Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verslag NAVO bijeenkomst 2 en 3 december in Brussel

Datum nieuwsfeit: 07-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Defensie


_________________________________________________________________

Brieven aan de Kamer

_________________________________________________________________

NAVO bijeenkomst

7-12-1999

Op 2 en 3 december jl. zijn in Brussel de najaarsvergaderingen van Navo-ministers van Defensie gehouden. Hierbij bied ik u de communiqués aan van de Noord-Atlantische Raad voor ministers van Defensie (NAC(D)), het Defensie Planning Comité (DPC), de Nucleaire Planning Groep (NPG), de Euro-Atlantische Partner-schapsraad (EAPC) en de Navo-Oekraïne Commissie (Nuc).

Versterking van de Europese defensiecapaciteiten Naast de Navo-vredesoperaties op de Balkan is tijdens de Navo-vergaderingen vooral stil gestaan bij de versterking van de Europese defensiecapaciteiten in het kader van het bondgenoot-schap. Hierover bleek, aan de vooravond van de EU-Top van Helsinki, in hoge mate overeenstemming te bestaan. De Ameri-kaanse minister van Defensie sprak in positieve bewoordingen over het voorstel van het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk voor een snel te ontplooien Europees legerkorps. Nederland heeft hiervoor eveneens steun uitgesproken. Uit de recente Brits-Franse en Frans-Duitse verklaringen is gebleken dat niet sprake is van een staand Europees leger los van de Navo en dat belangrijke Europese bondgenoten onverminderd belang hechten aan de transatlantische band. Bovendien komt de versterking van de Europese defensiecapaciteiten de samenhang en de vita-liteit van de Navo ten goede. Het gaat er tevens om de Europe-se bondgenoten in staat te stellen doeltreffend op crises te reageren als de Verenigde Staten afzijdig blijven. Nederland heeft bepleit dat het Europese ambitieniveau na de EU-Top van Helsinki wordt vertaald in nationale doelen. Deze gang van zaken komt overeen met de visie van de regering die is ver-woord in de notitie aan de Tweede Kamer van 29 oktober jl. over Europees veiligheids- en defensiebeleid.

Veel bondgenoten onderstreepten het belang van concrete stappen ter versterking van de Europese defensiecapaciteiten. Er is in dat verband uitvoerig gesproken over het tijdens de Navo-Top van Washington gelanceerde Defence Capabilities Initiative (DCI). Tijdens de Kosovo-crisis is duidelijk geble-ken dat deze capaciteiten tekortschieten. De Secretaris-Gene-raal van de Navo en de Amerikaanse minister van Defensie hielden dan ook een krachtig pleidooi voor een verhoging van de Europese defensiebegrotingen.

Nederland heeft vooral het belang van doelmatigheid en poolvorming onderstreept. Het DCI biedt de Europese bondgeno-ten de mogelijkheid de krachten te bundelen op terreinen waar zij tekortschieten. Nederland wil werk maken van de Europese dimensie van het DCI. Ook de mogelijkheden van gezamenlijke of multinationale financiering van projecten moeten worden onder-zocht. Naast kostenbesparingen kan daardoor de Europese defensie-identiteit tot uitdrukking worden gebracht. Ook de poolvorming van bestaande Europese capaciteiten biedt belang-rijke mogelijkheden. Een Nederlandse bijdrage aan het door de Duitse minister van Defensie, Rudolf Scharping, voorgestelde Europese luchttransportcommando is in dat verband het overwe-gen waard. Nederland heeft de afgelopen jaren flink geïnves-teerd in het luchttransport. Nederland beschikt nu over twee KDC-10 toestellen, twee C-130 Hercules-vliegtuigen, vier Fokker-60 Utility-vliegtuigen en twee Fokker-50 vliegtuigen.

Nederland heeft gepleit voor de snelle ontwikkeling binnen de Navo van een European Multinational Maritime Force (EMMF). Het gaat om de vorming van een Europese zeemacht tijdens crises door het tijdelijk onttrekken van maritieme eenheden en commandofaciliteiten aan Navo-verbanden. Een dergelijke zeemacht moet onder Europese leiding snel kunnen reageren op bedreigingen op maritiem gebied.

Ook heeft Nederland voorgesteld een Europees zeetransportcom-mando op te richten. Het gaat om bundeling van schaarse
zee-transportcapaciteiten en intensivering van de samenwerking op het gebied van zeetransport. Tevens kan worden bezien of de gezamenlijke aanschaf van dergelijke capaciteiten tot de mogelijkheden behoort. Er is positief gereageerd op dit initi-atief, dat nauw aansluit bij één van de doelstellingen van het DCI. Nederland kan aan een Europees zeetransportcommando mede gestalte geven omdat de Koninklijke marine beschikt over een amfibisch transportschip (ATS) en een tweede schip van dit type zal worden gebouwd. België heeft inmiddels belangstelling getoond voor een financiële bijdrage aan de bouw van het tweede transportschip.

Ook op andere terreinen is meer Europese samenwerking moge-lijk. Tijdens het Navo-overleg is onder meer gewezen op de mogelijkheden op het gebied van de tankercapaciteit ("air-to-air refuelling"), precisie-geleide wapens, verbindingen en inlichtingen. Om Europese zwaartepunten in het DCI te kunnen leggen, pleit Nederland voor intensivering van Europees over-leg in het kader van het Navo-planningsproces. De persoonlijke betrokkenheid van de Europese ministers van Defensie is even-eens van belang. Daarom is gesuggereerd dat de Europese Navo-ministers van Defensie aan de vooravond van Navo-ministeriële vergaderingen regelmatig van gedachten wisselen.

Defensienota
De afgelopen maanden heeft Nederland in het kader van de jaarlijkse toetsing door de Navo van nationale defensieplannen uitvoerig met de bondgenoten gesproken ter voorbereiding op de Defensienota. Bij het verschijnen ervan zijn de bondgenoten op verschillende manieren eveneens op de hoogte gesteld. Op 29 november jl. lichtte de plaatsvervangend chef Defensiestaf, luitenant-generaal Van Baal, de Defensienota toe in het Defen-ce Review Committee. Zelf heb ik tijdens het Defensieplanningcomité (DPC) mijn collega´s de hoofdpunten van de Defensienota uiteengezet.

Hierop is in algemene zin positief gereageerd. Al staat de Navo kritisch tegenover de bezuiniging op de defensiebegroting en de vermindering van aantallen wapensystemen, het spreekt waardering uit over de nieuwe accenten die zijn gelegd. Daar-bij vormden het Strategische Concept en het Defence Capabili-ties Initiative van de Navo immers een belangrijke leidraad. De Navo heeft in het bijzonder waardering voor de vergroting van de parate sterkte van de Nederlandse krijgsmacht. Mede in het licht van de ervaringen in Kosovo hecht het bondgenoot-schap aan dergelijke maatregelen groot belang. Het bondgenoot-schap erkent in algemene zin dat Nederland voorop loopt op het gebied van de modernisering van de krijgsmacht en de aanpas-sing aan de internationale veiligheidssituatie. Een en ander bleek onder meer uit de jaarlijkse toetsing door de Navo van de bondgenootschappelijke defensieplannen, die door het DPC is goedgekeurd. Ook de oordelen van de belangrijkste Navo-comman-danten (Saceur en Saclant) over de Nederlandse defensieplannen waren positief.

DE MINISTER VAN DEFENSIE

mr. F.H.G. de Grave

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...