Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

CDA, VVD, PvdA, Groen Brabant willen herstart in Oosterhout

Datum nieuwsfeit: 03-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Oosterhout

CDA, VVD, PvdA en Groen Brabant willen frisse herstart maken

"Inhoud en vorm college-akkoord vernieuwend"

Het tussen de fracties van CDA, VVD, PvdA en Groen Brabant gesloten college-akkoord mag, zowel qua inhoud als qua vorm, vernieuwend heten.

De vier raadsfracties zijn van mening dat met het nieuwe collegeakkoord een basis is gelegd voor een frisse herstart. "Dit akkoord is op een groot aantal terreinen richtinggevend. Wij hebben duidelijk proberen aan te geven welke ontwikkelingen het nieuwe college voorstaat. Voor algemeenheden kopen we weinig, in deze financieel moeilijke tijden", verklaart wethouder A. Emmen, voorzitter van het coalitieoverleg, het belang van het nieuwe collegeakkoord.

Nieuwe collegeonderhandelingen waren nodig nadat op 9 en 10 november het zittende college - bestaande uit Gemeentebelangen, CDA, VVD en PvdA - opstapte. De gemeenteraad kiest op dinsdag 7 december de leden van het nieuwe college. Namens de fracties die het collegeakkoord hebben ondertekend, zijn hiervoor kandidaat de heren A. Emmen (PvdA), Y. de Boer (VVD), R. Broere (CDA) en F. Gerbrands.

De opzet van het college-akkoord verschilt wezenlijk van de akkoorden zoals die in het verleden in Oosterhout zijn gesloten.

In het collegeakkoord geven de vier fracties allereerst aan hoe ze aankijken tegen het functioneren van het openbaar bestuur. Daarna geven ze hun visie op de toekomst van Oosterhout, om vervolgens per thema in te gaan op meer specifieke plannen en wensen. De thema's komen overeen met de thema's die ook gehanteerd zijn in het Meerjarenbeleidsplan 2000-2004.

De vier coalitiefracties doen geen bindende uitspraken over ombuigingen voor de komende jaren. De partijen willen hiervoor eerst het verdere verloop van de onlangs in gang gezette ombuigingsoperatie afwachten. Aan het eind van die operatie zal het college in de voorjaarsnota voorstellen doen, waarbij het nu gesloten politiek akkoord een "bestuurlijk en financieel afwegingskader" is. Als de ombuigingsoperatie "binnen afzienbare tijd" niet het nodige geld opbrengt, zullen als uiterste noodgreep de belastingen worden verhoogd.

Functioneren van de gemeente

In het akkoord geven de coalitiepartners vijf begrippen aan die ze voor het functioneren van de gemeente vijf begrippen van groot belang:
* de regierol. Het gemeentebestuur zal nadrukkelijk een regierol op zich moeten nemen. Daarbij horen het nemen van initiatief, het zelf bepalen van de rol en positie en het stellen van prioriteiten en randvoorwaarden;

* zakelijkheid. Dat betekent dat het gemeentebestuur bij beslissingen zich steeds de vraag zal stellen of de burger echt wil dat gemeenschapsgeld voor bepaalde zaken wordt uitgegeven;
* bepalen en betalen. Op verschillende beleidsterreinen wil het gemeentebestuur nadrukkelijk de randvoorwaarden blijven bepalen. Dat wil echter niet zeggen dat de gemeente daarom ook meteen moet betalen;

* uitvoering door de markt. De overheid moet bij de uitvoering van taken zoveel mogelijk terugtreden ten gunste van de markt;
* profijtbeginsel. Diegenen die profijt hebben, moeten daarvoor de rekening betalen.

Het in praktijk brengen van die principes vraagt om een slagvaardige overheid die keuzen maakt. Dat heeft gevolgen voor de verhouding tussen college, raad en organisatie. Onder andere betekent dat het vergroten van de betrokkenheid van de raad bij besluitvorming. Waar dat mogelijk en wenselijk is, zullen burgemeester en wethouders pas een definitief voorstel naar de raad sturen, nadat de gemeenteraad op basis van alternatieven een meningsvormende discussie heeft gevoerd. In die discussie kan het college overigens al wel een voorkeur uitspreken.

Aan de andere kant houdt het ook in dat het college bij "zware" aangelegenheden het maatschappelijk en politiek draagvlak kan aftasten voordat het met een voorstel komt.

Ontwikkelingen op het gebied van bestuurlijke vernieuwing zullen, als ze een meerwaarde hebben, op een zorgvuldige wijze in de Oosterhoutse praktijk worden gebracht. De coalitiepartijen willen voorzichtig omgaan met de ontwikkeling naar dualisme. Die kan alleen verder gestalte krijgen als daarover heldere afspraken worden gemaakt en als er sprake is van een verdere delegatie van bevoegdheden van de raad aan het college.

Oosterhout, 2 december 1999

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie