Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Hergebruik van puin of grond met asbest toegestaan

Datum nieuwsfeit: 06-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

MINISTERIE SZW

www.minszw.nl

MIN SZW: Hergebruik van puin of grond

Nr. 99/220
6 december 1999

Hergebruik van puin of grond met minieme hoeveelheid asbest toegestaan

Hergebruik van puin of grond waarin zich een minieme hoeveelheid asbest bevindt, valt niet langer onder het asbestverbod. Een asbestgehalte van maximaal 10 milligram per kilo bewerkt puin of grond is voortaan toegestaan. Hiermee wordt een ruime veiligheidsmarge in acht genomen omdat uit onderzoek is gebleken dat verwerking van puin of grond met een asbestgehalte tot 100 milligram per kilo niet schadelijk is voor de gezondheid.

Dat schrijft staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mede namens minister Pronk van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, in een brief aan de Tweede Kamer. De Tweede Kamer heeft eerder dit jaar al aangegeven zich te kunnen vinden in deze voorgestelde aanpak.

Puin van bouw- en sloopafval wordt in grote hoeveelheden (circa 10 miljoen ton per jaar) hergebruikt, voornamelijk in wegfunderingen. Het blijkt in de praktijk niet mogelijk om voorafgaand aan de sloop het aanwezige asbest volledig te verwijderen, zelfs nadat de eerder aangekondigde verscherping van de asbestverwijderingsregelgeving in werking is getreden. Daarom bevat het puin vrijwel altijd een kleine hoeveelheid asbest. Hergebruik van het puin is wel gewenst om de hoeveelheid afval in Nederland te verminderen. Overigens blijft voor zogeheten niet-hechtgebonden asbesthoudend materiaal, zoals spuitasbest en leidingisolatie, het asbestverbod gehandhaafd.

Ook de bodem bevat vaak asbestresten, zoals steeds vaker blijkt bij bijvoorbeeld stadsvernieuwingsprojecten. Volgens de huidige regelgeving moet asbesthoudende grond worden gestort. Vanwege de hoge kosten voor het storten van grond en onvoldoende stortmogelijkheden gebeurt dit niet altijd en liggen op verschillende plaatsen in Nederland bergen asbesthoudende grond. Inmiddels is bij proeven met zuiveringstechnieken gebleken dat na zuivering van de grond er geen, of een zeer lage hoeveelheid asbest achterblijft. Bovendien blijkt dat bij zuivering van de grond er geen asbest in de lucht vrijkomt. Staatssecretaris Hoogervorst en minister Pronk hebben daarom besloten om ook bij hergebruik van grond een concentratie van maximaal 10 milligram per kilo toe te staan.

Uiteraard gelden bij de zuivering van asbesthoudende grond of puin tot beneden de norm van 10 milligram per kilo de normale veiligheidseisen voor het werken met asbest.

De arboregelgeving zal naar verwachting in de tweede helft van 2000 zijn aangepast aan de nieuwe norm. Vanwege de urgentie van de problematiek (met name de aanwezigheid van bergen met asbest verontreinigde grond vormt in toenemende mate een probleem) zal de Arbeidsinspectie vooruitlopend op deze regelgeving alvast de norm hanteren.

De nieuwe norm zal worden opgenomen in een certificatieregeling voor bewerkt puin, waarin is vastgelegd aan welke kwaliteitseisen het puin moet voldoen. Ook voor bewerkte grond wordt een dergelijke certificatieregeling nagestreefd.

06 dec 99 15:55

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie