Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief minister Onderwijs over reintegratie langdurig zieken

Datum nieuwsfeit: 03-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal


00000000.114 brief min ocw inzake reintegratie langdurig zieken
Gemaakt: 10-12-1999 tijd: 15:23


3

De voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

Zoetermeer, 3 december 1999

Onderwerp

Algemeen Overleg Ziekteverzuim

In reactie op uw vraag deel ik u het volgende mede.

De experimenten met intensieve begeleidingstrajecten voor zieke werknemers waarnaar ik verwijs in mijn brief van 29 oktober 1999, zijn uitgevoerd en geëvalueerd door het Vervangingsfonds. Op 2 december jl. heeft het bestuur van het Vervangingsfonds de evaluaties besproken en geconcludeerd dat bredere en structurele toepassing ervan gewenst is. Mij is inmiddels bekend dat het bestuur een beroep op mij zal doen voor aanvullende fondsen teneinde de ambitie om het langdurig verzuim terug te dringen,

te realiseren.

In afwachting van nader bericht van het Vervangingsfonds zal ik mij beraden over de wijze waarop een eventuele continuering van de intensieve verzuimbegeleiding het beste kan worden bewerkstelligd.

Ik streef ernaar om in het Algemeen Overleg van aanstaande donderdag de leden van de Tweede Kamer hierover nader te informeren.

Bijgaand treft u aan twee korte samenvattingen van de desbetreffende onderzoeksrapporten.

Tenslotte deel ik u mee dat de beleidsreactie naar aanleiding van het Interdepartementale Beleidsonderzoek Vervangingsfonds op 10 december aanstaande in de Ministerraad zal worden besproken. Spoedig daarna zal ik de Tweede Kamer hierover informeren.

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

(drs. L.M.L.H.A. Hermans)

SUCCESVOLLE AANPAK REÏNTEGRATIE LANGDURIG ZIEKEN

Recent zijn de (eerste) resultaten bekend geworden van twee door het Vervangingsfonds geïnitieerde pilotprojecten, te weten de Subsidie Individuele Reintegratie en het Zorgbemiddelingsproject Langdurig Zieken.

De resultaten zijn dermate succesvol dat verdere ontplooiing van activiteiten in de lijn van de bovengenoemde pilots aanbevelenswaardig is. Uit de resultaten blijkt dat met een relatief kleine inspanning (in tijd, geld en kennis) de reïntegratie van (langdurig) ziek personeel aanmerkelijk versneld kan worden. Dit betekent niet alleen een enorme besparing op de uiteindelijke vervangingskosten, maar dit levert ook een grote bijdrage aan de oplossing van de personeelstekorten in het onderwijs. Hierbij moet bedacht worden dat 1 procent ziekteverzuim in het primair onderwijs gelijk staat aan een uitval van 1000 FTE.

Tevens moet bedacht worden dat inzetten van beleid op versnelde reintegratie op korte termijn al positieve resultaten op kan leveren.

In het onderstaande worden in het kort enkele kenmerken en resultaten van de twee pilotprojecten beschreven.

Evaluatie Individuele Subsidie Reïntegratie

Het Bestuur van het vervangingsfonds had eenmalig een bedrag van 3 miljoen uitgetrokken om een pilotproject in de vorm van een subsidie te starten. Vanaf 1 maart 1998 konden schoolbesturen in aanmerking komen voor een bijdrage in de kosten voor begeleiding bij reïntegratie van personeel dat langer dan 6 weken ziek was. Alleen ziekteverzuim dat gekoppeld was aan het werk of de werkomstandigheden gold als criterium bij de aanvraag, aangevuld met enkele andere criteria.

In juni 1999 was het budget van 3 miljoen gulden uitgeput. Afgesproken was om na afronding van de pilot, en gegeven de resultaten van de evaluatie, een besluit te nemen over het vervolg van een dergelijke subsidieregeling.

Uit de evaluatie kunnen de volgende hoofdconclusies worden getrokken:

? De reïntegratie wordt pas laat opgestart (gemiddeld genomen na 5 ½ maand)

? Schoolbesturen zijn tevreden over de subsidiemogelijkheid

? De Arbodienst is weinig in beeld bij de reïntegratie van ziek personeel

? De gemiddelde kosten van een reïntegratietraject bedragen 2200 gulden

? Ongeveer 2/3 van de reïntegratietrajecten leidt tot terugkeer op de werkplek

? Ongeveer 40 procent van de gereïntegreerden blijft tot een risicogroep behoren.

? Schattingen op basis van beschikbaar materiaal laten zien dat 3 procent van het onderwijspersoneel tot de risicogroep behoort. Volledig doorvoeren van de subsidie voor deze groep zou bij een 100 procent bereik een budget vereisen van ongeveer 15 miljoen gulden. Wat de uiteindelijke besparing op de vervangingskosten zou betekenen is niet eenduidig vast te stellen, doch ligt minimaal in de orde van grootte van 50 miljoen gulden.

Al met al kan geconcludeerd worden dat sturen op reïntegratie van ziek personeel, middels subsidiering van reïntegratietrajecten, enorme besparingen oplevert in de vervangingsuitgaven en een bijdrage levert aan de oplossing van de personeelstekorten.

Eerste resultaten project Zorgbemiddeling Langdurig Zieken

In dit pilotproject, waarvan de eindrapportage in januari 2000 wordt verwacht, wordt het reïntegratietraject van langdurig ziek personeel (langer dan 1 jaar ziek) ondersteund door een externe zorgbemiddelaar. De zorgbemiddelaar probeert, in opdracht van de werkgever, het reintegratieproces te versnellen, dan wel op te starten. Daartoe voert de zorgbemiddelaar gesprekken met de zieke werknemer, de werkgever, de Arbodienst en de USZO, om tot een advies aan de werkgever te komen hoe de reïntegratie versneld tot een succes kan leiden. De advisering moet daarbij breed worden gezien: doorverwijzing naar een specifieke zorgverlener (mede ingegeven door de wachtlijstproblematiek) tot aan advisering rond conflictsituaties.

De eerste resultaten van dit pilotproject zijn zeer hoopgevend. Zo geven alle 30 gesproken langdurig zieken aan dat zij blij zijn dat er nu eindelijk iemand is die het gehele ´verhaal´ wil aanhoren en die zich niet beperkt tot datgene wat binnen de verantwoordelijkheid valt van de desbetreffende actor. Tevens geeft men aan dat praten over reïntegratie niet echt in eerdere gesprekken met de verschillende actoren op een gestructureerde wijze aan de orde is geweest.

De inschatting van de zorgbemiddelaar is dat, weliswaar ondersteund door reïntegratietrajecten, zelfs bij deze specifieke groep langdurig zieken, toch nog 70 procent gereïntegreerd kan worden in het onderwijs. Na afloop van het project zal moeten blijken of en zo ja in welke mate reïntegratie buiten het onderwijs gerealiseerd kon worden.

Gegeven deze vroegtijdige resultaten lijkt zorgbemiddeling een goed instrument om het reïntegratieproces goed vorm te geven, resulterende in een versnelde en succesvolle reïntegratie.

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...