Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kamerbrief over de geannoteerde agenda van de Europese Raad

Datum nieuwsfeit: 07-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal


21501020.103 brief min buza t.g.v. de geannoteerde agenda van de euorp ese raad 10-11 dec. 1999

Gemaakt: 16-12-1999 tijd: 11:59


3


21501-20 Europese Raad

nr. 103 Brief van de minister van Buitenlandse Zaken

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 7 december 1999

Overeenkomstig de bestaande afspraken heb ik de eer U bijgaand de geannoteerde agenda aan te bieden van de bijeenkomst van de Europese Raad die op 10 en 11 december 1999 te Helsinki plaatsvindt.

De brief van het Voorzitterschap met de agenda voor de Europese Raad, zoals die te doen gebruikelijk met deze geannoteerde agenda naar Uw Kamer wordt verzonden, is momenteel nog niet beschikbaar, maar zal naar verwachting in de loop van vandaag worden ontvangen. Zodra beschikbaar gaat deze U separaat toe.

In de bijlagen bij deze brief gaat U het Voorzitterschapsrapport inzake de IGC toe *),

alsook het 6 dezer tot stand gekomen Benelux-memorandum inzake de IGC
*).

De Voorzitterschapsrapporten inzake het Europees Veiligheids- en Defensiebeleid en niet-militaire crisisbeheersing zullen U heden eveneens separaat worden toegezonden voorzien van een annotatie, zulks op verzoek van de Voorzitter van de Algemene Commissie voor Europese Zaken van Uw Kamer (conform toezegging gedaan tijdens het AO d.d. 2 december jl.).

DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN,

J.J. van J.J. van Aartsen

Geannoteerde agenda Europese Raad,

Helsinki 10-11 december 1999

De Europese Raad van Helsinki zal in belangrijke mate in het teken staan van besluitvorming over het uitbreidingsproces, de daarmee verband houdende Intergoevernementele Conferentie over institutionele hervormingen en de versterking van het Europees Veiligheids- en Defensiebeleid. Ook zal de Europese Raad aandacht besteden aan actuele ontwikkelingen, w.o. die in Rusland. De Europese Raad zal zich buigen over de uitkomst van de Ecofin, die in de marge van de ER bijeenkomt. Na afloop van de Europese Raad zullen het Staatshoofd en de regeringsleiders een ontmoeting hebben met hun ambtgenoten van de kandidaat-lidstaten.

De Europese Raad zal zich uitspreken over de door de Commissie voorgestelde nieuwe benadering van het uitbreidingsproces. Belangrijke elementen daarvan, en de Nederlandse positie dienaangaande, zijn de volgende.

De Commissie stelt voor met alle resterende kandidaat-lidstaten (t.w. de `pre-ins': Letland, Litouwen, Slowakije, Bulgarije, Roemenië en Malta) die voldoen aan de politieke Kopenhagencriteria in 2000 toetredingsonderhandelingen te beginnen. Nederland ondersteunt deze inclusieve benadering.

De onderhandelingen zullen gedifferentieerd moeten plaatsvinden. Voortgang in de onderhandelingen zal afhankelijk zijn van de door elke kandidaat lidstaat zelf geboekte voortgang in de overname van het acquis. Dit impliceert dat landen die nu nog tot de pre-ins horen, aansluiting tot de huidige ins moeten kunnen bewerkstelligen.

Nederland is er voorstander van dat de ER in Helsinki het vaste voornemen uit de eigen voorbereidingen en hervormingen zodanig snel te treffen dat de Unie eind 2002 gereed zal zijn voor de eerste toetreders.

Het ligt in de bedoeling in Helsinki voorts de kandidaat-status van Turkije te bevestigen. Nederland hecht daar zeer aan. Nederland onderschrijft de visie van de Commissie dat Turkije nog niet voldoet aan de politieke Kopenhagen-criteria en derhalve nog niet in aanmerking komt voor toetredingsonderhandelingen. Daarover is een later, separaat besluit nodig.

Wanneer het wenselijk is tevens een verwijzing naar Cyprus op te nemen, zou deze zich kunnen richten op een positief signaal naar de besprekingen in New York en de vaststelling dat geen kandidaat-lidstaat de toetreding van andere kandidaat-lidstaten mag hinderen. De Kamer is bekend met het Nederlandse standpunt t.a.v. toetreding van een gedeeld Cyprus; overigens vergt de toetreding, aan het einde van het onderhandelingsproces, nog een beslissing van de Raad.

De Europese Raad zal de agenda vaststellen van de komende Intergoevernementele Conferentie. De Nederlandse inzet richt zich op aanvaarding van een agenda die uitstijgt boven de drie kwesties die in
1997 in Amsterdam niet konden worden opgelost. Teneinde zeker te stellen dat de Unie ook na de voorziene ruimere uitbreiding na 2002 effectief, transparant en efficiënt kan functioneren, zal o.m. aandacht moeten worden besteed aan het Hof van Justitie, de Rekenkamer, de individuele verantwoordelijkheid van Commissarissen, flexibiliteit en het EVDB.

Bij bespreking van de agenda van de IGC zal de Europese Raad ook de aanbevelingen betrekken uit het Trumpf-Piris rapport en het daarover in Coreper en Raad gevoerde overleg.

Vervolgens zal de Europese Raad spreken over de twee Voorzitterschapsdocumenten inzake versterking van het EVDB en niet-militaire crisisbeheersing. Verwezen zij naar de door de Kamer verzochte annotatie van deze documenten, welke U hedenmiddag naar verwachting zal toegaan.

In de middag van de eerste dag zal de Europese Raad spreken over het economisch beleid (inclusief werkgelegenheid), structuurbeleid, het belastingpakket en milieu/duurzame ontwikkeling.

Wellicht zal de aandacht daarbij ook uitgaan naar het belastingpakket, waarover in de Ecofin van 29 november nog geen overeenstemming kon worden bereikt. In de marge van de ER zal de Ecofin zich er andermaal over buigen. Nederlandse inzet daarbij zal zich primair richten op het behoud van de voorliggende elementen in één pakket, dat door de Ecofin tot een compromis dient te worden gebracht.

Tijdens hun werkdiner zullen de staatshoofden en regeringsleiders spreken over Rusland, w.o. Tsjetsjenië, alsmede het Stabiliteitpact voor Zuid-Oost-Europa. De Ministers van Buitenlandse Zaken zullen tijdens hun werkdiner aandacht besteden aan de Gemeenschappelijke Strategieën, de Westelijke Balkan en het Midden Oosten Vredes Proces. V.w.b. de Gemeenschappelijke Strategieën wordt verwacht dat de ER zal instemmen met de ontwerp GS voor Oekraïne.

Nederland zal tijdens deze ER andermaal met klem aandacht vragen voor de kwestie van het herstel van de bevaarbaarheid van de Donau. Zowel vanwege de grote economische belangen die daarbij voor Roemenië en Bulgarije in het geding zijn als vanwege de dreiging van schade aan het milieu acht Nederland het noodzakelijk dat spoedig concrete vooruitgang op dit punt wordt geboekt.

Tenslotte ligt het in het voornemen van het Voorzitterschap een korte Millennium verklaring te doen uitgaan van deze Europese Raad.


*) Ter inzage gelegd bij de afdeling Parlementaire Documentatie

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...