, zo blijkt uit het Prospectus dat vandaag is gepubliceerd. Het bedrijfsresultaat per 30 september 1999 is negatief NLG 4,5 miljoen. Na verwerking van de financieringskosten van NLG 2,5 miljoen en de belastingbaten van NLG 3,5 miljoen vertoont het nettoresultaat per 30 september 1999 een negatief saldo van NLG 3,5 miljoen.

Koninklijke Begemann Groep N.V. (RBG) heeft, zoals eerder met Tulip Computers is overeengekomen, bepaalde (nagekomen) incidentele kosten die direct te maken hebben met de surséance van betaling en de afwikkeling daarvan voor haar rekening genomen. Dit betreft onder andere herpositioneringskosten, beëindigingskosten van arbeidsovereenkomsten en kosten verband houdende met juridische, fiscale en accountantsadviezen. Deze kosten zijn eenmalig en hebben geen betrekking op de normale bedrijfsvoering. Het hiermee gemoeide bedrag beloopt per 30 september 1999 circa NLG 13,2 miljoen.

Vooruitzichten
Historisch gezien heeft Tulip Computers te maken met een seizoenspatroon, waarbij de omzet in het tweede halfjaar aanmerkelijk hoger is dan in het eerste halfjaar. Dit zal met name in het vierde kwartaal een verbeterde rentabiliteit geven met als gevolg de verwachting van de Directie van een beperkt positief resultaat voor het gehele jaar. In dit resultaat is mede begrepen een buitengewone belastingbate van NLG 3,5 miljoen, samenhangend met de verhoging van de boekwaarde van de latente belastingvordering, als gevolg van een wijziging van de waarderingssystematiek. Met RBG is overeengekomen dat RBG bepaalde incidentele kosten die direct te maken hebben (met de afwikkeling van) de surséance van betaling, de herpositionering en de herstart van de handelsactiviteiten voor haar rekening zal nemen. De omvang van het bedrag dat RBG voor haar rekening zal nemen, zal over geheel 1999 naar verwachting ongeveer NLG 15 miljoen bedragen.

De verwachting is dat het herstel van de officiële notering een positieve invloed zal hebben op de activiteiten van Tulip Computers en het vertrouwen in de onderneming. Op jaarbasis zal de omzet in 1999 naar verwachting hoger zijn dan de omzet in 1998.

Voor nadere informatie:
Tulip Computers N.V.
Burgemeester Burgerslaan 40 Rosmalen
Postbus 3333
5203 DH 's-Hertogenbosch
Tel.: 073 - 640 5350
Fax.: 073 - 640 5827
Internet: www.tulip.com
(Communication@tulip.com)

 
Bijlagen
I Geconsolideerde balans en geconsolideerde resultaten tot en met 30 september 1999
II Tekst advertentie herstel officiële notering en uitgifte van gewone aandelen
Tulip Computers N.V.

Bijlage I

Geconsolideerde balans
(x NLG 1 mln) 30 september 1999* 31 december 1998

Vaste activa 20,2 19,2
Vlottende activa 40,6 44,3

60,8 63,5

Garantievermogen
Eigen vermogen -2,4 1,1
Achtergestelde lening 10,0 10,0

7,6 11,1

Voorzieningen 2,9 2,6
Langlopende schulden 8,8 8,8
Kortlopende schulden 41,5 41,0

60,8 63,5

Geconsolideerde resultaten
(x NLG 1 mln) 30 september 1999* 31 december 1998

Omzet 135,9 187,0

Bedrijfsresultaat -4,5 -38,8

Nettoresultaat -3,5 -38,9

Uitstaande aandelen
per einde periode (x 1.000) 31.594 6.594

Nettoresultaat per aandeel (x NLG) -0,11 -5,64


* Op deze cijfers is geen accountantscontrole toegepast.


Bijlage II

Herstel officiële notering en uitgifte van gewone
aandelen Tulip Computers N.V.

Tulip Computers N.V. maakt bekend, dat het Prospectus dat wordt uitgebracht in verband met het herstel van de officiële notering en de uitgifte van gewone aandelen Tulip Computers N.V. door middel van een claimemissie met ingang van 2 december 1999 verkrijgbaar is gesteld.

Herstel notering
De officiële notering van gewone aandelen Tulip Computers N.V. op de Officiële Markt van de effectenbeurs van Amsterdam Exchanges N.V. zal naar verwachting met ingang van 23 december 1999 worden hersteld.

Omvang van de uitgifte
De omvang van de uitgifte is vastgesteld op maximaal 6.594.413 gewone aandelen Tulip Computers N.V.

Koers van uitgifte
De koers van uitgifte bedraagt NLG 1. (EUR 0,453780) per gewoon aandeel van nominaal
NLG 0,50.

Claims
De inschrijving op de thans uit te geven gewone aandelen staat uitsluitend open voor houders van claims. Aan elk op 6 juni 1998 bestaand gewoon aandeel is voor de houder daarvan een claim verbonden. Iedere houder van een claim is gerechtigd in te schrijven op een thans uit te geven gewoon aandeel. Dividendbewijs nummer 14 is aangewezen als claim.

Claimhandel
Amsterdam Exchanges N.V. heeft bepaald, dat de handel in claims zal aanvangen op 6 december 1999 en zal worden beëindigd op 17 december 1999, 13.15 uur onvoorziene omstandigheden voorbehouden.

Inschrijving
De inschrijving staat open vanaf 6 december 1999 tot uiterlijk 17 december 1999, 16.30 uur bij Keijser Effecten B.V.

Dividend
De thans uit te geven gewone aandelen zijn ten volle gerechtigd tot het dividend over het boekjaar 1999 en volgende boekjaren. De aan de thans uit te geven gewone aandelen verbonden rechten nemen een aanvang per de stortingsdatum. Mochten de thans uit te geven gewone aandelen niet tijdig beschikbaar zijn, dan zullen recepissen worden uitgegeven, die te zijner tijd tot nader aankondiging kunnen worden omgewisseld voor de definitieve gewone aandelen.

Toelating tot de notering
Toelating tot de notering op de Officiële Markt van de effectenbeurs van Amsterdam Exchanges N.V. van de thans uit te geven gewone aandelen, alsmede te zijner tijd de dooreenleverbaarheid met de reeds uitstaande gewone aandelen, is aangevraagd. Het ligt in het voornemen van Amsterdam Exchanges N.V. om de thans uit te geven gewone aandelen tot de notering toe te laten op 23 december 1999, onvoorziene omstandigheden voorbehouden.

Storting en levering
De stortingsdatum van de thans uit te geven gewone aandelen is de vierde beursdag na sluiting van de inschrijving, naar verwachting 23 december 1999. Direct na storting wordt overgegaan tot levering van de thans uit te geven gewone aandelen.

Provisie
Over de toegewezen stukken wordt een uitkering gegeven aan de toegelaten instellingen van Amsterdam Exchanges N.V. van 1% over de koers van uitgifte. Het is niet toegestaan deze uitkering of een deel hiervan door te geven aan beleggers.

Overige informatie
Exemplaren van het Prospectus gedateerd 30 november 1999, alsmede - tot een beperkt aantal - de statuten, de jaarverslagen 1998, 1997 en 1996 en het halfjaarbericht 1999 van Tulip Computers N.V., zijn met ingang van 2 december 1999 verkrijgbaar bij Keijser Effecten B.V., Keizersgracht 410, 1016 GC Amsterdam (tel. 020 5312121, fax 020 5312199) en bij Tulip Computers N.V., Burgemeester Burgerslaan 40, 5245 NH Rosmalen (tel 073 6405350, fax 073 6405827).

Keijser Effecten treedt op als Begeleidende Instelling bij deze uitgifte.

Amsterdam, 2 december 1999.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...