Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

ECN adviseert Tsjechië over verbetering energiehuishouding

Datum nieuwsfeit: 03-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

ECN adviseert Tsjechië over verbetering energiehuishouding

ECN adviseert Tsjechië over verbetering energiehuishouding Petten, 3 december 1999

In Tsjechië valt jaarlijks 225 petajoule te besparen of te wel 20% van het totale energiegebruik. Zo'n besparing zou het land, dat op het gebied van energiebesparing over weinig kennis en ervaring beschikt, minder afhankelijk maken van energie-import uit het buitenland en zou de concurrentiekracht van zijn industrie sterk verbeteren. Dit staat in een advies dat ECN in samenwerking met een aantal Tsjechische onderzoekinstituten in opdracht van de Wereldbank aan de Tsjechische regering heeft uitgebracht. Het onderzoek is grotendeels door de Nederlandse overheid gefinancierd in het kader van een steunprogramma voor Oost-Europa.

Het advies bevat twee pakketten zeer concrete maatregelen: een 'Energy Efficiency Action Plan' en een 'Renewable Energy Action Plan'. Deze actieplannen moeten in 2010 tot een reductie van 20% van de energievraag en tot een verdubbeling van het aandeel duurzame energie (van 1,5 tot 3,5%) kunnen leiden.

Energie is in Tsjechië nog steeds goedkoop; de prijzen worden met subsidies kunstmatig laag gehouden. Dat nodigt niet uit tot zuinig energiegebruik. Ook al omdat Tsjechië het lidmaatschap van de Europese Unie nastreeft, pleit ECN voor een hervorming van de energieprijzen, gekoppeld aan compensatiemaatregelen voor huishoudens met lage inkomens, en voor de invoering -- op termijn -- van een energiebelasting, naar het voorbeeld van de REB in Nederland.

Met zeer goedkope maatregelen is al direct een besparing van 6% te bereiken, bijvoorbeeld door een gedragsverandering van de consument zelf, en door het invoeren van energiemanagement-systemen in de industrie. Voor het bereiken van gedragsverandering worden diverse informatie- en voorlichtingsactiviteiten voorgesteld. Met maatregelen die zichzelf binnen 6 jaar terugverdienen, zoals het plaatsen van een moderne CV-ketel, valt de energievraag met nog 14% te verminderen. Hierbij is wel aangenomen dat de Tsjechische energieprijzen in die periode tot het huidige Europese gemiddelde zullen stijgen.

Op dit moment wordt 1,5% van de Tsjechische energiebehoefte gedekt met energie uit duurzame bronnen, voornamelijk waterkracht. Dat 'duurzame aandeel' kan al in 2010 zijn verdubbeld als biomassa-afvalstromen -- uit de bosbouw, de landbouw, industrie -- worden benut voor warmte- en elektriciteitsopwekking. Technisch, economisch en infrastructureel is dat haalbaar. Ná 2010 moet verdere groei van het aandeel duurzaam in speciale energieteelt worden gevonden. Ook thermische zonne-energie en windenergie kunnen aan het aandeel duurzaam bijdragen, maar een serieuze rol voor fotovoltaïsche zonne-energie (panelen die rechtstreeks elektriciteit leveren) wordt, vanwege de voorlopig nog te hoge prijs, niet voorzien.

Het rapport behelst ook de nodige 'institutionele' adviezen. Zo wordt aanbevolen om concrete nationale doelstellingen -- die er nu nog niet zijn -- in een Besparingsnota te formuleren, om specifieke wetgeving te ontwikkelen en om de voortgang van het beleid jaarlijks te monitoren en te evalueren. De financiële paragrafen laten zien dat de totale jaarlijkse uitvoeringskosten op 2,5 miljard Tsjechische kronen (150 miljoen gulden) moeten worden geschat. Dat is vier keer zoveel als wat de Tsjechische overheid nu aan energiesubsidies besteedt.

De actieplannen worden momenteel binnen de Tsjechische overheid besproken.

Voor meer informatie: ECN-Beleidsstudies - Ir. Mark T. van Wees ((m.vanwees@ecn.nl)) - Ir. Martine A. Uyterlinde ((uyterlinde@ecn.nl)) Telefoon: 0224-564050


. . . . . .


Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), Postbus 1, 1755 ZG Petten WWW: www.ecn.nl Laatste wijziging: 3 december 1999 Informatie: (info@ecn.nl)


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie