Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Inbreng Pvda-fractie in debat bijstand douaneadministraties

Datum nieuwsfeit: 08-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

Den Haag, 8 december 1999

INBRENG PVDA-FRACTIE T.B.V. HET VERSLAG BIJ WV GOEDKEURING VAN DE OVEREENKOMST WEDERZIJDSE BIJSTAND DOUANEADMINISTRATIES (26 869) Woordvoerder: Arie Kuijper

De leden van de PvdA hebben met belangstelling kennis genomen van onderhavig voorstel.

De algemene intentie om te komen tot een versterking van de rechtsgrondslag voor de samenwerking op douanegebied in strafzaken tussen de lidstaten van de Europese Unie (EU) kan door die leden worden ondersteund.

Met verbazing hebben de leden van de PvdA geconstateerd dat slechts zeer summier wordt ingegaan op de mogelijkheden voor gecontroleerde aflevering en het oprichten van gemeenschappelijke bijzondere onderzoekteams. Eisen waaraan de gecontroleerde aflevering en de gemeenschappelijke bijzondere onderzoekteams moet voldoen worden niet gegeven. Behalve dan dat wordt geschreven dat de geldende nationale wetgeving zal worden toegepast. De leden van de PvdA vinden dit, gezien de ruime en niet bepaald vreugdevolle ervaringen op dit terrein, onvoldoende. De leden van de PvdA hebben grote behoefte aan een uitgebreidere, en aan het rapport "Opsporing in uitvoering" gerelateerde uitleg waaraan de gecontroleerde aflevering en het oprichten van gemeenschappelijke bijzondere onderzoekteams dienen te voldoen. Gewezen wordt op de toezegging van de zijde van de Regering betreffende aanbeveling 21 van het rapport "Opsporing in uitvoering", opgenomen in de brief van de minister van Justitie van 30 november, kenmerk 808330/599/NE.

Ook de mogelijkheid dat de bestrijding van inbreuken op douanevoorschriften zich niet meer beperkt tot het grondgebied van een enkele lidstaat maar zich nu kan uitstrekken tot het grondgebied van andere lidstaten, is naar de mening van de leden van de PvdA onvoldoende uitgewerkt. De leden van de PvdA hebben ook hier behoefte aan meer informatie. Met name de vraag of en in welke mate en onder welke omstandigheden en beperkingen douaneambtenaren van andere lidstaten op het grondgebied van Nederland actief mogen zijn in het kader van dit verdrag wensen de leden van de PvdA nader uitgelegd gezien. Verder wensen de leden van de PvdA meer uitleg over de mogelijke conflicten tussen de Nederlandse bevoegdheden van de douaneadministratie en de bevoegdheden van de douaneadministraties op grond van het EU-verdrag.

Vervolgens vragen de leden van de PvdA zich af of ook landen buiten de EU worden betrokken bij deze samenwerking. In het bijzonder wordt de vraag gesteld of zaken wordt gedaan met dezelfde landen als waarmee Europol wenst samen te werken in het kader van het uitwisselen van politie-informatie, waarmee de Kamer onlangs niet heeft ingestemd.

Tot slot vragen de leden van de PvdA of bedoeld voorstel, al dan niet in samenwerking, behandeld moet worden door de vaste commissie voor Justitie en de vaste commissie van Binnenlandse Zaken. In dat verband wordt verwezen naar de behandeling van kamerstuk 23 490 betreffende hetzelfde onderwerp als het onderhavige stuk. Stuk 23 490 is destijds behandeld door de vaste commissie voor Justitie en de vaste commissie van Binnenlandse Zaken, waarbij de Regering werd vertegenwoordigd door de minister van Justitie.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie