Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bredaas armoedebeleid begint resultaat te boeken

Datum nieuwsfeit: 07-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Breda

BREDAAS ARMOEDEBELEID BEGINT RESULTAAT TE BOEKEN

Het beleid van de gemeente Breda om de armoede terug te dringen, begint vruchten af te werpen. Zo is het aantal Bredase huishoudens dat op of rond de armoedegrens leeft de afgelopen drie jaar afgenomen met 2% ten opzichte van 1995. Vorig jaar moesten circa 9500 huishoudens van een laag inkomen rondkomen. Dit is circa 15% van de Bredase bevolking. Daarvan leven zo'n
6500 huishoudens op of onder de armoedegrens. Dit blijkt uit een rapport over het armoedeprofiel van de gemeente Breda dat onlangs is verschenen. Het College van Burgemeester & Wethouders legt dit rapport binnenkort tezamen met het beleidsplan Abw 2000 voor aan de gemeenteraad.

In deze armoedemonitor wordt de ontwikkeling weergegeven van de armoede in Breda. Ook de effecten van de maatregelen om armoede te bestrijden op lokaal niveau, zijn in dit rapport opgenomen. De afgelopen jaren is de gemeente intensief bezig geweest om de armoede terug te dringen en met resultaat.

Gemeentelijke regelingen

Breda heeft steeds meer mogelijkheden om op lokaal niveau de armoede te bestrijden. Hierbij gaat het om diverse regelingen omtrent de bijzondere bijstand, de BredaPas, aanpak van problematische schulden, kwijtschelding van gemeentelijke belastingen, huursubsidie, het vinden van werk en sociale activering. Hoewel het Bredase armoedeprobleem nog niet is opgelost, wordt er wel vooruitgang geboekt.

Zo maken meer mensen gebruik van de ƒ 500,- regeling voor duurzame gebruiksgoederen zoals een koelkast of wasmachine en doen meer mensen met succes een beroep op de huursubsidie. Ook komen meer mensen in aanmerking voor kwijtschelding van gemeentelijke heffingen zoals rioolrecht en afvalstoffen. Tevens is de koopkracht van de laagste inkomensgroepen verbeterd en is het aantal Bredanaars dat een beroep moet doen op een bijstandsuitkering, gedaald. Ook is de Bredase werkgelegenheid toegenomen; iets wat mede heeft geleid tot een daling van het aantal mensen dat een beroep moet doen op een bijstandsuitkering.

Uit de armoedemonitor blijkt dat vorig jaar ruim 4600 huishoudens kwijtschelding van Onroerend Zaak Belasting en rioolrecht hebben ontvangen, met een gemiddeld bedrag van ƒ 360,-. Aan bijna 2300 huishoudens is de afvalstoffenheffing kwijtgescholden met een gemiddeld bedrag van ƒ 365,-. Door het vereenvoudigen en verkorten van de aanvraagprocedure en een uitbreiding van de doelgroep hebben meer mensen een beroep gedaan op de bijzondere bijstand en de ƒ 500,- regeling. In 3500 gevallen is bijzondere bijstand toegekend met een gemiddeld bedrag van ƒ 1.900,- en 1200 huishoudens hebben ƒ 500,- gekregen voor de aanschaf van duurzame gebruiksgoederen.

De BredaPas is een ander instrument om de financiële en sociale armoede onder de inwoners te bestrijden. Mensen met een laag inkomen krijgen met deze pas kortingen op sociale en culturele activiteiten zoals de bibliotheek, het theater, sporten, cursussen en dagjes uit. Het afgelopen jaar is de BredaPas aan ruim 10.000 mensen verstrekt; een stijging van ruim 600 personen ten opzichte van 1997. Deze resultaten mogen dan ook bemoedigend worden genoemd.


2 miljoen extra

Om de armoede in Breda verder terug te dringen, besteedt de gemeente het komende jaar ruim 2 miljoen gulden extra aan verschillende maatregelen. Deze maatregelen staan in het Beleidsplan Abw 2000. Daarbij zijn de belangrijkste elementen de verschillende mogelijkheden van bijzondere bijstand, de BredaPas, sociale activering, verschillende trajecten gericht op werk, het bevorderen van de gezondheid van kinderen uit gezinnen die langdurig op een minimuminkomen zijn aangewezen en het aanpakken van de armoedeval. Om deze vele mogelijkheden bekend te maken onder de Bredanaars, is voorlichting een belangrijk instrument. Daarnaast richt de voorlichting zich ook op de mogelijkheden van huursubsidie of kwijtschelding. Dit, omdat er nog altijd mensen en met name ouderen zijn, die geen gebruik maken hiervan, terwijl ze er wel recht op hebben. Door de mensen op financiële tegemoetkomingen en dergelijk te wijze, hoopt de gemeente dat meer mensen hiervan gebruik maken en dat daarmee de armoede in Breda verder daalt.

Het bestrijden van dit niet-gebruik blijft dan ook een van de aandachtspunten van het Bredase armoedebeleid. Daarnaast hoopt de gemeente via gerichte voorlichting en een betere samenwerking van gemeentelijke diensten en maatschappelijke instellingen een bijdrage te leveren aan het bestrijden van de negatieve gevolgen van het armoedeprobleem.

Breda, 7 december 1999

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie