Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

TRAIL congres Scheveningen over onderzoeksprojecten

Datum nieuwsfeit: 04-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

TU Delft

Pers

4 december 1999

Verslag TRAIL congres

TRAIL organiseerde dit jaar voor de vijfde achtereenvolgende keer het TRAIL Annual Congress in het Kurhaus te Scheveningen. Op dit 5e TRAIL Jaarcongres spreken jonge onderzoekers over hun innovatieve en vernieuwende onderzoeksprojecten, die zij in samenwerking met de universiteiten, het bedrijfsleven en de overheid uitvoeren. De helft van de TRAIL-promovendi, zo'n 60 in getal, presenteren hun papers in de afzonderlijke sessies van het congres. Hun papers zijn voorafgaand aan het congres gereviewed door een internationale review commissie. De uitreiking van de ITL-Awards 1999 vond in de avond van het congres plaats door M.C.J. van Pernis, Lid Raad van Bestuur van Siemens Nederland N.V. en Voorzitter van de Industriële Adviesraad van TRAIL Onderzoekschool.

De jury was verrast door het resultaat van de internationale review commissie. Slechts vier papers zijn aan de jury voorgelegd om mee te dingen naar de IT&L Award 1999. Enerzijds heeft de jury dit ervaren als een taakverzwaring, anderzijds heeft het het werk van de jury, achteraf gezien, vereenvoudigd.

Bij haar oordeel heeft de jury zich geen oordeel gevormd over de wetenschappelijke kwaliteit van de papers. Het passeren van de internationale review borgt de wetenschappelijke kwaliteit van de inzendingen. Die toets heeft de jury niet willen doubleren. De jury heeft zich bij haar oordeelsvorming laten leiden door een aantal vragen:

* Is de studie relevant voor het verkeer en het vervoer?
* Is de probleemstelling helder en origineel?
* Is de gekozen onderzoeksmethode adequaat voor het gestelde probleem?
* Is de studie leesbaar, is er een begrijpelijke lijn, zijn de conclusies ook zonder gedetailleerde kennis van de gehanteerde formules navolgbaar?
* Zijn de resultaten praktisch bruikbaar (te maken)?
* Zijn de gehanteerde veronderstellingen realistisch?
* Zijn de in de studie gebruikte gegevens daadwerkelijk beschikbaar, ook op andere schaal dan in de studie?

* Is de gekozen oplossing gevalideerd?

Op basis van de gekozen criteria draagt de jury drie papers voor voor de IT&L Award. De jury heeft besloten de IT&L-AWARD 1999 toe te kennen aan:

Drs. L.W.P. Peeters, Faculteit Bedrijfskunde, Erasmus Universiteit Rotterdam An Optimization Approach to Railway Timetabling

Een studie met een heldere probleemstelling en een veelbelovend resultaat. Het maken van een dienstregeling is een uiterst complexe aangelegenheid. De vele variabelen, die voortkomen uit de beschrijving van de omgeving maken het welhaast onmogelijk om een oplossing, zo die er is, naar waarde te schatten. De door Peeters gehanteerde probleemreductie vooraf is in de context van het maken van een dienstregeling voor de spoorwegen als innovatief te kenschetsen. Het analyseren van de variabelen, gevolgd door
het weglaten van de modeltechnisch niet strikt noodzakelijke variabelen en het waar mogelijk bundelen van variabelen, leidt tot een verrassend resultaat, waarvan in de praktijk veel te verwachten is.

Ir. B.A. Pielage, Faculteit Ontwerp, Constructie en Productie, TU Delft Design Approach for Terminals in Automated Underground Transportation Systems

Pielage doet onderzoek naar de realisatie van een zwaar geautomatiseerd transportsysteem voor vracht, het 'Ondergronds Logistiek Systeem'. Ontwerpsystemen zoals het OLS vereisen een transparante ontwerpaanpak voor het gehele transport systeem en alle subsystemen. Pielage zoekt de uitdaging op om een bruikbare ontwerpaanpak te ontwikkelen en tegelijkertijd een daadwerkelijk toepasbaar terminalontwerp voor het OLS project te realiseren. De door Pielage ontwikkelde ontwerpaanpak is zeer innovatief en is de basis voor de ontwikkeling van een meer theoretische concept en een gestructureerde conceptuele ontwerpmethode in de transporttechnologie.

Drs. J.R. van der Meer, Faculteit Bedrijfskunde, Erasmus Universiteit Rotterdam Routing Vehicles On-line with Forecasted Release Times to Approach Off-line Performance

Van der Meer heeft een bekend probleem met een nieuwe impuls dichter bij een oplossing gebracht. Hij heeft de idee van de 'pre-arrival information' uitgewerkt voor een intern transport systeem. Hoewel de auteur zelf de gekozen oplossingsrichting niet in relatie brengt met andere transportsystemen, is de jury van mening, dat ook andere dan interne systemen profijt kunnen hebben van het gebruik van de door Van der Meer gehanteerde methodiek. Door te anticiperen op de in een later stadium beschikbare informatie kan de effectiviteit en efficiency van een transportsysteem aanzienlijk verbeterd worden.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie