Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

CDA: Privatisering monogasbedrijf Haarlemmermeer

Datum nieuwsfeit: 08-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CDA

: Tweede Kamer : Afwikkeling verplichtingen electriciteitsproduktiesector/ Privatisering monogasbedrijf Haarlemmermeer (081299)

Afwikkeling verplichtingen electriciteitsproduktiesector/ Privatisering monogasbedrijf Haarlemmermeer (081299)

Den Haag, 8 december 1999


1. Afwikkeling verplichtingen electriciteitsproduktiesector.

Voorzitter, zoals bekend heeft de CDA-fractie tegen de wijziging van de electriciteitswet gestemd begin april van dit jaar. In de stemverklaring hebben we de redenen duidelijk naar voren gebracht.

De overheid zou voor 100% het landelijk hoogspanningsnet in handen moeten krijgen.

Het gaat niet aan om burgers en bedrijven met 8 miljard aan bakstenen op te zadelen als de KWH-prijs 5 cts bedraagt. Alleen de stadsverwarmingprojecten en de kolenvergassingsinstallatie komen mogelijk als baksteen in aanmerking.

WKK wordt om zeep geholpen.

Inmiddels deelt de minister onze zorg m.b.t. WKK, zoals naar voren kwam tijdens de debatten over het Actieprogramma Energiebesparing, duurzame energie en de EZ-begroting. Ook in haar brief van 25 november onder stuk 26898 nr. 2 m.b.t. het ECN-rapport zegt zij letterlijk de situatie m.b.t. WKK is momenteel zorgwekkend.

Voorzitter, tegelijkertijd zijn we bijzonder verheugd dat de minister terugkomt op haar onzalige idee om burgers en bedrijven op te zadelen met 8 miljard aan extra lasten op de electriciteitsrekening voor onrendabele contracten die de SEP in het verleden heeft afgesloten, de zogenaamde bakstenen.

De Commissie Herkströter zegt precies hetzelfde als de CDA-fractie al in maart van dit jaar heeft verwoord, n.l. dat alleen de stadsverwarmingprojecten en de kolenvergassingsinstallatie Demkolec in aanmerking kunnen komen om te kunnen worden doorberekend aan verbruikers.

Alleen bij die contracten is er mogelijk sprake van overheidsbetrokkenheid. Dat was de opvatting van het CDA in maart en dat is de opvatting van de Commissie Herkströter. De conclusies van de commissie zijn inmiddels door de minister als een goede oplossing gekwalificeerd in het persbericht van EZ van 18 november 1999. Des te cynischer is het dat de minister in maart 8 miljard aan bakstenen nog gloedvol heeft verdedigd, daarin gesteund door de regeringspartijen.

De stadsverwarmingprojecten en Demkolec bedragen slechts 1,3 miljard volgens de Commissie Herkströter. Dus bijna was de Nederlandse samenleving opgezadeld met 7 miljard aan lastenverzwaring. En dit is het Kabinet van de lasten-verlichting.

De minister heeft zich door de sector op sleeptouw laten nemen en de situatie volstrekt verkeerd ingeschat.
De reden waarom de CDA-fractie tegen het doorberekenen van de bakstenen aan de eindverbruikers was namelijk:

Er was geen overheidsbetrokkenheid.

ik herhaal het was puur mismanagement van de zijde van het management van de SEP destijds. (Langlopende contracten, vaste prijzen, zonder openbreekclausules).

het gaat niet aan om burgers en bedrijven daarmee extra te belasten.

en de concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven t.o.v. het buitenland verslechtert.

en de UNA-deal was bekend en dus zeiden wij als zulk een meerwaarde wordt gegeven bij de verkoop van de electriciteitsproduktiebedrijven, verkoop dan de bedrijven met de bakstenen erin. Je krijgt er dan wat minder voor, maar je bent in eenmaal van de bakstenen af.

Voorzitter, daarbij komt nog dat de stadsverwarmingprojecten reeds voor 1,2 miljard gulden zijn betaald door de distributiebedrijven op grond van het protocol, n.l. 3 x 400 miljoen voor de jaren 1997, 1998 en 1999.
Er zijn dus eigenlijk nagenoeg geen bakstenen meer te verrekenen.

Voorzitter, een laatste wens van de CDA-fractie is nog niet in vervulling gegaan en dat is dat mijn fractie vond, vindt en blijft vinden, dat de overheid 100% van het landelijk hoogspanningsnet in handen moet krijgen.
Dus niet 50% + 1, zoals de minister oorspronkelijk wilde, dus niet 0 waar haar voorkeur nu naar uitgaat. Nee, 100%. Dat was en is de wens van de CDA-fractie gesteund door andere oppositiepartijen in maart van dit jaar. Dat is de zo goed als unanieme wil van de Eerste Kamer, dat is de wil van MKB Nederland, inmiddels ook van de sector. Ook de PvdA heeft zich in die richting uitgelaten.

Waarom zei de minister dat de oorspronkelijke 50% + 1 aandeel een extra waarborg voor een betrouwbare electriciteitsvoorziening was en waarom zegt ze dat nu niet meer?

De drang om alles maar te verkopen onder het mom van marktwerking overheerst toch weer.

Voorzitter, we verkopen toch ook niet de Maas? En wat is het wezenlijke verschil tussen een waterweg of een waterleiding en een electriciteitsweg?

De overheid moet 100% in handen krijgen zoals de minister het terecht formuleerde als extra waarborg voor een betrouwbare electriciteitsvoorziening. Zeker in de Wild-West-situatie waarin de sector zich momenteel bevindt.

Voorzitter, afhankelijk van de antwoorden van de minister overweegt mijn fractie de aangehouden motie van ondergetekende en Groen Links en RPF in stemming te brengen.

Nu kan de minister terecht zeggen, ja maar wie gaat dat betalen en betekent dat niet een extra lastenverzwaring?
Voorzitter, het zal geen extra lastenverzwaring betekenen, want wie ook het hoogspanningsnet in handen heeft, de overheid, de sector, een particuliere financieringsmaatschappij of Joe Blow, iedereen zal de kosten van het net zoals afschrijving, rente, onderhoud en een redelijk rendement e.d. moeten doorberekenen aan de eindverbruiker. Dat is logisch. Daar zit dus geen lastenverzwaring in. De eenmalige investering wordt dus automatisch terugbetaald.

De minister moet gaan onderhandelen met de sector en wij willen haar daarmee niet voor de voeten lopen. Wel zeggen wij dat de overheid 100% van het landelijk hoogspanningsnet in handen moet krijgen.

Mijn fractie denkt dat dat geen probleem hoeft op te leveren. De ijkpunten voor de onderhandelingen zijn:

De sector zegt dat het net 2,7 miljard waard is.

In de boeken staat het voor 1,2 miljard.

De Commissie Herkströter zegt dat de bakstenen 1,3 miljard bedragen,

waarvan mijn fractie zegt dat daar reeds 1,2 miljard op is betaald door de distributiebedrijven.

Misschien wel ten onrechte, omdat je zelfs het punt zou kunnen maken of stadsverwarmingprojecten als baksteen überhaupt moeten worden aangemerkt.
Door de toenmalige minister van EZ is, bij de Wetsbehandeling van de electriciteitswet 1989, uitdrukkelijk gesteld dat het overheidsbeleid beperkt was tot rendabele stadsverwarmingprojecten. Dit om te voorkomen dat de electriciteitsverbruikers met ongewenste prijsverhogingen zouden worden geconfronteerd.
Dus voorzitter, genoeg onderhandelingsruimte, een klein beetje onderhandelaar moet hier redelijk snel kunnen uitkomen.


2. Privatisering monogasbedrijf Haarlemmermeer

Voorzitter, mij moet allereerst van het hart dat de minister tijdens het Algemeen Overleg van 10 november jl. over het jaarverslag van de DTE heeft gezegd dat zij een brief op poten had verstuurd naar betrokkenen.
De heer Crone en ik hadden daarover vragen ingediend, maar door een procedurefoutje zijn de vragen later ingediend en toen was de brief van de minister van 12 november jl. inmiddels gearriveerd. Ik zou die vragen toch willen stellen, dus doe ik dat maar hier, voorzitter.

Is het juist dat uw brief niet voor, maar pas na het overleg was verstuurd aan de gemeente Haarlemmermeer?

Tijdens het overleg heeft de minister gezegd dat zij haar mening eerder op niet mis te verstane wijze aan de gemeente Haarlemmermeer heeft kenbaar gemaakt. Hoe dan en aan wie?

Is het niet raar dat potentiële kopers van het gasbedrijf wel over uw opvatting zijn geïnformeerd, maar niet de gemeente Haarlemmermeer?

Waarom heeft de minister niet veel eerder de Tweede Kamer van de mogelijke privatisering van een energiebedrijf op de hoogte gesteld, zoals toch t.a.v. electriciteitsbedrijven door u aan de Kamer toegezegd tijdens het Algemeen Overleg van 30 juni 1999, mede gelet op de duidelijke wens van de Kamer?

Is de minister bereid bij volgende gelegenheden van mogelijke privatisering de Kamer daar zo spoedig mogelijk over te informeren, zeker zolang de Regering en de Kamer het nog niet eens zijn over het te voeren beleid ter zake van privatisering van nutsbedrijven?

Voorzitter, mijn fractie maakt zich in toenemende mate zorgen over de ongebreidelde uitverkoop van bedrijven in overheidshanden. Ik heb dat de minister al vaker gezegd:
marktwerking betekent niet alles op zijn beloop laten. Ik denk dat het goed zou zijn een chaos als in de electriciteitssector te vermijden.

Eerst liberaliseren en dan pas privatiseren. In de gassector dreigt de omgekeerde volgorde, n.l. eerst privatiseren en dan pas liberaliseren.

Wij hebben uit de brief van de minister begrepen, dat een leveringsvergunning met terugwerkende kracht kan worden geweigerd, indien de minister bedenkingen heeft tegen de aandelenvervreemding.

Wij zouden liever een noodwetje zien, dat zegt dat voor privatiseren eerst toestemming van de minister nodig is? En in anticipatie op voortijdige verkoop een wettelijke regeling opnemen, die er toe strekt een eventuele verkoop/privatisering met terugwerkende kracht ongedaan te maken.
Wij hebben begrepen dat de gemeenteraad van de Haarlemmermeer volgende week een besluit neemt. Het is dus letterlijk 5 voor 12. Wij vragen de minister dit voorstel van een noodwet over te nemen en dit voornemen onverwijld ter kennis te brengen aan het College van B en W en de Gemeenteraad van Haarlemmermeer, alsmede aan de kandidaat kopers c.q. verkopers.

Woordvoerder: Hans van den Akker

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...