Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare bekendmakingen gemeente Eindhoven

Datum nieuwsfeit: 08-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Eindhoven

Officiële publicaties

Eindhoven, 8 december 1999

Sluiting termijn voor indienen aanvraag lastenverlichting 1999 (fl 100,- maatregel)

Bouwvergunningen, aanvragen

Bouwvergunningen, beslissingen

Verordening parkeerbelasting 1999

Wegsleepregeling gemeente Eindhoven

Verkeersmaatregelen

Openstelling winkels

Wet milieubeheer

Bestemmingsplannen

Verkoop pand Waalstraat

Kapvergunningen

Algemeen

Sluiting termijn voor indienen aanvraag lastenverlichting 1999 (fl 100,- maatregel)

De gemeente heeft inmiddels aan nagenoeg alle huishoudens die hiervoor in aanmerking komen fl.100,- kostenverlichting uitgekeerd. Deze uitkering heeft plaatsgevonden, hetzij via verrekening met de aanslag voor de onroerende zaakbelastingen (gebruik), hetzij via overmaking op bank- of girorekening (kamerbewoners en bewoners van service-verzorgingscentra).
Desondanks kan het voorkomen dat iemand, die recht heeft op de "Zalmsnip", deze niet heeft ontvangen.
Hiervoor komen uitsluitend in aanmerking degenen die op 1 januari 1999 een zelfstandige huishouding voerden en op die datum stonden ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie personen. In principe wordt éénmaal per woning fl. 100,- betaald. Indien u geen bericht heeft gehad over deze lastenverlichting en u niettemin van mening bent dat u hiervoor in aanmerking komt, dan kunt u tot uiterlijk 31 december 1999 een schriftelijk verzoek hiertoe indienen bij het hoofd van de afdeling Belastingen van de dienst Bestuursondersteuning, postbus 90150, 5600 RB Eindhoven. Dit geldt niet voor degenen die normaliter een aanslag onroerende zaakbelastingen (gebruik) ontvangen doch nog geen belastingaanslag over het jaar 1999 hebben ontvangen. Zij krijgen de fl. 100,- via de aanslag over 1999 verrekend.


Bouwvergunningen, aanvragen

De directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen geeft kennis dat onderstaande meldingen en bouwaanvragen zijn ingediend:

Ingekomen meldingen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst

2074/99 Livornostraat 59, uitbreiden van een woning 24.11.1999 2075/99 Ambonplein 53, bouwen van een tuinhuisje 24.11.1999 2086/99 Rishorn 4, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 25.11.1999
2080/99 Tongelresestraat 171, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 25.11.1999
1943/99 Jonathan Swiftlaan 1, bouwen van een plantenkas 30.11.1999 2107/99 Winkelcentrum Woensel 115, plaatsen van een rolluik 30.11.1999

2108/99 Ella Fitzgeraldlaan 25, plaatsen van een tuinhuisje 30.11.1999

2110/99 Jan van Schoonvorststraat 2, wijzigen c.q. verbouwen van bestaande muren 30.11.1999
2111/99 Aalsterweg (ter hoogte van Motel Eindhoven), plaatsen van een busabri 30.11.1999
2114/99 Miles Davislaan, kavel 683, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een portaal 30.11.1999

Ingekomen bouwaanvragen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst

868/99 Hertog Hendrik V Brabantplein 1, plaatsen van twee dakkapellen in het voorgeveldakvlak 24.11.1999
1085/99 Genestetlaan 2, uitbreiden van een woning 24.11.1999 2076/99 Aalsterweg 220, verbouwen van een woning 24.11.1999 1650/99 Hooge Zijde, bouwen van een kantoor- en een bedrijfspand 26.11.1999
600/98 Riel 8, verbouwen van een varkensbedrijf tot een paardenfokkerij annex opfok- en africhtingsstal 25.11.1999 1515/98 Meerenakkerweg 20, wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het uitbreiden van een bedrijfshal en een kantoor 25.11.1999
1795/99 Peter van Anrooylaan 21, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 26.11.1999
1494/99 Achtseweg Noord 5, bouwen van een lichtreclamezuil 26.11.1999 1751/99 Leest 12, uitbreiden van een woning met een dakopbouw 25.11.1999
1124/99 III Blixembosch, Ella Fitzgeraldlaan, kavel 556, bouwen van een woning 25.11.1999
1621/99 Van Vorststraat 50, plaatsen van een hekwerk 25.11.1999 1797/99 Vestdijk 14, verbouwen van een zalencentrum en winkels tot een hotel, winkels en een restaurant 25.11.1999
1459/99 Lauwerzeeweg (even) 2 t/m 180, uitbreiden van een entree ten behoeve van een postkastruimte 25.11.1999
2090/99 Generaal De Gaullelaan 32, verbouwen en uitbreiden van een woning, uitbreiden van een berging en het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 26.11.1999
2089/99 Ambonplein, bouwkavel 57, uitbreiden van een woning en het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 26.11.1999 2088/99 Roostenlaan 39, uitbreiden van een woning 26.11.1999 234/99 Bovenzijde, wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het bouwen van een bedrijfspand 26.11.1999
1926/99 Vlasven 3, bouwen van een zwembad 26.11.1999 1487/99 Esp 4, verbouwen en uitbreiden van een opslagruimte/ paardenstalling 26.11.1999
2085/99 Aldendriel 71, vervangen van een garagedeur in een raamkozijn 25.11.1999
2084/99 Amperestraat 118, plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak 25.11.1999
2082/99 Chopinlaan 82, verbouwen en uitbreiden van een woning 25.11.1999
2079/99 Elzentlaan 29, bouwen van een reclamezuil 25.11.1999 2093/99 Ekkerstraat 65, uitbreiden van een woning 26.11.1999 2092/99 Jan de Oudestraat 18, verbouwen en uitbreiden van een woning 26.11.1999
826/99 Sint Norbertuslaan 9, verbouwen en uitbreiden van een woning en het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 29.11.1999 1272/99 Apollovlinderlaan 12, uitbreiden van een woning 29.11.1999 1416/99 Toledolaan 2, uitbreiden van een bedrijfsgebouw 26.11.1999 2095/99 Vijfkamplaan 18, uitbreiden van een amusementhal 29.11.1999 2097/99 Sterredaalder 16, verbouwen en uitbreiden van een woning 29.11.1999
2099/99 Bekerakker 36, uitbreiden van een berging 29.11.1999 2100/99 Fransebaan 505, verbouwen en uitbreiden van een woning 29.11.1999
2101/99 Kortenaerstraat 2d, uitbreiden van een woning 29.11.1999 1133/99 Poeijersstraat 8, verbouwen van een berging tot een berging/badkamer 29.11.1999
1387/99 III Blixembosch, Opera, kavel 585, bouwen van een woning 30.11.1999
1215/99 Kanaaldijk Zuid 5b, uitbreiden van een automobiel ontwikkelingsbedrijf 30.11.1999
1672/99 Orleanshof 40, verbouwen en uitbreiden van een woning 30.11.1999
2326/98 Pasteurlaan 37, uitbreiden van een woning 30.11.1999 1696/99 Heistraat 17, uitbreiden van een woning 30.11.1999 1241/99 Bisschop Bekkerslaan 8a, verbouwen van een bouwmarkt c.q. het aanbrengen van gevelbekleding 30.11.1999
2102/99 Bergen op Zoomstraat 2, verbouwen en uitbreiden van een garage tot een garage/berging 30.11.1999
2104/99 Hoevenweg 23, verplaatsen van een hekwerk c.q. een poort 30.11.1999
2105/99 Anthony Fokkerweg, plaatsen van een GSM-antennemast 30.11.1999

Ingekomen sloopaanvragen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum binnenkomst

SL99/0161 Leest 12, vervangen/vernieuwen van asbestleidingen 25.11.1999
SL99/0162 Woenselse Markt/Bakkerstraat, slopen van winkels en woningen 26.11.1999
SL99/0164 Kanaaldijk Zuid 5b, slopen van een autowerkplaats 30.11.1999

SL99/0163 Opwettensemolen, vervangen van asbestplaten van een dakopbouw flatgebouw 30.11.1999

De ingekomen meldingen, bouwaanvragen en sloopaanvragen zijn uitsluitend ter kennisgeving en liggen niet ter inzage. Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open.

Te verlenen bouwvergunningen/vrijstelling
Burgemeester en wethouders van Eindhoven maken bekend dat van 9 december 1999 tot en met 22 december 1999 bij de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen in het Stadskantoor (5e etage, informatiebalie geopend van 09.00 tot 12.30 uur), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor (maandag geopend van 09.00 tot 19.00 uur en de overige dagen van 09.00 tot 16.00 uur), Stadhuisplein 10, alhier, voor eenieder ter inzage liggen de bouw- en situatietekening(en) behorende bij het plan tot het:
- wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het uitbreiden van een sauna/body-care/fitness-centrum, Kastelenplein 73 (269/94).

Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan

bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 5.2. van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Gestelse Ontginning.
- bouwen van 23 woningen, plandeel d, Meerhoven, Zandbloem (1413/99).

Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan

bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 4.3. van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Meerhoven.
- uitbreiden van een woning, Keesomstraat 5 (849/99);
- bouwen van 2 woningen, Lucifersteeg (1481/99);
- uitbreiden van een woning met een galerie, Kleine Berg 79/81 (1403/99);

- bouwen van garages en een magazijn, Geldropseweg 126 (1444/97);
- verbouwen en uitbreiden van horecapanden, Stratumseind 34 en 36 (498/97).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van deze plannen bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 23.2.

van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Eindhoven binnen de ring.


- bouwen van 4 garageboxen, Blaarthemseweg 39 (1828/99).

Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan

bouwvergunning te verlenen met toepassing van artikel 9.2. van de voorschriften behorende tot het bestemmingsplan Blaarthem 1995.
- wijzigen gebruik garage in een hondentrimsalon, Bergeraclaan 8 (1276/99).

Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan

bouwvergunning te verlenen met toepasing van artikel 11.3., sub d van de voorschriften uit het bestemmingsplan Achtse Barrier 1996.

Gedurende bovengenoemde termijn is iedere belanghebbende in de gelegenheid om zijn/haar zienswijze met betrekking tot deze voornemens naar voren te brengen bij de directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen, postbus 442, 5600 AK Eindhoven.


- bouwen van een tijdelijke antenne-installatie ten behoeve van mobiele netwerk site 3123t voor circa 1 jaar (1143/99). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Gedurende bovengenoemde termijn is eenieder in de gelegenheid om tegen dit voornemen schriftelijk bedenkingen naar voren te brengen bij

burgemeester en wethouders.
De bedenkingen moeten worden gezonden aan de directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen, postbus 442, 5600 AK Eindhoven.


Bouwvergunningen, beslissingen
De directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen maakt bekend dat onderstaande beslissingen zijn genomen:

Toegestane melding

Zaaknummer Adres/omschrijving Datum toestemming

2027/99 Goudrenetstraat 43, uitbreiden van een woning aan de achterzijde 29.11.1999

Geen meldingen
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum beslissing

2041/99 Geleenhof 24, plaatsen van een schutting 29.11.1999

Verleende bouwvergunningen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum vergunningverlening

1820/99 Verzetsheldenlaan 38, verbouwen en uitbreiden van een woning 25.11.1999
1060/99 Sint Christoffelstraat 1 en 2, uitbreiden van een woonhuis 25.11.1999
1443/95 Achilleslaan tegenover nummer 31, wijzigen vergunning voor het bouwen van een voertuigenstalling met een kantoor 25.11.1999 298/99 Parmentierweg, bouwen van een kantoorpand 25.11.1999 2173/98 Driehoeksbos, Jungfrau, kavel 197, bouwen van een woning 26.11.1999
1709/99 Nimeslaan 9, verbouwen van een woning 26.11.1999 1615/99 Kasteellaan 84, verbouwen van een dakraam tot een dakkapel in het voorgeveldakvlak 26.11.1999
1699/99 Sint Petrus Canisiuslaan 59, bouwen van een schuur en een bijhok 26.11.1999
1827/98 Pastoor Petersstraat 180, wijzigen bouwvergunning met betrekking tot het uitbreiden van de Muziekschool 26.11.1999 1274/99 Marten Frans Elkerboutlaan 1a, verbouwen en uitbreiden van een woning 26.11.1999
1129/99 Jeroen Boschlaan 5, bouwen van een shopgebouw en carwash en uitbreiden van een luifel 29.11.1999
1058/99 Bagelaarstraat 42, bouwen van een berging en een overkapping 29.11.1999
1872/99 Kees Haspelslaan 10, bouwen van een carport 29.11.1999 1831/98 Nabucco 35, bouwen van een garage/berging 29.11.1999 419/99 Rigoletto 6, uitbreiden van een woning door middel van het bouwen van een serre 29.11.1999
1719/98 Demer 40, verbouwen en uitbreiden van een winkel door middel van een dakopbouw 29.11.1999
1324/99 Atrechtlaan 48, verbouwen en uitbreiden van een woning 30.11.1999
1645/99 Philipscomplex ?S? Strijp, bouwen van een overkapping 30.11.1999
859/99 Wattstraat 2, verbouwen en uitbreiden van een woning 30.11.1999

1683/99 Van Meursstraat 47, bouwen van een berging 30.11.1999 645/99 Jan van Eyckgracht 115, uitbreiden van een woning 01.12.1999 1749/99 Verhulststraat 22, uitbreiden van een woning 02.12.1999 851/99 Argonautenlaan 63, verbouwen en uitbreiden van een woning 02.12.1999
1307/99 Gasthuisstraat 1, bouwen van een fietsenstalling 02.12.1999 1710/99 Spaarnestraat 28, uitbreiden van een woning 02.12.1999 1888/99 Gershwinstraat 7, verbouwen en uitbreiden van een woning 02.12.1999
234/99 Bovenzijde, bouwen van een bedrijfspand 30.11.1999

Aanhouden bouwaanvraag
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum beslissing 1036/99 Professor Holstlaan 4, bouwen van researchgebouw IST 29.11.1999

Niet in behandeling genomen bouwaanvragen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum beslissing

1702/99 tegenover Baltesakker 17, bouwen van een fietsberging 29.11.1999

Geweigerde bouwvergunningen
Bouwplannummer Adres/omschrijving Datum weigering

1583/99 Zeelsterstraat 15, verbouwen van een woning en een atelier 25.11.1999
1380/99 Boschdijk 930, bouwen van kantoorruimten 25.11.1999 635/99 Hessen Kasselstraat 4, verbouwen van een bedrijfspand 29.11.1999
1688/99 Sint Petrus Canisiuslaan 64, uitbreiden van een winkel ruimte/magazijn 29.11.1999

Verleende monumentenvergunning

Zaaknummer Adres/omschrijving Datum vergunningverlening

MO99/0007 Bilderdijklaan 10, verbouwen en uitbreiden van het Stedelijk Van Abbemuseum 30.11.1999

Verleende sloopvergunning
Zaaknummer Adres/omschrijving Datum vergunningverlening

SL99/0141 Mathildelaan, gedeeltelijk slopen van gebouw EDW en EEC 25.11.1999
SL99/0130 Professor Holstlaan 4, slopen van gebouwen WN-WG-WX-WM-WQ-WAJ-WAL 25.11.1999
SL99/0157 Landsardseweg 30, slopen van een bedrijfshal 25.11.1999 SL99/0153 Hastelweg 163, slopen van een kantoor 01.12.1999 SL99/0152 Verzetsheldenlaan 5, slopen van een zwembad 01.12.1999 SL99/0159 Muggenhol 70, slopen van een schuur 01.12.1999 SL99/0160 Zwaanstraat 1, slopen van een chemicaliënopslag 01.12.1999 SL99/0140 Felix Timmermanslaan 11, gedeeltelijk slopen van asbesthoudende materialen 25.11.1999
SL99/0137 Smalle Haven 4 en 6, slopen van alle opstallen 25.11.1999 SL99/0155 Avignonlaan 2, gedeeltelijk slopen van bedrijfsgebouwen van Ergonbedrijven 01.12.1999
SL99/0138 Stratumseind 9-11, slopen van alle opstallen 01.12.1999 SL99/0150 Vuurvogel 25, gedeeltelijk slopen van een zijgevel in verband met een uitbreiding 01.12.1999

Verleende splitsingsvergunningen
Zaaknummer Adres Datum vergunningverlening
HV99.036 De Klerklaan 2 en 22 29.11.1999
HV99.039 Tongelresestraat 278-278a 29.11.1999

Verleende kamerverhuurvergunningen
Zaaknummer Adres Datum vergunningverlening
KV99.021 Strobloemstraat 25 29.11.1999
KV99.061 Paul Krugerlaan 71 29.11.1999

De beslissingen liggen gedurende twee weken vanaf heden ter inzage bij de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen in het Stadskantoor (5e etage, van 9.00 tot 12.30 uur), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier. Degene, wiens belang rechtstreeks bij de beslissingen is betrokken, kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaar maken binnen zes weken na de dag, waarop de beslissing is toegezonden of uitgereikt aan de aanvrager of zo spoedig als redelijkerwijs van klager kan worden verlangd.
Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 90150, 5600 RB Eindhoven. Tevens kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de president van de rechtbank 's-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.


Verordening parkeerbelasting 1999

In hun vergadering van 9 november 1999 hebben burgemeester en wethouders opnieuw de wegen en parkeerterreinen aangewezen, waarop voor het parkeren parkeerbelasting moet worden betaald en de wegen en parkeerterreinen aangewezen waar de wielklem kan worden aangebracht. In het besluit worden de parkeertarieven in combinatie met de maximaal toegestane parkeerduur vastgesteld.
Tevens is besloten dat op 1, 2, 21, 22 en 23 december 1999 van 18.00 tot 21.00 uur betaald parkeren van kracht zal zijn. Het besluit ligt voor iedereen ter inzage op de dienst Stadsontwikkeling, afdeling Verkeer, in het gebouw van de Technische Diensten, kamer C761, Frederik van Eedenplein 1.


Wegsleepregeling gemeente Eindhoven

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de burgemeester op 23 november 1999 heeft besloten om:
- de wegsleepregeling voor de gemeente Eindhoven, laatstelijk gewijzigd 10 juni 1996, in te trekken;

- een nieuwe wegsleepregeling voor de gemeente vast te stellen. Genoemde besluiten treden in werking op 1 januari 2000. De nieuwe wegsleepregeling zal vanaf woensdag 15 december 1999 ter inzage liggen in het Informatiecentrum van het Stadskantoor, de politiebureaus binnen de gemeente Eindhoven en het bureau van de Koninklijke Marechaussee.


Verkeersmaatregelen

Bromfiets op de rijbaan
Met ingang van 15 december 1999 geldt de nieuwe regel dat bromfietsers niet meer op verplichte fietspaden mogen rijden, maar gebruik moeten maken van de rijbaan.
Er zijn echter goede redenen om in een aantal situaties op de algemene regel uitzonderingen te maken en bromfietsers toe te staan op de vrijliggende fietspaden te blijven rijden.
Besloten is door plaatsing van het nieuwe bord G12a van het RVV 1990 aan te wijzen als fiets-/bromfietspad de vrijliggende fiets-/bromfietspaden langs de volgende wegen of voerende door de volgende fietsverbindingen:
Oirschotsedijk;
Anthony Fokkerweg;
gedeelte Boschdijk tussen het Vredeoord en de gemeentegrens; gedeelte Huizingalaan tussen de Rijssellaan en de gemeentegrens; gedeelte Eindhovenseweg tussen de Anconalaan en de gemeentegrens; gedeelte Sterrenlaan tussen de Kosmoslaan en de gemeentegrens; Eisenhowerlaan;
gedeelte Geldropseweg tussen de ring en de gemeentegrens alsmede het vrijliggende fiets-/bromfietspad langs de zuidzijde van het gedeelte van de Geldropseweg tussen de Petrus Dondersstraat en de ring; gedeelte Leenderweg tussen het Floraplein en de gemeentegrens; gedeelte Aalsterweg tussen de Stappendijk en de gemeentegrens; gedeelte Meerveldhovenseweg tussen de Ulenpas en de gemeentegrens; gedeelte Karel de Grotelaan tussen de Bouvigne en de gemeentegrens; John F. Kennedylaan;
Beukenlaan;
Botenlaan;
Limburglaan;
Keizer Karel V Singel;
Boutenslaan;
Leostraat;
Piuslaan;
Hugo van der Goeslaan;
Jeroen Boschlaan;
Insulindelaan;
Insulindeplein;
Onze Lieve Vrouwestraat;
Pastoriestraat;
Kronehoefstraat;
Fellenoordpad;
fietspaden 't Schimmelt;
fietspaden Vestdijktunnel;
fietspaden Boschdijktunnel;
fietspaden Elisabethtunnel;
fietspaden gedeelte Boschdijk tussen de Pastoor Petrusstraat en het Fellenoordpad;
fietspaden gedeelte Veldmaarschalk Montgomerylaan tussen de Vincent van den Heuvellaan en 't Schimmelt;
fietspaden Insulindeplein;
Professor Dr Dorgelolaan;
Leenderfietspad vanaf de Roostenlaan tot de gemeentegrens; fietspad over de Caspar de Haanbrug tussen de Welschapsedijk en de Sliffertsestraat;
fietstunnel van de Waalstraat naar de Mispelhoefstraat; fietspad over de A58 vanaf de Reimslaan, de AlenÇonlaan en de Rourenlaan tot de gemeentegrens;
fietspad onder de A58 vanaf Aanschot tot de gemeentegrens; fietspad onder de John F. Kennedylaan tussen de Generaal Dibbetslaan en de Muzenlaan;
fietspad Cranendonck vanaf de Herlaer tot de gemeentegrens; Dommeltunneltje tussen de Professor Dr Dorgelolaan en de Stationsweg.

Belanghebbenden kunnen, tot uiterlijk zes weken na heden, tegen deze besluiten schriftelijk bezwaar indienen bij burgemeester en

wethouders, postbus 90150, 5600 RB Eindhoven.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en dient tenminste te bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;

- de dagtekening;

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar.
Het bezwaar schorst niet de werking van het besluit. Wel kan binnen dezelfde termijn een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de president van de rechtbank te 's-Hertogenbosch, postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.
Het verzoek om een voorlopige voorziening dient te voldoen aan dezelfde eisen die gelden voor een bezwaarschrift.


Openstelling winkels

Besloten is zondag 12 december 1999 en zondag 26 december 1999 aan te wijzen als een dag waarop de winkels in het stadsdeel Stratum geopend mogen zijn.


Wet milieubeheer

Te verlenen vergunningen
Het voornemen bestaat positief te beschikken naar aanleiding van de volgende aanvragen ingevolge de Wet milieubeheer:
- een vergunning voor het oprichten of in werking hebben van een grossier in verf en verfbenodigdheden, De Witbogt 26, De Haan Verf B.V.;

- een vergunning voor het veranderen of de werking daarvan veranderen van een bergings- en transportbedrijf, Hurksestraat 4-6, Kusters Takel- en bergingsbedrijf B.V.;

- een vergunning voor het oprichten of in werking hebben van een bodemsanering met waterzuiveringsinstallatie, Smalle Haven ongenummerd, Milieudienst Regio Eindhoven.
De aanvragen, de ontwerp-beschikkingen en andere ter zake zijnde stukken liggen ter inzage bij de Milieudienst Regio Eindhoven, Keizer Karel V Singel 8 te Eindhoven van 8 december 1999 tot 5 januari 2000 elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur en elke maandagavond na telefonische afspraak (2594603); bovendien na deze datum, tot het einde van de beroepstermijn, elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur. Tot laatst genoemde datum kunnen schriftelijk bedenkingen worden ingebracht bij het college van burgemeester en wethouders; zij moeten worden gezonden aan het hoofd van de vestiging Eindhoven van de Milieudienst Regio Eindhoven, postbus 435, 5600 AK Eindhoven. Ook kunnen in die periode mondeling bedenkingen worden ingebracht; hiertoe zal een bijeenkomst worden vastgesteld na telefonische afspraak, tel. 2594603.
Wie bedenkingen inbrengt, kan verzoeken dat zijn persoonlijke gegevens niet worden vermeld.

Verleende vergunningen
De volgende vergunningen zijn verleend:

- een vergunning voor het oprichten of in werking hebben van een assemblagebedrijf, Industrieweg 14-16, W.W.M. Best Montagewerken B.V.;


- een vergunning voor het oprichten of in werking hebben van een autobusfabriek, Steenoven 17, Autobusfabriek BOVA B.V.;
- een vergunning voor het oprichten of in werking hebben van een detailhandel in fietsen en opslag, ompakken en verkoop van vuurwerk, Winkelcentrum Woensel 69, Euretco Tweewielers Retail B.V.;
- een vergunning voor het veranderen of de werking daarvan veranderen van een boerenbondwinkel, bouwmarkt, opslag, ompakken en verkoop van vuurwerk, Burggelaan 12, Reco Midden Brabant.
De beschikkingen en andere ter zake zijnde stukken liggen ter inzage bij de Milieudienst Regio Eindhoven, Keizer Karel V Singel 8 te Eindhoven, van 9 december 1999 tot 20 januari 2000 elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur en elke maandagavond na telefonische afspraak (2594603).
Desgewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven.
Tot 20 januari 2000 staat beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State voor eenieder die tegen de ontwerp-beschikkingen bedenkingen heeft ingebracht, de adviseurs die advies hebben uitgebracht, eenieder die bedenkingen heeft tegen de aangebrachte wijzigingen ten opzichte van de ontwerp-beschikking en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht.
Een beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan.
Een beroepschrift moet in tweevoud worden gezonden aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage; een verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzitter van die afdeling.
Een beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Meldingen
Ter informatie delen wij mede dat de volgende bedrijven zich hebben gemeld omdat zij zich gaan vestigen of omdat zij wijzigingen aanbrengen:
A.J. Jansen Behang Glas Schilderwerken, Alblasstraat 20, wijzigen spuiterij;
Toolex International, Luchthavenweg 10, opslag goederen; Plasma Optical Fibre, Zwaanstraat 1, wijzigen opslagruimte; Plasma Optical Fibre, Zwaanstraat 1, plaatsen inkleurmachine; Kunstijsbaan, Antoon Coolenlaan 3, overkapping 400-meterbaan; De Grot, Hemelrijken 93, horecabedrijf;
Dafca?s, Leenderweg 65a, horecabedrijf.
Informatie over de meldingen kunt u elke werkdag van 09.00 uur tot 17.00 uur krijgen bij de Milieudienst Regio Eindhoven, Keizer Karel V Singel 8 te Eindhoven.


Bestemmingsplannen

Inspraak

De directeur van de dienst Stadsontwikkeling is voornemens burgemeester en wethouders voor te stellen het voormalige GGD-gebouw om te bouwen tot woongebouw.
Het verbouwingsvoorstel ligt op werkdagen tijdens kantooruren van 9 december 1999 tot en met 5 januari 2000 ter inzage in de leeskamer op de begane grond van het gebouw Technische Diensten ter inzage.

Op de dienst Stadsontwikkeling wordt momenteel het uitwerkingsplan Grasrijk/Landforum voorbereid. Dit uitwerkingsplan beoogt het realiseren van bebouwing in het zuidelijk deel van het gebied Meerhoven, en het bestaat uit het woongebied Grasrijk en het aan de Heerbaan grenzende werkgebied Landforum.
Het uitwerkingsplan Grasrijk/Landforum ligt op werkdagen tijdens kantooruren van 9 december 1999 tot en met 5 januari 2000 ter inzage in de leeshoek van het Informatiecentrum van het Stadskantoor en in de leeskamer van het gebouw Technische Diensten.
Ingezetenen en in de gemeente een belang hebbende natuurlijke en rechtspersonen kunnen tot en met 5 januari 2000 schriftelijk hun mening kenbaar maken bij de directeur van de dienst Stadsontwikkeling,

postbus 433, 5600 AK Eindhoven.

Ontvangen meningen zullen worden betrokken bij de advisering aan het college van burgemeester en wethouders.


Kapvergunningen

De directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen maakt bekend, dat voor het rooien van onderstaande bomen kapvergunning is verleend:

1 boom nabij Kaartmakersring 171 i.v.m. te realiseren bebouwing; 1 boom nabij 't Heike 5 i.v.m. onderhoud woning; 1 boom nabij Elmt 20 i.v.m. onderhoud woning;
2 bomen nabij Wedderborg 6 i.v.m. lichtreductie, schade en overlast; 1 boom nabij Bethlehemstraat 52 i.v.m. schade;
1 boom nabij 't Heike 26 i.v.m. onderhoud woning; 3 bomen nabij Den Dolech 2 i.v.m. overlast;
5 bomen nabij De Witbogt 1 i.v.m. stormgevaar en overlast; 3 bomen nabij Nieuwe Fellenoord i.v.m. overlast, schade en lichtreductie;
6 bomen in de Ruysdaelbaan, 8 bomen in de Jeroen Boschlaan en 8 bomen in de Hugo van der Goeslaan i.v.m. het wijzigen van de wegenstructuur (herplant).

De vergunningen liggen vanaf heden, gedurende 6 weken, ter inzage in het Informatiecentrum van het Stadskantoor.
Belanghebbenden kunnen, binnen 6 weken na heden, gemotiveerd beroep instellen bij de gemeenteraad, postbus 90150, 5600 RB te Eindhoven.


De directeur van de dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen maakt bekend dat het pand Waalstraat 44 te Eindhoven in aanmerking komt voor verkoop.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Maas Makelaars B.V., Boschdijk 255, 5612 HD Eindhoven, tel. (040)2445455.


Dit is een officiële publicatie van het gemeentebestuur van Eindhoven. 
De openbare nota s, besluiten, tekeningen e.d, die betrekking hebben op de vermelde onderwerpen, liggen ter lezing in het gemeentelijk Informatiecentrum. In sommige gevallen liggen de stukken ook ter inzage bij een gemeentelijke dienst (zoals vermeld in de desbetreffende rubriek). 
Het Informatiecentrum bevindt zich in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10. U bent er welkom op maandag van 9.00-19.00 uur en dinsdag t/m vrijdag van 9.00-16.00 uur. 

De dienst Bouwtoezicht, Beheer en Vergunningen bevindt zich eveneens in het Stadskantoor. Bij deze dienst bent u tijdens werkdagen van
9.00-12.30 uur welkom; 's middags op afspraak.  De dienst Stadsontwikkeling is gehuisvest in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1. Deze dienst is voor het publiek geopend op werkdagen van 9.00-12.30 uur en van 13.30-16.30 uur. De kassier van de Technische Diensten is voor publiek bereikbaar op werkdagen van 9.00-12.30 uur en van 13.30-16.30 uur.  De Milieudienst Regio Eindhoven is gehuisvest aan de Keizer Karel V Singel 8. U bent er welkom van 9.00-17.00 uur. 

De in Tongelre verleende vergunningen liggen, na telefonische afspraak, vanaf heden, gedurende de bij de betreffende vergunning vermelde termijn, ter inzage in het Wijkkantoor Tongelre.   Het Wijkkantoor Tongelre is gelegen aan de Generaal Bothastraat 1 en is telefonisch te bereiken op maandag van 9.00-19.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 9.00-16.00 uur op telefoonnummer 2384500. De openingstijden van het Wijkkantoor zijn op maandag van 15.00-19.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 9.00-13.00 uur. Buiten deze openingstijden is bezoek aan het Wijkkantoor Tongelre mogelijk op afspraak. De adressen van vergunningen welke in Tongelre zijn verleend, vallen binnen de volgende postcodes: 5613, 5631, 5641 en 5642. 

Telefoonnummers:

* Informatiecentrum, Stadskantoor, algemene informatie 238 20 25
* Tekstbeeld-telefoon voor doven en slechthorenden 238 72 89
* Milieuklachtencentrale voor vragen en klachten over milieuzaken 259 45 00

* Klachten en algemene informatie dienst Openbare Werken, tevens alle vragen over (chemisch) afval 238 60 00
* Wijkkantoor Tongelre, algemene informatie 238 45 00


Eindhoven, 8 december 1999. 

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie