Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Landbouw: 'Slachtpremie runderen'

Datum nieuwsfeit: 07-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Middenstand en Landbouw België

07/12/1999

PERSBERICHT

SLACHTPREMIE RUNDEREN'

De Minister van Landbouw en Middenstand wenst de producenten-rundveehouders in kennis te stellen van de modaliteiten voor het verkrijgen van de slachtpremie voor volwassen runderen' met betrekking tot de campagne 2000.

De slachtpremie kan aan de producenten-rundveehouders worden toegekend voor alle runderen die aan de leeftijds- en aanhoudingsvoorwaarden voldoen en die tijdens de periode gaande van 1 januari 2000 tot en met 31 december 2000 worden geslacht in een Belgisch slachthuis, levend uitgevoerd naar derde landen, of geslacht in een slachthuis van een andere EU-Lidstaat.


1. Premievoorwaarden


1.1. Voorwaarden voor de producent

De slachtpremie kan worden uitbetaald aan de persoon die aan de verder beschreven voorwaarden voldoet waarbij wordt uitgegaan van de volgende definities :


* Producent : een individuele landbouwer, natuurlijke persoon of rechtspersoon, of een groepering van natuurlijke personen of rechtspersonen, ongeacht de rechtspositie van de groepering en van haar leden volgens het nationale recht, van wie, respectievelijk waarvan, het bedrijf zich op het Belgische grondgebied bevindt en die runderen houdt met het doel het vlees of de runderen zelf te verhandelen.

* Bedrijf : het geheel van de productie-eenheden dat door het bedrijfshoofd autonoom wordt beheerd en dat zich bevindt op het Belgische grondgebied.

* Veebeslag : het geheel van runderen dat gehouden wordt in een geografisch omschreven entiteit en een duidelijk omschreven eenheid vormt op basis van epidemiologische banden, vastgesteld door de inspecteur-dierenarts.

De producent dient geregistreerd te zijn in het identificatiebestand van het Ministerie van Middenstand en Landbouw met zijn correspondentie-adres, zijn producentnummer, zijn bedrijfsadres (eventueel adressen van de verschillende productie-eenheden) en dient in Sanitel geregistreerd te zijn met zijn veebeslag(en).

De producent moet een geldige Verklaring tot deelname aan het premiestelsel voor het slachten van volwassen runderen' (verder deelnameverklaring' genoemd) indienen bij het Provinciaal Bureau van het Ministerie van Middenstand en Landbouw (DG3) (adressen: zie lager). Per producent en per bedrijf kan slechts één deelnameverklaring ingediend worden.


1.2 Premievoorwaarden voor de runderen

De runderen moeten :

* conform zijn geïdentificeerd en geregistreerd in Sanitel,
* een minimum leeftijd van 8 maanden hebben op het ogenblik van het slachten;

* minimum 2 maanden aangehouden zijn op het bedrijf van de producent;

* na vertrek bij de producent geslacht zijn binnen een periode van maximaal 1 maand;

* geslacht zijn in de periode vanaf 1 januari 2000 tot en met 31 december 2000 in een Belgisch slachthuis, in een slachthuis van een andere EU-Lidstaat of levend uitgevoerd zijn naar een derde land (buiten de EU).


2. Modaliteiten

Voor de slachtpremies komen drie categorieën van runderen in aanmerking :

1. Runderen die worden geslacht in een Belgische slachthuis;
2. Runderen die worden uitgevoerd naar landen buiten de EU en
3. Runderen die worden uitgevoerd binnen de EU en in een EU slachthuis worden geslacht.


2.1. Runderen die worden geslacht in een Belgisch slachthuis

De deelnameverklaring moet door de producent ingediend worden tegen uiterlijk 31 januari 2000 of later, maar dan heeft de producent ook pas vanaf de geldige indieningsdatum recht op deze slachtpremie. Dit indienen kan door de verklaring aangetekend op te sturen ofwel door ze tegen ontvangstbewijs op het provinciaal bureau af te geven. In deze deelnameverklaring dient de producent correcte gegevens te verstrekken wat betreft zijn persoonlijke identificatie, zijn bedrijf en het/de overeenkomstige veebeslag/en.

De premie wordt automatisch toegekend voor alle runderen die aan de voorwaarden voldoen, indien de producent voor 31 januari 2000 een geldige deelnameverklaring heeft ingediend.
Indien deze later is ingediend, komt de producent automatisch in aanmerking voor de premie vanaf de geldige indieningsdatum.

Producenten die voor de campagne 1999 een premieaanvraag voor mannelijke runderen en/of zoogkoeien hebben ingediend of die voor het melkjaar 1999-2000 over een melkquotum beschikken, ontvangen tegen half december 1999 een gepersonaliseerde deelnameverklaring. Alle producenten die op 20 december 1999 deze deelnameverklaring nog niet hebben ontvangen, dienen op eigen initiatief, een blanco formulier telefonisch aan te vragen op het Provinciaal Bureau van het Ministerie van Middenstand en Landbouw (DG3).

De producenten die een gepersonaliseerde deelnameverklaring hebben ontvangen, moeten de vermelde gegevens eventueel verbeteren en/of aanvullen.
De producenten die een blanco formulier hebben ontvangen moeten het formulier invullen met persoonlijke gegevens waaronder hun correspondentie-adres, hun bedrijf (productie-eenheid) en hun veebeslag(en).

De berekening van de slachtpremie gebeurt automatisch op basis van de gegevens die in Sanitel gekend zijn en toebehoren aan de producent die een geldige deelnameverklaring heeft ingediend.

De producent dient dus geen specifieke premieaanvraag in te dienen.

Een producent heeft slechts recht op de slachtpremie voor de runderen die voldoen aan de premievoorwaarden en die geslacht zijn in de periode dat de producent actief is op zijn bedrijf volgens de gegevens van het identificatiebestand van het Ministerie van Middenstand en Landbouw.
In geval van bedrijfsovername in de loop van 2000 dient de overlater in het Provinciaal Bureau zijn deelnameverklaring te laten annuleren en kan de overnemer vanaf dan een geldige deelnameverklaring indienen op zijn naam.

Speciaal geval

Producenten die elk dieren houden die tot 1 gemeenschappelijk veebeslag behoren :

* Voor één veebeslag dat gemeenschappelijk is voor verschillende producenten, zal elk van de betrokken producenten die dieren heeft in zo'n veebeslag, apart een deelnameverklaring moeten indienen.
* De producenten zullen periodiek van de Administratie een lijst ontvangen waarop ze hun respectievelijke dieren moeten opgeven.


2.2. Runderen die worden uitgevoerd naar derde landen

De slachtpremie kan ook toegekend worden voor runderen die aan de premievoorwaarden voldoen en die levend het grondgebied van de EU verlaten (uitvoer naar derde landen).

Voor deze runderen zal de premie echter slechts uitbetaald worden na de formele indiening door de producent van een premieaanvraag, vergezeld van de bewijsstukken die de definitieve uitvoer aantonen.

De specifieke aanvraagformulieren moeten door de producent worden aangevraagd op het Provinciale Bureau van het Ministerie van Middenstand en Landbouw (DG3).

Dit aanvraagformulier moet worden ingediend bij het Provinciaal Bureau van het Ministerie van Middenstand en Landbouw (DG3) binnen de zes maanden na de slachtdatum van de runderen en in ieder geval ten laatste op 28 februari 2001 voor de runderen die geslacht zijn in de loop van het jaar 2000.


2.3. Runderen die worden verzonden naar andere EU-Lidstaten en daar worden geslacht

De slachtpremie kan ook toegekend worden voor runderen die aan de premievoorwaarden voldoen en die worden geslacht in een andere EU-Lidstaat.

Voor deze runderen zal de premie echter slechts uitbetaald worden na de formele indiening door de producent van een premieaanvraag, vergezeld van de bewijsstukken met slachtgegevens afkomstig van het betrokken erkende slachthuis uit de andere Lidstaat. De noodzakelijke slachtgegevens zijn :

* naam en adres van het slachthuis;

* slachtdatum, officiële nummers van de dieren en interne slachtnummers.

De specifieke aanvraagformulieren moeten door de producent worden aangevraagd op het Provinciale Bureau van het Ministerie van Middenstand en Landbouw (DG3).

Dit aanvraagformulier moet worden ingediend bij het Provinciaal Bureau van het Ministerie van Middenstand en Landbouw (DG3) en dit binnen de zes maanden na de slachtdatum van de runderen en in ieder geval ten laatste op 28 februari 2001 voor de runderen die geslacht zijn in de loop van het jaar 2000.


3. Premiebedragen en tijdstip van uitbetaling

Voor de campagne 2000 bedraagt het premiebedrag 27 EUR per rund (omgerekend 1.089 BEF).

De slachtpremies voor de campagne 2000 worden uitbetaald vóór 30 juni 2001.

Indien het nationale plafond wordt overschreden worden de slachtpremies slechts proportioneel toegekend.


4. Adressenlijst met gegevens van de Provinciale Bureaus

West-Vlaanderen :
Ministerie van Middenstand en Landbouw,
Bestuur voor het Landbouwproductiebeheer
Hoogstraat 9 te 8000 Brugge
tel. 050/33.77.95 fax. 050/34.60.70

Oost-Vlaanderen :
Ministerie van Middenstand en Landbouw,
Bestuur voor het Landbouwproductiebeheer
Administratief Centrum "Ter Plaeten"
Sint-Lievenslaan 33A te 9000 GENT
tel. 09/235.29.89 fax. 09/235.25.92

Vlaams-Brabant :
Ministerie van Middenstand en Landbouw,
Bestuur voor het Landbouwproductiebeheer
WTC III, 13e verdieping
Simon Bolivarlaan 30 te 1000 BRUSSEL
tel. 02/208.42.06 fax. 02/208.42.55

Antwerpen :
Ministerie van Middenstand en Landbouw,
Bestuur voor het Landbouwproductiebeheer
Van Heybeeckstraat 28 te 2170 MERKSEM
tel. 03/641.80.90 fax. 03/641.80.78

Limburg :
Ministerie van Middenstand en Landbouw,
Bestuur voor het Landbouwproductiebeheer
Gebouw RHENA, Helbeekplein 9, 1ste verd. te 3500 HASSELT tel. 011/26.39.10 fax. 011/26.39.14


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...