Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Europees akkoord over "cultuur 2000"-programma

Datum nieuwsfeit: 09-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

CULTURE 2000 PROGRAMME / Agreement

Press Release: Brussels (09-12-1999) - Press: 405 - Nr: 13850/99
_________________________________________________________________

Brussel,
9 december 1999

13850/99 (Presse 405)

(OR. en)

PERSMEDEDELING

Onderwerp :

BEMIDDELINGSCOMITÉ PARLEMENT-RAAD

AKKOORD OVER HET "CULTUUR 2000"-PROGRAMMA

Het "Cultuur 2000"-programma, het nieuwe alomvattende financierings- en programmeringinstrument voor culturele samenwerking van de Gemeenschap, kan nu door de Raad en het Europees Parlement worden aangenomen, nadat vandaag in het Bemiddelingscomité ( 1) een akkoord is bereikt. Het rechtsbesluit zal binnenkort formeel door beide instellingen worden aangenomen. Daarvoor is een absolute meerderheid vereist van de in het Parlement uitgebrachte stemmen en eenparigheid van stemmen in de Raad.

Er is uiteindelijk overeenstemming bereikt over een totale begroting van 167 miljoen euro voor een periode van 5 jaar (1 januari 2000 tot en met 31 december 2004). De begroting is langs "indicatieve richtsnoeren" als volgt verdeeld over de verschillende soorten acties:
* ten hoogste 45% is bestemd voor specifieke vernieuwende en/of experimentele acties;

* ten minste 35% voor geïntegreerde acties;
* 10% voor bijzondere culturele evenementen;
* 10% voor overige uitgaven.

Doel van het nieuwe "Cultuur 2000"-programma is de doeltreffendheid van culturele

samenwerkingsacties te rationaliseren en te vergroten in het kader van één enkel programma; dat in de plaats komt van de drie bestaande cultuurprogramma's CALEIDOSCOOP (artistieke en culturele activiteiten), ARIANE (Boeken) en RAPHAEL (Cultureel erfgoed).

Het programma "Cultuur 2000" moet bijdragen tot de ontwikkeling van een door alle Europeanen gedeelde culturele ruimte, door het bevorderen van samenwerking tussen scheppende kunstenaars, in de culturele sector werkzame personen, initiatiefnemers uit de particuliere en de overheidssector, de activiteiten van de culturele netwerken en van andere partners, alsmede de culturele instellingen van de lidstaten met het oog op:


- bevordering van de culturele dialoog en van de wederzijdse kennis van cultuur en geschiedenis van de Europese volkeren;
- bevordering van het scheppend werk en van de transnationale verspreiding van cultuur, alsmede van het verkeer van kunstenaars, scheppende kunstenaars en andere in de culturele sector werkzame personen en beroepsbeoefenaars alsmede van hun werken, met sterke nadruk op jongeren, mensen met een sociale achterstand en culturele verscheidenheid;

- accentueren van de culturele verscheidenheid en ontwikkeling van nieuwe culturele expressievormen;

- delen en accentueren, op Europees niveau, van het gemeenschappelijke culturele erfgoed van Europees belang, verspreiding van kennis en bevordering van goede praktijken inzake het behoud en de instandhouding van dat erfgoed;


- in aanmerking nemen van de rol van cultuur bij de sociaal-economische ontwikkeling;


- bevordering van een interculturele dialoog en wederzijdse uitwisseling tussen de Europese en de niet-Europese culturen;
- expliciete erkenning van de cultuur als een factor die de economie, de sociale integratie en het burgerschap bevordert.

Het programma "Cultuur 2000" staat open voor deelname van de landen van de Europese Economische Ruimte, alsmede voor deelname van Cyprus en de geassocieerde landen van Midden- en Oost-Europa. Het maakt tevens samenwerking mogelijk met op cultuurgebied bevoegde internationale organisaties, zoals de Unesco of de Raad van Europa.


________________________

Footnotes:

( 1) Het Bemiddelingscomité telt 30 leden: 15 leden van het Europees Parlement en 15 vertegenwoordigers van de Raad. De vergadering van 9 december vond plaats onder het co-voorzitterschap van de heer Renzo IMBENI, vice-voorzitter van het Europees Parlement en van de fungerend voorzitter van de Raad, mevrouw Suvi LINDEN, Minister van Cultuur van Finland.

_________________________________________________________________

nl/cep/13850.NL9.htm

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie