Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Speech Möller: AEX in de volgende eeuw

Datum nieuwsfeit: 07-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Amsterdam Exchanges

07 Dec 1999 Speech van de heer Möller
Persbericht 99.128

DE VOLGENDE EEUW

"Amsterdam Exchanges is in hoog tempo bezig om zijn handels-, clearing- en settlementsystemen volledig geschikt te maken voor "total access". We noemen dit AEX @CCESS 2000. (...)

Dat betekent dat handelaren op de AEX-Effectenbeurs niet langer speciale terminals nodig hebben, maar rechtstreeks met hun eigen software, vanuit het eigen scherm en vanuit de eigen dealingroom, waar ook ter wereld, de elektronische beursvloer op kunnen. (...)

Op de AEX-Optiebeurs zullen wij vóór de zomer scherm-handelssystemen gereed hebben en de mogelijkheid bieden om opties en futures volledig elektronisch te verhandelen. De eerste producten die rond de zomer op het scherm gaan, zijn waarschijnlijk de futures op de AEX-index. Daarna willen wij met de markt overleggen en op basis van hun ervaringen en inzichten bepalen welke van de optieproducten ook naar het scherm toe zouden moeten. Als de markt dat wil dan kan naar verwachting een belangrijk gedeelte van onze optieproducten, zoals bijvoorbeeld de fondsen die in november 2000 toetreden tot het pan-Europese platform, aan het einde van het jaar op scherm worden verhandeld. Let wel; als de markt het wil. We zullen moeten bezien of het scherm superieur is boven de volledig geautomatiseerde vloer. Die vergelijking gaan we het volgende jaar in de praktijk maken. (...)

Toegang tot beurssystemen is het sleutelbegrip. Ook voor de particuliere beleggers, of beter gezegd; juist voor de particuliere belegger. Toegang is de kern van onze strategie. Daarom worden de producten die wij volgend jaar aan onze klanten aanbieden ook gepresenteerd onder het label AEX @cces 2000. (...)"

Dit zegt George Möller, president-directeur van Amsterdam Exchanges, tijdens de Visie-bijeenkomst van de Rabobank te Utrecht, d.d. 7 december 1999.

Bijlage: Volledige toespraak


__________

DE VOLGENDE EEUW

Toespraak van George Möller, president-directeur van Amsterdam Exchanges, tijdens de Visie-bijeenkomst van de Rabobank te Utrecht, d.d. 7 december 1999.

Allereerst wil ik mijn dank uitspreken voor de uitnodiging om op deze belangrijke bijeenkomst van de Rabobank één van de gastsprekers te mogen zijn. Ik maak graag van deze unieke gelegenheid gebruik en ook nog op een historisch moment. Want in het licht van de geschiedenis zijn er niet veel mensen die kunnen zeggen dat ze getuige zijn geweest van: én een jaarwisseling, én een eeuwwisseling, én een millennium wisseling inéén. Het magische jaar 2000 ligt voor ons, een mooi moment om kort terug te blikken maar vooral om vooruit te kijken!

De vooruitzichten die de Rabobank geeft voor de volgende eeuw zijn intrigerend. Ik zou er zelf graag een paar kanttekeningen bij maken. Vervolgens wil ik u graag deelgenoot maken hoe het management van een toch niet onbelangrijke Europese beurs aankijkt tegen de ontwikkelingen op de Europese kapitaalmarkt in de volgende eeuw. Hoe wij de positie van Amsterdam Exchanges daarin zien. U als deelnemer aan de kapitaalmarkt bent daar natuurlijk zeer nieuwsgierig naar. Maar, zoals gezegd, voordat we vooruit blikken eerst een blik terug.

Het is momenteel een rage om de man of vrouw van de eeuw te benoemen. Fanny Blankers-Coen, 4x goud in Londen, werd atlete van de eeuw. Frits en Anton Philips ondernemers van de eeuw, Heineken het merk van de eeuw en ga zo maar door. Mag ik aan dit lijstje iets toevoegen dat wellicht bestempeld kan worden als het meest belangrijke politiek-economisch verschijnsel van deze eeuw? Aan het eind van de vorige eeuw kwam in verschillende landen van de wereld een sociaal-maatschappelijke ontwikkeling op gang die begin deze eeuw uitmondde in een politieke ideologie met verstrekkende maatschappelijke gevolgen: het marxisme. Grote delen van de wereld hebben dat aan den lijve ondervonden. De beweging kwam op gang door een confrontatie tussen onredelijke en hebberige kapitalisten en een uitgebuit, onderdrukt en vooral hongerig volk. Er werd met name onder de arbeiders luidkeels geroepen om herverdeling van grond en kapitaal want de meerwaarde-theorie van Marx had hun geleerd dat al het inkomen de arbeiders toekwam. De politiek- maatschappelijke richting die verschillende landen in het begin van deze eeuw zijn ingeslagen staat nu bekend als één van de grootste dwalingen van onze tijd. Het diende destijds zeker een nobel doel. Een eerlijke verdeling van de opbrengst van kapitaal en goederen onder het volk. Vandaag is dat doel in de westerse wereld voor een groot deel gerealiseerd maar, heel verrassend, via een geheel ander systeem. Namelijk via het zo vaak verfoeide kapitalistische markt model. De herverdeling van kapitaal en goederen gaat via het eeuwenoude concept van securitisatie, een ander woord voor het creëren van aandelen die gekocht of verkocht kunnen worden via instituten als de Rabobank en die verhandeld worden via een effectenbeurs. Het is niet de staat als eigenaar van alle productiemiddelen, maar het individu en de institutionele beleggers; de pensioenfondsen die de dividendopbrengsten en de vermogenswinsten aanwenden voor bijvoorbeeld de oudedagsvoorziening van bijna iedere inwoner in dit land.

Wij hebben gezamenlijk, zonder dat we dat ooit deze eeuw expliciet op de politieke agenda geplaatst hebben, het volkskapitalisme gerealiseerd; niet meer en niet minder. Het mooie ervan is dat het politieke en maatschappelijke rust schept. Want als de verdeling van vermogenstitels nu nog steeds zo eenzijdig was als 100 jaar geleden dan zou de enorme waardestijging van effecten in de afgelopen decennia opnieuw aanleiding kunnen zijn voor een revolutie tegen de kapitaalbezitters. Het tegendeel is waar. Bijna iedereen ontvangt anno 2000 opbrengsten uit arbeid én kapitaal. Dat is een belangrijke verworvenheid.

Ik wil graag nog iets opmerken over de Rabo-visie die vandaag wordt gepresenteerd. Namelijk over het inflatie- en rentespook zoals dat zo mooi heet. Inflatie is vandaag de dag laag, tenminste zoals wij dat meten. Is de inflatie bestreden, is zij dood en komt zij nooit meer terug, zoals "'Nieuwe Economen" tegenwoordig roepen? Mijn mening is dat inflatie allesbehalve dood is. De inflatie leeft nog steeds maar is in winterslaap.

Prijsverlagingen -deflatie- zijn mede een gevolg van de effecten van de zogenaamde "Nieuwe Economie". Alles wordt in een rap tempo goedkoper door snelle technologische ontwikkelingen en het efficiënter maken van het productieproces. Ook wordt de kwaliteit van de producten aanmerkelijk verbeterd, terwijl de prijs waartegen de goederen worden vervaardigd niet toeneemt. Dan heb ik het bijvoorbeeld over auto's, computers en televisietoestellen. Andere prijzen echter gaan wel omhoog, onder andere die van arbeid. Zolang productiviteitsverhoging de stijging van arbeidskosten opvangt, kan de inflatie laag blijven maar zodra de curve van productiviteitsverbeteringen afvlakt, zullen de andere componenten van het inflatieproces zoals verhoging van arbeidskosten niet zomaar een en ander automatisch compenseren. Inflatie kan dan plotseling de kop op steken en ook hardnekkig blijken te zijn. De inkomenstoename die we sinds jaar en dag gewend zijn en inmiddels min of meer beschouwen als een verworven recht, zal ons dan opbreken.

Er is nog een ander punt over inflatie. We leven in een periode van lage consumptieprijsinflatie maar hoge `asset price' inflatie. Huizenprijzen rijzen de pan uit en ook aandelenprijzen stijgen almaar. Inwoners van Nederland die geen huiseigenaar zijn en geen aandelen voor hun oudedagsvoorziening bezitten, zijn armer geworden. Dit geldt vooral voor onze jeugd. Deze zal op haar beurt in een krappere arbeidsmarkt hogere arbeidsvoorwaarden kunnen en moeten stellen om die "assets" die tóch nodig zijn te kunnen kopen. De verkopers van deze activa aan de andere kant hebben écht geld in hun handen. Geld dat zij consumptief kunnen besteden. Van deze ontwikkeling gaat een inflatoire impuls uit die wel eens zichtbaar zou kunnen worden en ook de neiging zal hebben om hardnekkig te zijn.

Dan nog iets over de rente. Rente is al sinds eeuwen gebruikt als hét sturingsinstrument voor monetair beleid. De economie is gevoelig voor rente als een belangrijke kostencomponent in het productieproces. Daar ontleent de rente haar kracht aan. Dit is vertaald in een psychologisch element. Als de rente omhoog gaat wordt iedereen bang maar de vraag is: heeft renteverhoging nog wel zo'n belangrijke reële werking op de economie? Dreigt rente niet een soort van Sinterklaas te worden met een hoge psychologische waarde maar een geringe reële? De "Nieuwe Economie" leidt immers tot hele andere productieprocessen. Het aanhouden van voorraden geschiedt zó efficiënt en het productieproces is zó precies afgestemd op het consumptieproces dat het de vraag is of de rentekosten er nog wel zoveel toe doen. Het is nu al zo dat andere kostencomponenten in het productieproces, zoals energieprijzen, een hoge bijdrage leveren aan de kosten van het productieproces.

Als het rentewapen in de volgende eeuw stomp wordt dan zal moeten worden omgezien naar een ander sturingsinstrument of naar een set van sturingsinstrumenten voor het afremmen of aanjagen van economische ontwikkelingen.

Dames en heren, tot zover mijn korte reactie op de Rabo-visie. Nu de toekomst van het beursbedrijf. Alvorens daar op in te gaan, wil ik toch ook hier even kort terugblikken. De Rabobank is een eeuw jong maar het beursbedrijf wordt al bijna een half millennium lang uitgeoefend. In de zeventiende eeuw is het in de cafés en de herbergen rondom de Amsterdamse thuishaven van de Verenigde Oost-Indische Compagnie allemaal begonnen en het klinkt misschien vreemd, maar we staan aan de vooravond van onder meer de terugkeer van de handel naar dergelijke etablissementen. Alleen heten ze in de 21e eeuw `cybercafe's'. Het kan straks niet alleen vanuit cybercafe's maar overal waar je maar verbinding kunt leggen met de beurs.

De aandelenbeurzen sluiten deze eeuw af met het gevoel dat ze meer dan ooit moeten vechten om hun bestaansrecht in de volgende eeuw zeker te stellen. Beurzen zijn ook al lang geen marktplaatsen meer in de oude zin des woords. Het worden meer en meer elektronische ontmoetingsplaatsen die zoals gezegd door elke belegger in de wereld, ook als hij of zij in Rusland of China woont, kan worden bereikt. Zoals u weet hebben acht Europese beurzen afspraken gemaakt om de reglementen voor het verhandelen van de aandelen van de top Europese fondsen te harmoniseren en vervolgens hun platformen aan elkaar te verbinden. Hierdoor ontstaat een virtuele Europese beurs voor wat wij maar even voor het gemak onze `blue chips' noemen. Het plan is om de eerste fase van dit voornemen aan het einde van het volgend jaar te hebben gerealiseerd en ons inziens is dit haalbaar. Net als de komst van de euro, de eerste echt zichtbare integratie van de Europese kapitaalmarkt, gebaseerd op een federatief concept.

Amsterdam Exchanges is dan ook in hoog tempo bezig om zijn handels-, clearing- en settlementsystemen volledig geschikt te maken voor, zoals dat zo mooi in jargon heet, "total access". We noemen het dan ook AEX @CCESS 2000.

Dit streven staat in zekere zin los van onze samenwerking in alliantieverband of zoals u wilt is er een aanvulling op en zal onze gehele markt omvatten.

Wat houdt AEX @CCESS 2000 in?

Kort gezegd creëren we een open systeemstructuur zodat men via diverse netwerken rechtstreeks toegang heeft tot de handels- en clearingsystemen van de beurs. Begin volgend jaar wordt een nieuwe versie van ons zogenoemde Trading Systeem Amsterdam, het handelssysteem van de effectenbeurs, operationeel. Dat betekent dat gebruikers niet langer speciale terminals nodig hebben, maar rechtstreeks met hun eigen software, vanuit het eigen scherm en vanuit de eigen dealingroom, zo de elektronische beursvloer op kunnen.

Op de AEX-Optiebeurs volgen wij een vergelijkbaar traject.

Wij installeerden dit jaar de faciliteit voor kleine orders, het zogenaamde `small order execution-systeem'. Dit systeem zorgt ervoor dat kleine orders van particuliere beleggers direct en automatisch worden uitgevoerd. Het is in feite een eerste vorm van elektronisch handelen op de optievloer. Op dit moment zijn we in een fase waarin we de handheld computer, de elektronische vervanging van de dealing ticket, invoeren. Dat is wederom een historische stap op weg naar volledige automatisering van de handel. Wij zullen vóór de zomer scherm-handelssystemen gereed hebben en de mogelijkheid bieden om opties en futures volledig electronisch te verhandelen. De eerste producten die rond de zomer op het scherm gaan, zijn waarschijnlijk de futures op de AEX-index. Daarna willen wij met de markt overleggen en op basis van hun ervaringen en inzichten bepalen welke van de optieproducten ook naar het scherm toe zouden moeten. Als de markt dat wil dan kan naar verwachting een belangrijk gedeelte van onze optieproducten, zoals bijvoorbeeld de fondsen die in november 2000 toetreden tot het pan-Europese platform, aan het einde van het jaar op scherm worden verhandeld. Let wel; als de markt het wil. We zullen moeten bezien of het scherm superieur is boven de volledig geautomatiseerde vloer. Die vergelijking gaan we het volgende jaar in de praktijk maken.

Amsterdam Exchanges kijkt ook naar de verschillende wegen via welke orders naar onze markten worden geleid. Die wegen zijn vandaag de dag elektronische wegen en het maakt ons niet uit of de weg een digitale landweg is, een digitale rijkstraatweg of een digitale supersnelweg. De keuze is aan de gebruiker. Sommige wegen kunnen privé wegen zijn en andere zijn, tussen aanhalingstekens, beurswegen. In technische termen praat je over: vaste verbindingen via ISDN, via quote vendors, via internet of via privé-netwerken. Amsterdam Exchanges wil in ieder geval een digitale beursweg aan haar gebruikers ter beschikking stellen die goed is én snel én een hoge mate van betrouwbaarheid kent. Het is dienstverlening aan onze gebruikers, het is belangrijk voor de verankering van onze beurs bij internationaal actieve financiële instellingen.

Onze beursweg dames en heren, wordt geen landweg, geen rijkstraatweg maar onze weg wordt een digitale supersnelweg.

Amsterdam Exchanges heeft daarvoor zeer recentelijk een overeenkomst getekend met KPN Qwest voor het gebruik van Euroring, haar Europese glasvezel infrastructuur. Daarnaast willen wij de Europese gebruikers van al onze systemen, inclusief het elektronische optie-handelssysteem, rechtstreeks toegang geven. Niet alleen door een elektronische voordeur die in Amsterdam op Beursplein 5 staat, maar via een voordeur die dicht in de buurt staat van de internationale klant. Wij starten in februari met het plaatsen van elektronische voordeuren in Londen en Brussel. In dit krachtige en klantgerichte concept is de Amsterdamse beurs net zo toegankelijk in een ander land als de desbetreffende locale beurs. Beursplein 5 gaat naar Londen, Brussel en daarna naar Frankfort en Parijs. Ik zou ook kunnen zeggen; Amsterdam Exchanges komt naar de gebruikers toe.

Toegang is de kern van onze strategie daarom worden de producten die wij volgende jaar aan onze klanten aanbieden ook gepresenteerd onder het label AEX @CCES 2000.

Wat heeft de individuele belegger daar nu mee te maken, wat wordt die daar nu beter van? Het individu waar ik eerder over sprak zal zijn leven laten beheersen door een beperkt aantal persoonlijke hulpmiddelen. Dat is nu de auto en het televisietoestel maar daar is in het laatste jaar van deze eeuw de draagbare telefoon bijgekomen; nu nog voor veel mensen een gadget, straks een primaire levensbehoefte waar je bijna alles mee kan doen: bellen, internetten, faxen, e-mailen oftewel communiceren met de gehele wereld. Vandaag de dag horen wij op televisie de internetgoeroe Maurice de Hondt vertellen dat hij maar 48% van zijn werktijd op kantoor zit maar de resterende 52% van de tijd werkt hij gewoon door met zijn kantoor op zijn rug of beter aan zijn oor. Wat wij vandaag installeren als de handheld voor de optiehandelaar op de vloer is morgen de handheld voor iedere actieve belegger die als hij zich verveelt in de rij voor de skilift nog even zijn aandelenportefeuille van de Rabobank opvraagt, de waarde bepaalt op basis van de laatste koersen en nog nèt voordat de sleeplift hem naar boven brengt een opdracht uitvoert; het ene aandeel verkopen en het andere kopen. De afwikkeling van de financiële verplichtingen gaat via een automatische creditering of debiteren van de rekeningen of door middel van het invoeren van een creditcard voor securities. Een 'pay as you trade' faciliteit.

Toegang tot beurssystemen is het sleutelbegrip. Ook voor de particuliere belegger of beter gezegd: júist voor de particuliere belegger. Houdt de professionele handelaar daarmee op te bestaan? Neen, want de hele wereld handelt straks als professional. Vandaag spreken wij over e-commerce morgen over m-commerce en dat staat zoals u wellicht kan raden voor mobiele commercie. Amsterdam Exchanges wil op deze ontwikkelingen inspelen want daar ligt de toekomst. Ik weet dat onze gastheer van vandaag, de Rabobank, die visie deelt en het is om die reden dat de Rabobank al heel ver is in de ontwikkeling van dergelijke concepten.

Als we die toekomstvisie vergelijken met het maatschappelijke beeld dat ik aan het begin van mijn betoog heb geschetst van kapitalisten versus arbeiders aan het begin van deze eeuw dan is het duidelijk dat we deze eeuw meer dan een revolutie hebben doorgemaakt.

Dames en Heren, ik rond af.

Enigszins brutaal heb ik mijn voordracht "De volgende eeuw" genoemd. Het zal u niet zijn ontgaan dat ik het hoofdzakelijk over het komende jaar heb gehad. Een redenaar in 1899 had zich niet voor kunnen stellen hoe de wereld er in het jaar 2000 uit zou zien. Er was géén telefoon, géén koelkast, géén wasmachine, géén radio, géén televisie, géén auto, géén vliegtuig en zo kan ik nog wel even doorgaan. Hoe het er over 100 jaar uit zal zien? Ik weet het niet. Wat ik wel weet is dat de Rabobank dan 200 jaar zal bestaan en Amsterdam Exchanges 500 jaar. Kwaliteit gaat namelijk nooit verloren!!

Rest mij nog u prettige feestdagen en een goede jaarwisseling te wensen.

Dank u wel voor uw aandacht.

© Amsterdam Exchanges / Pers en Public Affairs

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie