Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vragen over betrokkenheid douane bij parallelimport

Datum nieuwsfeit: 08-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Betrokkenheid douane-ambtenaren bij de zgn. parallelimportDirectie Algemene Fiscale Zaken

De voorzitter van de vaste commissie

voor Financiën

Postbus 20018

2500 EA Den Haag

Uw brief van/kenmerk

Ons kenmerk

Den Haag

14 oktober 1999, nr. FIN--99-439

AFZ 1999-03606

8 december 1999

Onderwerp

vragen van de vaste commissie over betrokkenheid douane-ambtenaren bij de zgn. parallelimport

Op 14 oktober heeft uw commissie, naar aanleiding van het algemeen overleg over de uitvoering van het douanetoezicht en de herziening van het douanesysteem, vragen gesteld over het al dan niet informeren van de douane over aanwijzingen met betrekking tot mogelijke betrokkenheid van de douane bij de paralelle import, zoals weergegeven in hoofdstuk
5.5 van het rapport van de commissie Kalsbeek.

De beantwoording van deze vragen hangt in sterke mate samen met het antwoord op de vragen die de vaste commissie voor Justitie aan de minister van Justitie heeft gesteld over de aanpak van het integrale onderzoek post-Fort. In de u in kopie gezonden brief van de minister van Justitie over dit onderwerp aan de vaste commissie voor Justitie dd. 2 november 1999 is aangegeven dat de antwoorden op de vorenbedoelde vragen zouden worden meegenomen in de voortgangsrapportage van de minister van Justitie over de nadere uitwerking en de voortgang van het integraal onderzoek. Voor het antwoord op de door u gestelde vragen mag ik u dan ook verwijzen naar de bijgevoegde paginas 12 en 13 van de (volledig bijgevoegde) Voortgangsrapportage integraal onderzoek zoals deze op 25 november aan de voorzitter van de Tweede Kamer is gezonden.

DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN,

W.A. Vermeend

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie