Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst B&W Haarlemmermeer

Datum nieuwsfeit: 07-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Haarlemmermeer


* Besluiten B&W


+ 07-12-99

... Het college van B & W heeft besloten:


1. Het 'spoorboekje 2000' vast te stellen met betrekking tot de Planning en Control Cyclus (PCC);

2. Kennis te nemen van het handboek Parkmanagement Beukenhorst-Zuid;
3. Kennis te nemen van het handboek Parkmanagement Nieuw-Vennep-Zuid;
4. De nota ' Aanbod en aan bod komen' voor het jeugdzorgbeleid over de jaren 2000-2003 voorlopig vast te stellen;
5. Kennis te nemen van de evaluatie van de huidige systematiek van indexeren van de gemeentebegroting;

6. Kennis te nemen van het rapport 'Vraag en aanbod bedrijventerreinen';

7. De heer drs R.W.F. van Schalkwijk te benoemen als lid van het bestuur van de Stichting Verhuur Accommodaties Haarlemmermeer;
8. Het bezwaarschrift, gericht tegen de afgifte van een bouwvergunning voor de bouw van een woning en kas, ongegrond te verklaren; het bezwaar gericht tegen de weigering om inzage te hebben in vergelijkbare dossiers gegrond te verklaren;
9. De bezwaarschriften, gerichte tegen het verlenen van een vergunning voor de bouw van een bedrijfsruimte op de Raasdorperweg in Lijnden, ongegrond te verklaren;

10. Het bezwaarschrift, gericht tegen het verlenen van een vergunning voor het plaatsen van een lichtreclame op een perceel aan de Dennenlaan in Zwanenburg, ongegrond te verklaren;
11. Het bezwaarschrift, gericht het onder aanzeggen van een dwangsom verwijderen van een zonder vergunning gebouwde garage op een perceel aan het Savelsbos te Hoofddorp, ongegrond te verklaren;
12. Met betrekking tot bouwplannen, die strijdig zijn met geldende bestemmingsplannen;

13. Medewerking te verlenen aan de uitbreiding van een woning aan de Verisstraat in Hoofddorp;

14. De raad voor te stellen de aanvragen voor een planschadevergoeding ten gevolge van de aanleg van de T106 en de realisatie van het bedrijventerrein Lijnden-oost in behandeling te nemen en de planschadebeoordelingscommissie te verzoeken hierover advies uit te brengen;

15. Het bezwaarschrift, gericht tegen de afwijzing van een invalidenparkeerkaart, ongegrond te verklaren;
16. Het bezwaarschrift, gericht tegen het afgeven van een bouwvergunning voor het verplaatsen van 13 garageboxen op een perceel aan de Stationsweg, het uitbreiden van het parkeerterrein op een binnenterrein achter de Manegelaan, Stationsweg, Hoofdweg en Kruisweg en het wijzigen van het gebruik van een inpandige parkeergarage op de Kruisweg in zaalruimte, ongegrond te verklaren;

17. Het bezwaarschrift, gericht tegen de wijze waarop door de gemeente is en wordt omgegaan met het project renovatie Pax, omgeving Hammarskjöldstraat / Lutulistraat (fase 1) kennenlijk niet-ontvankelijk te verklaren;

18. Het bezwaarschrift, gericht tegen de weigering van een bouwvergunning voor de uitbreiding van een woning en het plaatsen van een dakkapel en terras aan de achterzijde van een woning aan de Schoonenburgsingel in Hoofddorp, ongegrond te verklaren;
19. De raad voor te stellen de subsidies 2000 voor cultuur, recreatie en maatschappelijk welzijn vast te stellen;
20. Akkoord te gaan met een eenmalige subsidie voor vijf plaatsen dag- en nachtopvang bij het Leger der Heils in Haarlem en een eenmalige subsidie van maximaal 100.000 gulden voor diagnose en advies, opvang sociaal pension en woonbegeleiding bij de Stichting HVO in Amsterdam;

21. Medewerking te verlenen aan het bouwplan voor de uitbreiding van een woning aan de Grote Belt te Hoofddorp;

Aan deze tekst kunt u geen rechten ontlenen

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie