Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief minister Borst over somatische zorg in APZ-en

Datum nieuwsfeit: 02-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal


00000000.144 brief min vws somatische zorg in apz-en
Gemaakt: 14-12-1999 tijd: 18:6


4

De voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport


2 december 1999

Overeenkomstig uw verzoek van 8 november 1999 zend ik u hierbij afschrift van mijn reactie op de gezamenlijke brief van Stichting Labyrint- In Perspectief, de Vereniging Ypsilon en de Stichting Landelijke Patiënten- en Bewonersraden.

In deze reactie wordt gesproken van een concreet plan van aanpak op te stellen door GGZ-N in overleg met de betrokken beroepsorganisaties. Ik heb dat plan nog niet ontvangen.

Van GGZ-N heb ik begrepen dat zij voor het eind van het jaar met een reactie zullen komen.

Het IGZ-rapport zelf is al in uw bezit; het werd u toegezonden bij brief van 24 november jl.

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

Stichting Landelijke Patienten- en bewondersraden in de GGZ

Geachte mevrouw Koster,

In de gemeenschappelijke brief van 5 oktober 1999 spreken de Stichting Labyrint-In Perspectief, de Vereniging Ypsilon en de Stichting Landelijke Patiënten en Bewonersraden hun verontrusting uit over de inhoud van het IGZ-rapport inzake de somatische zorg in

APZ-en.

In reactie daarop bericht ik u dat de bevindingen van de Inspectie ook mij hebben verontrust. Ik heb dan ook inmiddels bij brief van 13 september 1999 aan GGZ-Nederland gevraagd om op korte termijn en in overleg met de betrokken organisaties van beroepsbeoefenaren in een concreet plan van aanpak aan te geven op welk wijze en op welke termijn zij tot verbetering van de geconstateerde kwaliteitstekorten wil komen. Een afschrift van die brief gaat hierbij. Een reactie heb ik daarop nog niet ontvangen.

Aan de hand van dat Plan van aanpak zal ik beoordelen of nog nadere actie noodzakelijk is.

Ik vertrouw erop u hiermede voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,

de Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

Stichting Labyrint - In Perspectief

Geachte mevrouw Schlichting,

In de gemeenschappelijke brief van 5 oktober 1999 spreken de Stichting Labyrint-In Perspectief, de Vereniging Ypsilon en de Stichting Landelijke Patiënten en Bewonersraden hun verontrusting uit over de inhoud van het IGZ-rapport inzake de somatische zorg in

APZ-en.

In reactie daarop bericht ik u dat de bevindingen van de Inspectie ook mij hebben verontrust. Ik heb dan ook inmiddels bij brief van 13 september 1999 aan GGZ-Nederland gevraagd om op korte termijn en in overleg met de betrokken organisaties van beroepsbeoefenaren in een concreet plan van aanpak aan te geven op welk wijze en op welke termijn zij tot verbetering van de geconstateerde kwaliteitstekorten wil komen. Een afschrift van die brief gaat hierbij. Een reactie heb ik daarop nog niet ontvangen.

Aan de hand van dat plan van aanpak zal ik beoordelen of nog nadere actie noodzakelijk is.

Ik vertrouw erop u hiermede voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,

de Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

Vereniging Ypsilon

Geachte mevrouw Bosscher,

In de gemeenschappelijke brief van 5 oktober 1999 spreken de Stichting Labyrint-In Perspectief, de Vereniging Ypsilon en de Stichting Landelijke Patiënten en Bewonersraden hun verontrusting uit over de inhoud van het IGZ-rapport inzake de somatische zorg in

APZ-en.

In reactie daarop bericht ik u dat de bevindingen van de Inspectie ook mij hebben verontrust. Ik heb dan ook inmiddels bij brief van 13 september 1999 aan GGZ-Nederland gevraagd om op korte termijn en in overleg met de betrokken organisaties van beroepsbeoefenaren in een concreet plan van aanpak aan te geven op welk wijze en op welke termijn zij tot verbetering van de geconstateerde kwaliteitstekorten wil komen. Een afschrift van die brief gaat hierbij. Een reactie heb ik daarop nog niet ontvangen.

Aan de hand van dat Plan van aanpak zal ik beoordelen of nog nadere actie noodzakelijk is.

Ik vertrouw erop u hiermede voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,

de Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

Het bestuur van GGZ-Nederland

Geacht bestuur,

Graag vraag ik uw aandacht voor het volgende.

Door de Inspectie voor de Gezondheidszorg is onderzoek gedaan naar de somatische zorg in APZ-en. De bevindingen daarvan zijn vastgelegd in het gelijknamige rapport van juni 1999, dat inmiddels in uw bezit is.

De Inspectie constateert in dat rapport ondermeer dat de somatische zorg in apz-en meer aandacht verdient. Tussen psychiatrische ziekenhuizen blijken op dit punt grote verschillen te bestaan. De huisartsenhulp blijkt niet overal adequaat geregeld te zijn en niet overal van vergelijkbaar niveau met de «reguliere» huisartsenhulp. De ketenkwaliteit is niet overal systematisch en volledig gewaarborgd. De taakverdeling tussen de verschillende beroepsbeoefenaren op het terrein van de somatiek is nogal eens onhelder. Daarnaast ontbreekt het vaak aan duidelijke protocollering van de somatische zorg en aan een systematische evaluatie van de kwaliteit van de somatische zorg.

De inspectie formuleert in het rapport een aantal aanbevelingen om tot verbetering te komen.

Deze bevindingen verontrusten mij en vragen om een gerichte actie.

Systematische aandacht voor de somatische aspecten en voor comorbiditeit, alsmede een adequate organisatie van de somatische inbreng zijn zonder meer kwaliteitsvoorwaarden voor een goede ggz-zorg. Het belang daarvan neemt in de toekomst, ondermeer als gevolg van vergrijzing en van de vermaatschappelijking van de ggz-zorg, zeker toe.

In de zorg voor psychiatrische patiënten dient dit aspect dan ook beter gewaarborgd te worden.

Ik verzoek u mij (in overleg met de betrokken organisaties van beroepsbeoefenaren) in een concreet actieplan te willen aangeven op welke wijze en op welke termijn u tot verbetering van de geconstateerde kwaliteitstekorten wilt komen. Uw reactie zie ik graag voor eind oktober van u tegemoet.

Afschrift van deze brief heb ik toegezonden aan NVvP, LHV, NHG, alsmede aan de Nederlandse Vereniging van artsen somatisch werkzaam in de psychiatrie.

Hoogachtend,

de Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie