Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gaswet regelt taken gasunie en optreden NMA

Datum nieuwsfeit: 02-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie EZ persbericht

GASWET REGELT TAKEN GASUNIE EN OPTREDEN NMADatum: 02-12-1999

Het kleine velden beleid en de uitvoering daarvan door Gasunie worden wettelijk geregeld. De NMa krijgt bevoegdheden om er voor te zorgen dat, bij een geschil over de toegang, transport van gas toch al plaats kan vinden. Dit is de kern van de wijzigingen die minister Jorritsma vandaag aan de Tweede Kamer voorlegt in de nota naar aanleiding van het verslag bij de Gaswet.

Kleine velden beleid
Gasunie krijgt de wettelijke taak om het kleine velden beleid uit te voeren. Dat betekent dat Gasunie gas uit kleine velden af moet nemen wanneer producenten dat aanbieden en de afname van het Groningenveld daarop afstemt. Met het verankeren van deze reeds bestaande praktijk in de Gaswet, krijgen de producenten van aardgas zekerheid over hun afzetmogelijkheden ook in de toekomstige marktsituatie. Het Nederlandse beleid om de kleine velden intensief te exploreren en te exploiteren en het Groningenveld zo lang mogelijk als balansveld in te zetten, kan zo onverminderd worden voortgezet.
Daarnaast regelt de Gaswet de bevoegdheden die de minister van Economische Zaken heeft bij de inkoopvoorwaarden die Gasunie hanteert en het totale productievolume van Nederlands gas.
De meer geliberaliseerde marktomstandigheden zullen de afzet bepalen. De vergoeding die de producenten van Gasunie ontvangen zal marktconform zijn.
Deze publieke taak voor Gasunie zal haar niet belemmeren in mogelijkheden om op de Europese markt een belangrijke speler als gasleverancier en handelaar te blijven. Gasunie heeft voldoende mogelijkheden bij de afzet van het door haar afgenomen in Nederland geproduceerde gas en blijft de beschikking hebben over het Groningenveld.

Onderhandelde toegang
In het wetsvoorstel is gekozen voor het invoeren van een systeem van onderhandelde toegang omdat dit meest aansluit bij de huidige praktijk. Een gastransportbedrijf is verplicht een boekhoudkundige scheiding aan te brengen tussen opslagactiviteiten en
transportactiviteiten en voor het transport en de daarmee verbonden diensten moeten indicatieve voorwaarden en tarieven gepubliceerd worden. Een algehele weigering van transport zal zich in de praktijk niet vaak voordoen. Geschillen zullen dan ook meestal betrekking hebben op de tarieven of voorwaarden voor toegang. Om te voorkomen dat de verzoeker om transport in een meer en meer nadeliger positie terecht komt tijdens de behandeling van een geschil wordt in de nota van wijziging een aantal voorzieningen getroffen. Zo wordt aan de directeur-generaal van de Nma de bevoegdheid verleend om een termijn te stellen waarbinnen de onderhandelingen moeten zijn afgerond. Hij krijgt ook de bevoegdheid om in geval van een geschil over voorwaarden of tarieven voor het transport van gas, een voorlopige voorwaarde of een voorlopig tarief vast te stellen. Op basis daarvan kan dan het transport plaatsvinden totdat het geschil is beslecht.

De nota naar aanleiding van het verslag en de nota van wijziging zijn vanaf 3 december
te vinden in de EZ-winkel op internet:
info.minez.nl/energie/gasMinisterie van Economische Zaken
Aan deze paginas kunnen geen rechten worden ontleend - No rights can be derived from these pages

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie