Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Project voor beter bruikbare cijfers land -en tuinbouw

Datum nieuwsfeit: 03-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Productschap Zuivel

P E R S B E R I C H T

3 december 1999

Land- en Tuinbouworganisatie Nederland Postbus 29773,2502 LT Den Haag Bezoekadres : Prinsevinkenpark 19, Den Haag Bankrekening :35.76.06.760 Telefoon : 070-3362721 Fax :070 3362811 Communicatie

Project Praktijkcijfers moet beter bruikbare cijfers opleveren

Als het lopende Project Praktijkcijfers wordt voortgezet, zal het meer bruikbare gegevens en cijfermateriaal moeten opleveren voor zowel collega-boeren als voor de politiek en maatschappelijke organisaties. Het gaat hierbij om gevolgen van mineralenmanagement op bedrijfsresultaten en effecten voor het milieu door metingen van nitraat in de grond. Ook moet beter in beeld komen wat gevolgen zijn van het huidige en toekomstig mestbeleid op de deelnemende en goed gerunde bedrijven.

Dit zijn enkele conclusies, die vanmiddag werden getrokken in Nijkerk, waar de LTO-vakgroepvoorzitters Jan Cees Vogelaar (melkveehouderij) en Aike Maarsingh (akkerbouw) overleg voerden met deelnemers aan het project. Indien het project een vervolg krijgt, zullen de doelen van de Europese Nitraatrichtlijn uitgangspunt moeten zijn, zo vinden de meeste deelnemers.

Meerdere deelnemers toonden zich ontstemd en gefrustreerd over het onlangs voorgestelde mestbeleid. Dit gaat geheel voorbij aan de uitkomsten van de praktijkproef, die de politiek zelf heeft gewild en waar de overheid nauw bij betrokken is. De Tweede Kamer sprak zich in 1997 in grote meerderheid uit voor de motie Huys, waarin staat dat de resultaten van het Project Praktijkcijfers zouden worden betrokken bij de evaluatie van het mestbeleid in het jaar 2000.

Het Project Praktijkcijfers is een gezamenlijk project van de ministeries van LNV en VROM en LTO-Nederland. Er doen 240 over het hele land verspreide bedrijven aan mee in de plantaardige en dierlijke sectoren. Doel van het in 1997 gestarte project is om te laten zien wat mogelijk is met mineralenmanagement in de praktijk. De deelnemers, voorlopers in hun bedrijfstak, werken aan de hand van de Goede Landbouwpraktijk; ze voeren hun bedrijf aan de hand van best beschikbare adviezen om de milieubelasting terug te dringen en de vruchtbaarheid van de bodem te behouden.

LTO-Nederland gaat bij de twee betrokken ministeries de vraag aan de orde stellen op welke wijze een vervolg aan het project kan worden gegeven. De communicatie zal hoe dan ook een veel centraler plaats moeten hebben in het hele project, luidde een van de conclusies in Nijkerk. Zo zullen bedrijfseconomische gevolgen van maatregelen en milieu-effecten goed gecommuniceerd moeten worden naar overheid, politiek, landbouw en ook maatschappelijke organisaties

3 december 1999 P9978 J.R.Luiten (070-3382721)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie