Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

MKB-Nieuws: Marktwerking overwegend positief voor MKB

Datum nieuwsfeit: 06-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

EIM
Italiëlaan 33
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer
Tel. 079 341 36 34
Fax 079 341 50 24
E-mail (info@eim.nl)

Marktwerking overwegend positief voor MKB

6 december 1999
Nummer: 35
Inlichtingen: Y. Bernardt

Sterkere marktwerking brengt positieve effecten voor de economie met zich mee, maar de effecten voor midden- en kleinbedrijven zijn niet zonder meer hetzelfde als voor grote bedrijven. Het MKB kan op sommige punten extra sterk profiteren van deregulering en herregulering, terwijl vooral bestaande midden- en kleinbedrijven op korte termijn ook nadelen ondervinden van meer marktwerking. Zodra op langere termijn de herstructureringseffecten zijn uitgewerkt, zal ook het MKB sterker worden van meer marktwerking. Dit blijkt uit onderzoek van EIM naar de kansen en bedreigingen van marktwerking voor midden- en kleinbedrijven.

Positieve effecten voor MKB vooral in vermindering administratieve lasten

Het belangrijkste voordeel van deregulering voor het MKB is dat de administratieve lasten van regelgeving omlaag gaan. Administratieve lasten wegen zwaarder voor kleine bedrijven dan voor grote bedrijven. In principe kan deregulering dus relatief grote positieve effecten voor het MKB hebben door het verlagen van vaste kosten van regelgeving. Ten tweede nemen de beperkingen van regelgeving voor de twee troeven van het MKB - flexibiliteit en innovativiteit - af door deregulering. Een derde positief effect is dat deregulering het nieuwe (meestal kleine) bedrijven gemakkelijker maakt toe te treden, en het MKB dus stimuleert. Hoewel administratieve-lastenverlichting een van de belangrijkste positieve effecten is, ook volgens de bedrijven zelf, ervaren zij de lastenverlichting vaak nog niet in de praktijk. Zij voelen de lastenverzwaring door nieuwe of aangepaste regels zelfs sterker dan de lastenverlichting die de overheid beoogde.

Nadelen voor bestaande MKB-bedrijven

Vooral het huidige MKB ondervindt nadelen van versterkte marktwerking. Lagere toetredingseisen kunnen tot gevolg hebben dat de toetreding van zwakkere bedrijven toeneemt. De bestaande bedrijven kunnen dan kostenverhogingen ondervinden, omdat zij hun afnemers beter zullen moeten informeren over de betrouwbaarheid en kwaliteit van hun bedrijf (in de vorm van reclame of kwaliteitszorgsystemen bijvoorbeeld). Verder kan sterkere marktwerking overgangseffecten tot gevolg hebben. Vooral de tendens tot schaalvergroting zien veel bestaande middelgrote en kleine bedrijven als een bedreiging. Fuserende bedrijven zouden marktmacht kunnen vergroten en eventueel misbruiken. Overigens bieden overnames MKB-ondernemers ook vaak kansen om zelf verder te groeien.

Het kabinet is in 1994 gestart met het beleid ten aanzien van marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit (het zogenoemde MDW-beleid). EIM heeft de effecten van marktwerking voor het MKB zoals die in de literatuur naar voren komen getoetst aan twee casestudies van MDW-projecten. Daartoe zijn een aantal interviews afgenomen in de betreffende branches. Tijdens het onderzoek is gekeken naar twee al ingevoerde MDW-maatregelen: het domeinmonopolie in de advocatuur en het arbeidstijdenbesluit in het wegvervoer. De cases zijn niet bedoeld als evaluatie van de MDW-maatregelen, maar als illustratie van de algemene effecten van marktwerking in het MKB.

Bestellen

De publicatie `Marktwerking: kansen en bedreigingen voor het MKB' (prijs 35,-) kunt u ook bestellen per telefoon (079 341 36 34) of per fax (079 341 50 24) onder vermelding van bestelnummer A9906. Tegelijk met de publicatie ontvangt u de rekening.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie