Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Herstructurering in opleiding sociale geneeskunde

Datum nieuwsfeit: 02-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Herstructurering in opleiding sociale geneeskunde

LAD-bericht van 2 december 1999

Na aandringen van de LAD werd besloten een werkgroep op te richten die de opzet van de opleiding onder de loep nam. In deze werkgroep kreeg de LAD de mogelijkheid actief bij te dragen aan herstructurering (en organisatorische inbedding) van de opleiding. Door de uitgebreide ervaring met de problematiek rond de huisartsenopleiding had de LAD in dit overleg een zekere kennisvoorsprong op de andere partijen. Onze voorwaarde was ook hier dat naast een optimale inhoud van de opleiding, de rechtspositie van de sociaal-geneeskundige in opleiding (sgio) niet over het hoofd gezien wordt.

Dienstverband met opleidingsinstelling
De bezwaren van de LAD concentreerden zich met name op de juridische vormgeving van de arbeidsrelaties. Omdat de opleiding community medicine praktijkscholing in meerdere werkgebieden inhoudt, was het oorspronkelijke plan dat de sgio's in dienst zouden komen bij de Stichting Community Medicine. Dit stuitte op grote weerstand van de LAD omdat de sociaal-geneeskundige tijdens de opleiding te maken krijgt met verschillende aanspreekpunten. Het risico is dan onaanvaardbaar groot dat de rechtspositie (financieel) sluitstuk wordt van de opleiding. Met alle denkbare ongewenste consequenties. Om dit te voorkomen besloot de werkgroep dat de sgio voor de duur van de opleiding in dienst komt van de opleidingsinstelling (GGD).

CAO-afspraken voor opleidingsplaats
De aanstelling van de sgio krijgt hierdoor het karakter van een opleidingsplaats. De inhoudelijke coördinatie van de opleiding is uitbesteed aan een onderwijs-instituut, terwijl de sgio in dienst treedt bij de opleidingsinstelling. Met alle rechten en plichten die horen bij een dienstverband. Dit betekent - op basis van CAO-afspraken
- duidelijkheid over salariëring, pensioenopbouw en kostenvergoedingen zoals de financiering van supervisie en doorbetaling tijdens de opleiding. Aspecten die in het oorspronkelijke voorstel niet of onduidelijk uitgewerkt waren. Dikwijls ten nadele van de sgio.

Opleidingskosten uit fonds
Het bezwaar van de instellingen dat zij voor de opleidingskosten opdraaien wordt onder vangen door een in te stellen fonds Community Medicine. GGD-en en alle andere potentiële werkgevers doen een storting in dit fonds. De opleidingsinstelling betaalt het salaris van de sgio en niet-productieve uren van sgio's en opleiders worden vergoed uit het fonds. Eventuele risico's van ziekte, arbeidsongeschiktheid en wachtgelduitkeringen dienen de instellingen zelf te verzekeren. De kosten hiervoor worden vervolgens ook via het fonds Community Medicine verrekend. Het fonds zorgt voor een evenredige verdeling van de opleidingskosten over alle toekomstige werkgevers van sociaal-geneeskundigen community medicine.

Financiering nog niet helder
De werkgroep heeft onlangs het rapport over de nieuwe opleiding community medicine gepubliceerd. Hoewel de daarin voorgestelde opleidingsstructuur op een groot aantal punten verbeterd is, zijn de participerende organisaties nog niet geheel tevreden. Met name de financiering van de nieuwe opleiding is niet helder. Een werkgroep waarin ook de LAD participeert zal beschrijven welke aanloop- en meerkosten de nieuwe opleiding met zich brengt. Daarna wordt met VWS besproken of het ministerie bereid is (een deel van) de kosten voor haar rekening te nemen.

De LAD is blij dat haar ervaring met de problematiek rond de huisartsenopleiding in het voordeel heeft gewerkt van de opleidingsstructuur sociale geneeskunde. De rechtspositie van de sociaal-geneeskundigen is aanzienlijk verbeterd ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel. Hiermee zijn de eerste belangrijke stappen genomen.
Zie ook : Community Medicine?

Ga naar : Nieuwspagina van de LAD
Volgend artikel : Gratis junior-lidmaatschap van de LAD

© copyright LAD 1999 home . index . email/adres . Artsennet

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie