Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Continuiteitsplan op website Millenniumplatform

Datum nieuwsfeit: 07-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
NIBRA

Continuiteitsplan

Zullen er zich grote problemen voordoen tijdens de millenniumwisseling? Het Millennium Platform verwacht geen echte narigheid, omdat Nederland goed is voorbereid. Toch kunnen kleine problemen voor de nodige irritaties zorgen en mogelijk leiden tot ernstiger verstoringen. Tijdens en na 1 januari 2000.

Op de site van het Millennium Platform gat men in op een continuiteitsplan. Het is bestemd voor ondernemers en ondernemingen, maar ook voor de brandweer en andere geinteresseerden is het aardig te lezen dat ook na 1 januari er zich problemen zouden kunnen voordoen.

"Daarom is het goed voorbereidende maatregelen te treffen,' meldt het MP. We laten de tips hieronder volgen:

Een ketting is zo sterk als zijn zwakste schakel. Dit gezegde is zeer toepasselijk voor de situatie waarin veel bedrijven zich nu bevinden. De overgrote meerderheid (98 procent volgens een recent onderzoek) heeft de meest vitale systemen en processen millenniumbestendig gemaakt. Maar zijn de relaties met leveranciers en afnemers voldoende in kaart gebracht? Is er niemand over het hoofd gezien? Is er al nagedacht over de juridische aspecten van het millenniumprobleem? Kunnen de systemen die tijdens de overgang naar 2000 zijn uitgezet zonder meer weer worden aangezet? Hoe moet u uw bedrijf na de eeuwwisseling weer op de rails krijgen? Kortom: welke maatregelen kunt u zo kort voor 31 december en in de eerste weken van 2000 nog nemen?

Politie en hulpdiensten
Veel feestvierders op straat, veel vuurwerk. De millenniumnacht belooft ook een drukke nacht te worden voor politie en hulpdiensten in uw gemeente. Vrijwel alle verloven zijn ingetrokken, zodat zij op volle sterkte kunnen werken. Naar verwachting wordt een aanzienlijk groter beroep op hulpdiensten gedaan dan tijdens de 'normale' jaarwisselingen. Dat betekent dat u niet in alle gevallen snel op assistentie kunt rekenen als er zich kleine problemen in uw onderneming voordoen.
De manier waarop de brandweer, politie en GGD zich op de millenniumwisseling voorbereiden -en de prioriteiten die zij daarbij stellen- kan per gemeente verschillen. In de meeste steden en dorpen zijn speciale noodmeldpunten ingericht, waar u millenniumcalamiteiten kunt melden. Let daarom goed op de gemeentelijke informatie die u hierover ontvangt.

Actie beperkt claimgedrag
De inspanningen van bedrijven en instellingen concentreren zich op het millenniumbestendig maken van producten, bedrijven en processen. Als het millenniumprobleem ervoor zorgt dat zakelijke partners of leveranciers niet de service geven die wordt verwacht, bestaat de kans dat een ander gevaarlijk 'virus' toeslaat: claimgedrag. Belangrijk uitgangspunt om dergelijk claimgedrag te voorkomen is de constatering dat partijen wederzijds afhankelijk zijn bij het realiseren van hun bedrijfscontinuïteit.
De meeste partijen zijn zich bewust van hun wederzijdse afhankelijkheid bij het bereiken van een oplossing en van de noodzaak om in gesprek te blijven. Koplopers maken afspraken over noodscenario's en het delen van capaciteiten. Veel bedrijven tonen de bereidheid tot openheid en overleg. Toch zijn bedrijven bezorgd over de mogelijke ontwrichtende effecten van een groot aantal rechtszaken en de gevolgen van claimgedrag. Effecten die nog lang na 1 januari 2000 kunnen nagalmen. Over de vraag welke conflicten zich zullen voordoen, valt vooralsnog weinig te zeggen. Het nemen van praktische maatregelen zoals het implementeren van een noodplan, het blijven communiceren met belangrijke zakelijke partners blijven de belangrijkste peilers voor het beperken van de eigen schade en de schade bij anderen. Actie reduceert de kans op claims.

Continuïteit: hoogste prioriteit
In de laatste weken van het jaar is het natuurlijk te laat om nog met een millenniumproject te beginnen. U kunt er beter voor zorgen dat u preventieve maatregelen neemt in de bedrijfseconomische sfeer. Breng uw vitale processen in kaart en inventariseer de ondersteunende systemen en objecten waarvan deze processen afhankelijk zijn. Stel vast of voor deze afhankelijkheden nog onzekerheden bestaan. Zo ja, probeer deze onzekerheden alsnog te neutraliseren. Gezien het hoge aantal bedrijven dat verwacht pas op het nippertje klaar te zijn, is het daarnaast onontbeerlijk u ook te oriënteren buiten de grenzen van uw bedrijf, branche of sector. Alle maatregelen die u neemt om de voortgang van uw (vitale) bedrijfsprocessen te garanderen, kunnen worden beschreven in een continuïteitsplan. Dit plan bestaat uit een contingencyplan. Dit plan is pro-actief en beschrijft beleidsmatige en operationele maatregelen om onzekerheden te elimineren. Een contingencyplan bestaat verder uit een roll-overplan voor de periode vlak voor en na de eeuwwisseling, een calamiteitenplan én uit de inrichting van een crisisorganisatie.

Roll-overplan
Een roll-overplan is een draaiboek voor de periode vlak voor en direct na de eeuwwisseling. Hierin wordt stap voor stap beschreven welke handelingen een organisatie moet verrichten voor een ongestoorde eeuwwisseling. Zorg dat u ook uw directe omgeving betrekt in het plan; denk aan maatregelen die verband houden met veiligheid en milieu. Soms zult u zich ook in uw sector moeten oriënteren of zelfs buiten de nationale grenzen, als uw bedrijf onderdeel is van een internationale keten. Tijdens de overgang naar 2000 zullen de meeste bedrijven hun bedrijfsactiviteiten minimaliseren, de zogenaamde waakvlamperiode.

De waakvlamperiode
In samenspraak met de sectorplatforms adviseert het Millennium Platform in de periode rond de millenniumwisseling geen nieuwe systemen in te voeren of wijzigingen aan te brengen in bestaande computersystemen. Geadviseerd wordt computersystemen en datumgevoelige apparatuur tijdens de millenniumovergang zoveel mogelijk uit te zetten of los te koppelen van andere apparaten, zodat er in de periode van en na de millenniumwisseling zo weinig mogelijk storingen ontstaan. Hieraan zijn echter wel speciale voorwaarden verbonden. Kijk op voor meer informatie in bijlage 6 (Advies Millennium Platform waakvlam periode) van de Continuïteitshandleiding.
Ondernemingen die een millenniumproject succesvol hebben doorlopen, moeten niet hun netwerken uitzetten en daarmee mogelijke opstart risico's introduceren. Ondernemingen die nog zorgen hebben over de millenniumbestendigheid van hun netwerk moeten de afweging maken tussen mogelijke fouten versus problemen bij het opnieuw opstarten.

Calamiteitenplan
Indien, ondanks de genomen maatregelen, toch verstoringen optreden die de continuïteit van uw organisatie in gevaar brengen, zullen noodmaatregelen getroffen moeten worden. Gegeven de tijd die nog rest tot het jaar 2000, heeft het alleen zin voor de meest kritische processen noodmaatregelen uit te werken. U kunt een calamiteitenplan voor de eeuwwisseling vaak samenvoegen met bestaande calamiteitenplannen voor brand, stroomuitval of een onverwachte emissie van giftige stoffen. In het calamiteitenplan moet vooral aandacht worden besteed aan de meldingsprocedures: wie meldt wat aan wie? Procedures tijdens een calamiteit kunnen soms eenvoudig in een schema worden samengevat. Dat spaart tijd in de voorbereiding en is eenvoudiger uit te leggen aan mensen die betrokken zijn.

De crisisorganisatie
Een normale organisatie is niet berekend op crisissituaties. Om de continuïteit van de belangrijkste bedrijfsprocessen tijdens een calamiteit te waarborgen, is bij grotere bedrijven de inrichting van een crisisorganisatie noodzakelijk. Een crisisorganisatie moet zo klein mogelijk worden gehouden en bij meerdere vestigingen uit decentrale teams bestaan.
In een crisisteam wordt een aantal rollen onderscheiden. Naast een eindverantwoordelijke bestaat een crisisorganisatie uit een alarmcoördinator, een verantwoordelijke voor de operationele gang van zaken, een commercieel verantwoordelijke voor de contacten met de klant en een IT-coördinator met kennis van de IT-systemen.

Testen en communicatie
Of een continuïteitsplan ook in de praktijk werkt, kan alleen maar met behulp van een test worden aangetoond. Als u daar nog tijd voor heeft, is het aan te raden om de tests uit te voeren met dezelfde medewerkers die straks ook bij een eventuele calamiteit in actie moeten komen. Testen is ook een belangrijk hulpmiddel bij de communicatie van uw continuïteitsmaatregelen. Door directie en medewerkers actief bij de test te betrekken, krijgen ze zicht op de inhoud van het plan en op hun eigen rol daarin.
Behalve uw medewerkers zult u ook de klanten en leveranciers in uw keten moeten informeren over de getroffen maatregelen. Hun inzet kan soms noodzakelijk zijn als u met continuïteitsproblemen geconfronteerd wordt. In ieder geval zal er meer begrip zijn als u tijdelijk uw serviceniveau niet kunt waarmaken.

Tot slot: het 'Doornroosje-effect'
De waakvlamperiode wordt ook wel eens omschreven als een korte winterslaap, waaruit het soms lastig ontwaken is. Doornroosje is in slaap gevallen, maar hoe kust u haar wakker? Algemeen luidt het advies: blijf rustig, denk na, handel niet te snel en met de juiste sociale verantwoordelijkheid. Er kunnen verschillende drijfveren zijn om snel te willen starten, zoals menselijke overwegingen, het milieu of bedrijfseconomische redenen. Dat betekent dat veel bedrijven tegelijkertijd zullen starten zodat er tijdelijk een tekort aan middelen kan ontstaan, zoals monteurs en onderdelen. Het is verstandig van tevoren een planning te maken op welke manier en in welke volgorde u systemen wilt opstarten. Belangrijk is daarbij leveranciers en afnemers te betrekken en daarop uw eigen planning af te stemmen. Heeft u een storing? Ga dan niet in de wilde weg alles inschakelen, maar onderzoek eerst de oorzaak van het euvel.

Uitgebreide informatie over het opstellen van een continuïteitsplan voor 2000 en de juridische aspecten van het millenniumprobleem vindt u p de website van het millennium platform: www.mp2000.nl

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...

HamiltonRoche en Cashforce samen sterk in cash flow management
HamiltonRoche en Cashforce kondigen een samenwerking aan op het gebied van cash flow management voor middelgrote en grote bedrijven. Voor...