Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Beslissing Regiovisie Geestelijke Gezondheidszorg Flevoland

Datum nieuwsfeit: 02-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Flevoland

PERSBERICHTEN

NUMMER: 99-143
DATUM: 3 november 1999

Provinciale Staten beslissen over Regiovisie Geestelijke Gezondheidszorg 1999-2002

Het college van Gedeputeerde Staten legt de Regiovisie Geestelijke Gezondheidszorg ter vaststelling voor aan Provinciale Staten. In de maand september van 1999 heeft het rapport voor de inwoners van Flevoland ter inzage gelegen. Hierop zijn geen reacties binnengekomen. Nu de inspraakperiode is afgerond kunnen Provinciale Staten in de vergadering van 2 december a.s. het rapport vaststellen. Daarna kunnen Provinciale Staten de Regiovisie Geestelijke Gezondheidszorg als advies aanbieden aan minister Borst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Regiovisie Geestelijke Gezondheidszorg is bedoeld om na te gaan hoe de zorg voor psychiatrische patiënten er in toekomst in Flevoland uit moet zien. De regiovisie Geestelijke Gezondheidszorg 1999-2002 is opgesteld door alle direct betrokken organisaties: vertegenwoordigers van zorgvragers, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten en provincie. In het rapport staan een aantal conclusies. Zo gaat het de goede kant op met de psychiatrische hulpverlening in Flevoland. Met de recente opening van verschillende voorzieningen is zo langzamerhand een compleet basispakket aan zorg in de provincie beschikbaar. Er is echter nog sprake van grote tekorten in het zorgaanbod en ook zullen de zorgaanbieders op onderdelen meer met elkaar moeten samenwerken. Op basis van deze knelpunten zijn maatregelen en oplossingen genoemd om een aantal doelen te bereiken. Zo moeten de gebruikers (en hun familieleden) van de zorg meer betrokken worden bij de wijze waarop in de psychiatrie wordt gewerkt. Hierbij gaat het om de manier waarop zij worden bejegend en of er voldoende informatie beschikbaar is over de gang van zaken rond een behandeling of opname. Daarnaast moet er voldoende psychiatrische hulpverlening in Flevoland aanwezig zijn, beschikbaar in alle delen van de provincie en zonder lange wachtlijsten. Tot slot is er behoefte aan cijfers over de echte vraag naar zorg. Omdat deze cijfers er nu in onvoldoende mate zijn kan er ook geen goede voorspelling gemaakt worden over de vraag in de nabije toekomst. Deze doelen worden niet in één keer bereikt. Alle partijen zijn wel maatregelen overeengekomen om deze doelen dichterbij te brengen. Zo zullen ze zich inspannen om het bestaande zorgaanbod zoveel mogelijk uit te breiden. De zorgaanbieders zullen op onderdelen beter met elkaar gaan samenwerken. Ook krijgt de positie van de zorgvragers binnen de instellingen meer aandacht. Tenslotte zal de provincie een platform oprichten om de voortgang en invoering van al deze maatregelen te bevorderen. Na vaststelling door Provinciale Staten kan men beginnen met de uitvoering van de maatregelen en oplossingen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie