Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Toespraak minister Sociale Zaken over sociale activering

Datum nieuwsfeit: 08-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Directie Sociale Zaken Voorlichting, en Werkgelegenheid Bibliotheek en Documentatie

8 december 1999 Nr. 99/224

Toespraak door minister mr. K.G. de Vries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bij de opening van de conferentie ‘Activering versterkt’ op 8 december 1999 in ‘t Spant in Bussum.

Het is verheugend dat u vandaag vanuit alle hoeken van het land naar Bussum bent afgereisd om met elkaar de vraag te beantwoorden hoe sociale activering versterkt kan worden.

Wat nog maar een paar jaar geleden voorzichtig begon met een aantal experimenten in het kader van de bijstandswet, raakt nu - zo blijkt uit de opkomst - niet langer alleen wethouders van Sociale Zaken en sociale diensten. Ook bestuurders met de portefeuille welzijn, cliëntenorganisaties, vrijwilligersorganisaties en organisaties die zich bezig houden met maatschappelijke ontwikkeling zijn hier vandaag om mee te praten.

De kring van geïnteresseerden groeit. En dat is goed nieuws.

Want sociale activering is niet in de eerste plaats een kwestie van wetten of maatregelen. Sociale activering is vooral een andere manier van werken en nieuwe samenwerkingsverbanden aangaan.

Een andere manier van werken. Dat is wezenlijk.

Niet langer accepteren dat mensen wegglijden in de anonimiteit van de kaartenbak of het computerbestand. In plaats van afschrijven, zoeken naar onvermoede mogelijkheden van mensen en kansen bieden om mee te doen in ons maatschappelijk bestel. Ook al ligt een betaalde baan niet onmiddellijk in het verschiet.

Dat is een ambitie die alleen in samenwerking binnen bereik kan worden gebracht. En daarom vind ik uw aanwezigheid belangrijk.

Op deze conferentie gaat het om de vraag hoe sociale activering versterkt kan worden. Het lijkt me goed deze vraag niet geïsoleerd, maar in de brede context van het activerend arbeidsmarkt- en reïntegratiebeleid te bezien.

Vorige week tijdens de begrotingsbehandeling hebben we onze uitgangspositie voor de komende jaren nog eens scherp onder ogen gezien.

We mogen ons gelukkig prijzen met de aanhoudende economische groei, met de substantiële groei van de werkgelegenheid - in tien jaar tijd hebben zo’n 1½ miljoen mensen extra een baan gevonden- , en de werkloosheid is gedaald tot onder de 300.000 mensen. Bijstandsgerechtigden en mensen met een WW-uitkering vinden sneller een baan. In de afgelopen vier jaar zo’n 265.000.

Dat zijn mooie cijfers, maar geen reden om fier achterom te kijken. Integendeel. We hebben nog een cruciale opgave tot een goed eind te brengen: honderdduizenden uitkeringsgerechtigden perspectief op werk bieden.

We staan wat dat betreft niet met lege handen.

In de afgelopen jaren is een breed scala aan mogelijkheden geïntroduceerd.

In- en doorstroombanen - deze kabinetsperiode zetten we in op 60.000 van deze banen -, er zijn gesubsidieerde arbeidsplaatsen en werkervaringsplaatsen in het kader van Wet inschakeling werkzoekenden, er zijn aanzienlijk meer mogelijkheden voor begeleid werken voor mensen die ook buiten de muren van de sociale werkvoorziening aan de slag kunnen. Er zijn subsidies om werkplekken aan te passen voor mensen met een arbeidshandicap.

Bijspijkeren, een vak leren, cursussen om te ontdekken wat je wilt en kunt. Het is allemaal mogelijk. Er kan heel veel.

En door ervaring wijs geworden, weten we dat de aanpak ‘bij de voordeur’ - zo snel mogelijk ingrijpen, maar in ieder geval binnen 1 jaar dat iemand werkloos is geworden - een hoop ellende later kan voorkomen. Dat noemen we de sluitende aanpak. Er is gekozen voor een stapsgewijze invoering. Eerst 25 gemeenten, volgend jaar 86 en zo wordt de kring steeds groter.

Ik vind dat we een zeer behoorlijke gereedschapskist hebben om mensen aan werk te helpen. En we trekken meer geld uit dan ooit te voren.

Daarom zeg ik zonder aarzelen: agendapunt nummer 1 voor gemeenten en uitvoeringsinstellingen is activeren, activeren, activeren.

En om met succes mensen te kunnen activeren moet je ze kennen, begeleiden en volgen. Niet denken in termen van bestanden, maar aan mensen die recht hebben op kansen.

Het is een omslag in denken en doen waar we volop mee bezig zijn. Ik wil hier graag gezegd hebben dat gemeenten op dit punt echt goed bezig zijn. Inzetten op activeren staat bij gemeenten boven aan de agenda.

Hoe past sociale activering in dit alles?

Sociale activering is het sluitstuk op de individuele benadering.

Het kan zo zijn dat ondanks alle instrumenten die u in handen hebt, een baan er voor sommige mensen toch niet zo snel in zal zitten.

Dan gaat het erom om te voorkomen dat de klant zich afgeschreven voelt en met de boodschap naar huis gaat dat niemand op hem of haar zit te wachten en dat we dat wel best vinden zo.

Juist niet. Dan komt sociale activering in beeld. De mogelijkheden van vrijwilligerswerk, stages, bevordering van sociale vaardigheden, training of een combinatie van dit soort activiteiten. En dat kan uiteindelijk toch weer een eerste stap naar betaald werk zijn.

Sociale activering kan op meer terreinen dan u wellicht denkt.

Wij associëren het met de bijstand omdat dat daar met de experimenten de eerste stappen zijn gezet. Maar sociale activering is nadrukkelijk onderdeel van de brede sluitende aanpak. Sociale activering is uitdrukkelijk ook bedoeld voor WW-gerechtigden en voor mensen in de WAO. Arbeidsbureaus en uitvoeringsinstellingen zijn dus evenzeer aan zet.

Het is voor mij dan ook niet zo zeer de vraag òf we de sociale activering kunnen versterken maar eerder hòe we dat zo effectief mogelijk kunnen doen.

Samenwerking is daarbij een belangrijke succesfactor. Samenwerking op alle niveaus.

Vanuit het kabinet werken we daar hard aan. Mijn ministerie en het ministerie van staatssecretaris Vliegenthart trekken samen op. De staatssecretaris zal na de pauze haar bijdrage leveren aan deze conferentie.

Wij kunnen voorwaarden scheppen, schotten weghalen, ondersteunen met geld. Allemaal heel belangrijk, maar het welslagen van sociale activering staat of valt uiteindelijk met de samenwerking op lokaal en regionaal niveau. De samenwerking tussen de sociale dienst, de gemeentelijke welzijnsafdeling, welzijnsinstellingen, arbeidsvoorziening, uitvoeringsinstellingen, zorginstellingen, het maatschappelijk werk, het Riagg, het Regionaal opleidingscentrum. Daar kan ongelooflijk veel verbeteren. Maar er is gelukkig ook al heel wat gepresteerd.

Dat blijkt uit de evaluatie van de experimenten met sociale activering in de bijstand. Vandaag heb ik het onderzoeksrapport aan de Tweede Kamer aangeboden. Ik wil u graag enkele andere conclusies hieruit voorleggen.

Sinds de start van de experimenten hebben zo’n 10.000 cliënten meegedaan. In de loop van de experimenteerperiode zien we dat het accent verschuift van terugdringing van sociale uitsluiting naar toeleiding naar arbeid.

Een groot aantal van de mensen die meedoet wil ook aan het werk, ook al zijn hun kansen niet altijd groot. En voor een deel lukt het. Van de 10.000 mensen hebben ruim 1100 mensen een baan gevonden. Ruim 1000 mensen zijn doorgegaan met een vervolgtraject, vrijwilligerswerk of opleiding en scholing.

Natuurlijk zijn er ook mensen die hun ambitie niet kunnen waarmaken en die moeten afhaken vanwege persoonlijke problemen. Of die onvoldoende gemotiveerd zijn. We hoeven er geen doekjes om te winden. Ook dat komt voor.

Maar ruim driekwart van de mensen geeft aan dat ze meer contacten hebben gekregen buiten de eigen familie- en kennissenkringen om. Ze voelen zich meer gewaardeerd en hebben het gevoel meer mee te tellen.

Hoe verder?

De experimenteermogelijkheden zijn echt een stimulans gebleken voor gemeenten. Vooral de mogelijkheid tot het vrijstellen van de sollicitatieplicht en de mogelijkheid het deelnemen aan het experiment te belonen met premies zonder dat die weer in mindering werden gebracht op de uitkering, hebben positief gewerkt.

We hebben al een aantal stappen gezet. Sinds 1 januari van dit jaar is de vrijlatingsmogelijkheid van de stimuleringspremie voor vrijwilligerswerk al structureel geregeld. En de onbelaste forfaitaire onkostenvergoeding is opgetrokken naar 1435 gulden per jaar.

Dat blijft dus gewoon doorgaan.

Momenteel is een wetswijziging in voorbereiding om een tijdelijke vrijstelling van één of meer arbeidsverplichtingen onder voorwaarden mogelijk te maken indien wordt deelgenomen aan een sociaal activeringstraject. Ik stel me zo voor dat hierover concrete en nauwomschreven afspraken gemaakt moeten worden tussen cliënt en gemeente.

In ieder geval is duidelijk dat de mogelijkheden van sociale activering nog lang niet zijn uitgeput. Een bereik van 10.000 mensen is nog maar een begin. Er moet nog veel worden uitgebouwd en we kunnen nog veel van elkaar leren.

Staatssecretaris Vliegenthart en ik willen dit proces graag ondersteunen. Het SZW informatie- en servicepunt voor sociale activering gaan we vanaf 1 januari volgend jaar samen vormgeven. Omdat we de ontwikkelingen op de voet willen volgen en om u de nodige ondersteuning te geven bij de lokale beleidsvorming en uitvoering.

Daarnaast heb ik in de begroting van SZW voor 2000 reeds aangekondigd dat 40 miljoen beschikbaar is voor een subsidieregeling sociale activering. Het doel van een dergelijke regeling is de inzet van het instrument sociale activering bij gemeenten te ontwikkelen en te versterken. Deze subsidieregeling wordt op dit moment uitgewerkt. Naar verwachting zal de regeling in de eerste helft van 2000 van kracht kunnen worden.

Sociale activering is niet iets wat u van vandaag op morgen van de grond tilt. Het is vooral hard werken, anders werken en samenwerken.

Ik wens u veel succes.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...