Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

CDA: buitenlands beleid niet baseren op primaire emoties

Datum nieuwsfeit: 09-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
CDA

Begroting Buitenlandse Zaken 2000

Den Haag, 9 december 1999

Effectief buitenlands beleid kan niet gebaseerd zijn op primaire emoties

Europa verkeert in een stroomversnelling. Over de gehele linie is dit het moment waarop wij significante invloed kunnen uitoefenen op onze toekomst. Wij mogen de boot niet missen. We mogen niet achter de feiten aanhollen. Inventiviteit en creativiteit zijn dus broodnodig om een relevante bijdrage aan het debat te leveren. Deze behartenswaardige woorden sprak minister Van Aartsen begin dit jaar op de ambassadeursconferentie. Paars II stelt zich ten doel een nieuw Nederlands elan in het buitenlands beleid te brengen. Dat lijkt nog niet goed te lukken.

Prioriteiten of wensen

Uit de eerste eigen Memorie van Toelichting van deze Minister van Buitenlandse Zaken wordt niet echt duidelijk waar de Minister heen wil. Er is op zichzelf weinig in te brengen tegen de doelstellingen in de MvT: het bevorderen van de internationale rechtsorde en veiligheid, het nastreven van nationale belangen en het verminderen van internationale armoede door middel van duurzame ontwikkeling. De vraag is alleen of het bevorderen van internationale rechtsorde en veiligheid niet tevens een nationaal belang is. Dat geldt ook voor de derde doelstelling over internationale armoedebestrijding. En als de Minister dit met ons eens is, dan is de vraag, waarom het nastreven van nationale belangen een afzonderlijke en nevenschikkende doelstelling naast de andere twee is. Hier wringt naar onze mening iets, misschien is het omdat wij voor het eerst in een MvT het nastreven van nationale belangen als expliciete doelstelling lezen, maar zou de Minister willen verklaren waarom deze drie doelstellingen zo geformuleerd zijn. Dan de prioriteiten, die wekken bij de CDA-fractie enige verbazing. Het gaat om internationale ordening, Europese integratie, veiligheid, armoedebestrijding, mensenrechten, de transatlantische relatie, Zuidoost-Europa, Afrika, het Midden-Oosten en consulaire dienstverlening. Het vreemde is, dat hier prioriteiten en doelstellingen door elkaar heenlopen. Armoedebestrijding is doel en prioriteit, dat geldt ook voor de internationale rechtsorde en veiligheid. En is consulaire dienstverlening als prioriteit even belangrijk als Afrika of het Midden-Oosten? Is migratie geen prioriteit? Volgens Heldring in NRC Handelsblad van 1 oktober j.l. lijkt het in de MvT meer om vrome wensen dan om prioriteiten te gaan en hij concludeert dan ook dat het daarom beter zou zijn om in het geheel geen lijstje te maken. Het lijkt ons echter wel zinvol te vernemen wat de prioriteiten van de Ministers zijn. Daarmee wordt duidelijk welke richting de Minister aan het buitenlands beleid wil geven. Dat lijkt nog niet goed vastgesteld te zijn met als gevolg dat de Minister zichzelf internationaal buiten de discussie plaatst, zie het debat over de Europese Defensie-identiteit, waar Nederland nu geheel aan de zijlijn staat. Komt dit omdat de Minister de transatlantische relatie boven en niet naast de Europese integratie stelt? De CDA-fractie heeft waardering voor de inzet van de Minister om met zijn Amerikaanse collega Albright samen op te trekken, maar dat wil nog niet zeggen, dat kiezen voor een Europese Defensie-identiteit deze relatie zou behoeven te verstoren, integendeel zelfs. De minister aarzelt nog teveel en te lang om in actie te komen. Te lang heeft hij naar onze mening de Nederlandse Molukse gemeenschap buiten de deur gehouden in de meest roerige tijd op de Molukken. Te lang heeft hij geaarzeld om de relatie met Indonesië te herstellen en miste mede daardoor president-kandidaat Wahid. Het gevolg is nu een overhaast bezoek van Minister Herfkens aan Indonesië in de slip-stream van een bezoek aan India. Is dat de manier waarop Nederland een pijnlijk verbroken relatie tracht te herstellen? Zoals bekend hecht de CDA-fractie aan het herstellen van de duurzame relatie met Indonesië en herhaalt ons eerder gedane verzoek aan de Minister om daartoe zelf zo spoedig mogelijk Indonesië te bezoeken.
Wij vernemen nu graag hoe de Minister aankijkt tegen de huidige ontwikkelingen aldaar. Is de nieuwe Indonesische regering nu al voldoende in staat om zelf orde op zaken te stellen, de corruptie aan te pakken, leger en politie te reorganiseren en belangrijker nog de nationale eenheid te bewaren? Hoe beoordeelt de Minister de opstand in Aceh en welke oplossingen ziet hij voor die drang naar zelfstandigheid die niet alleen op Aceh maar zich ook op andere eilanden manifesteert? Zou voor Indonesië een programma voor en door politieke partijen zoals in Zuid-Afrika opgezet kunnen worden? Acht de Minister dit mogelijk? Het lidmaatschap van de Veiligheidsraad levert niet op wat de CDA-fractie ervan verwacht had. Wat ons teleurstelt is dat nogal wat Afrikaanse kwesties niet geagendeerd worden, zoals een wapenembargo voor het Grote Merengebied en een Stabiliteitspact voor hetzelfde gebied in lijn met de Lusakha akkoorden het vredesproces in Soedan, de onveiligheid van internationale hulpverleners als gevolg van de moord op de twee hulpverleners in Burundi, waaronder de Nederlandse Saskia von Meyenfeld, de wereldwijde migratie van grote groepen mensen al of niet gedwongen die niet meer naar de landen van herkomst terugkeren. Ook een onderwerp als het totale gebrek aan coördinatie van de hulpverlening in een post-conflictperiode zou Nederland aan de orde moeten stellen. Waarom gebeurt dit niet?
Nederland wordt als gevolg van de internationale ontwikkelingen de facto een steeds kleiner land zie de groeiende positie van de vijf permanente leden in de VN die daarmee de VN uithollen, zie de rol van de vroegere contactgroep in Bosnië en het kwintet tijdens de Kosovo-oorlog, zie de pas opgerichte G-20 waarvan Nederland geen deel uitmaakt en zie de rol van de grote landen in de EU. De herijking van 1995 trachtte mede een antwoord te formuleren op dit vraagstuk maar zoals we van de minister zelf hebben begrepen bestaat de herijking in feite niet meer. En dat is jammer want hoe kan de Minister zijn coördinerende taak nog vervullen? Zijn de afspraken in het Regeerakkoord over de coördinerende bevoegdheid zo gebrekkig gemaakt, dat er nu tussen Economische Zaken en Buitenlandse Zaken tal van geschillen onopgelost blijven of is er een ander oorzaak? Ik noem de wapenexportvergunningen, de reis van Staatssecretaris Ybema naar Cuba, de nota Economie en Ontwikkeling, die al meer dan een jaar onderweg is naar de Kamer en de ORET-evaluatie.

Strategische allianties

Hoe dan wel? Misschien zou de minister nog eens een oud nummer van de Internationale Spectator erbij kunnen pakken, jaargang 1972. Voormalig minister van BZ Schmelzer schreef daarin onder de titel De mogelijke invloed van kleinere staten in het huidige wereldbestel. Hij zette daarin treffend uiteen dat kleine landen het vooral van hun ideeën moeten hebben. Daar moet het dus om gaan, niet de kat uit de boom kijken en later zeggen wij gingen er ook voor, maar creatief en pro-actief. Dit veronderstelt een uitgebreid kwalitatief uitstekend functionerend postennetwerk. Daar moet, zo lezen wij in het rapport van de Algemene Rekenkamer nog hard aan gewerkt worden. Het is niet primair aan de Kamer om ons met het personeelsbeleid van de Minister te bemoeien, maar we hopen dat de Minister zich de kritiek aantrekt en het personeelsbeleid op moderne leest schoeit inclusief opleidingstrajecten. Goed effectief buitenlands beleid kan niet gebaseerd zijn op primaire emoties, zei de Minister in zijn speech bij de opening van de vijfde Nederlands-Duitse conferentie op 9 september. Waarop dan wel, is onze vraag.
[Hij waarschuwde voor de CNN-factor als virtuele rattenvanger van Hamelen (die rattenvanger is blijkbaar een schrikbeeld voor dit kabinet). En eerder had de woordvoerder van de minister al geklaagd over leunstoeldeskundigen en de BV Emotie die als eerste raadgever zou dwingen tot zeepkistdiplomatie. Waar is de minister eigenlijk bang voor of reageerde hij hiermee op critici die van mening zijn dat Nederland zich wel wat actiever mag opstellen. Gaarne een toelichting.]

En zo hebben we kennelijk ook afscheid genomen van het zogenaamde buurlanden-beleid van de herijking. Deze regering laat zo staat in de MvT zich niet dwangmatig opsluiten in een bepaalde coalitie hetgeen lijkt mij kan leiden tot ad-hoc optreden en ad hoc voorstellen. De Minister houdt dan de handen vrij, maar tegelijkertijd hebben de grotere landen bij strategische kwesties vrij spel. Juist in deze tijd is het aangaan van strategische allianties voor een kleiner land van levensbelang. Wij verzoeken de Minister zich daarvoor meer in te zetten.

Afrika

Dan Afrika als prioriteit in het buitenlands beleid. Vorig jaar erkende de Minister dat Nederland geen Afrika-beleid heeft, vandaag constateert de CDA-fractie dat er nog steeds geen Afrika-beleid is. Er moet nu nog een advies aan de AIV (wanneer worden de leden benoemd) worden gevraagd. Welke initiatieven gaat Nederland bijvoorbeeld met België of Duitsland ondernemen opdat de EU een gericht Afrikabeleid gaat ontwikkelen? Wie spreekt met Kagame en Museveni over hun aandeel in het Grote Merenconflict? Welke afspraken worden daar dan gemaakt? Is de Minister bereid een Europees centrum voor conflictpreventie te bepleiten voor onderzoek en advies voor het voorkomen van conflicten?

Mensenrechten

Over de benoeming van de mensenrechtenambassadeur bestaat nog veel onduidelijkheid. Kan de Minister aangeven wat deze persoon gaat doen. Wanneer wordt hij of zij ingezet en zal deze taken van de reguliere ambassadeurs overnemen? Is het niet veel zinniger in Europees verband een mensenrechtenambassadeur of gezant te benoemen? Welke eigen lijn volgt Nederland in het mensenrechtenbeleid? De CDA-fractie vindt dat Nederland in januari 2000 het optioneel protocol tegen kindsoldaten moet tekenen (motie).

Veiligheid en wapens

Welke opstelling kiest de Minister in de discussie over de verlenging van het NPT? Wanneer komt de Minister met het negende criterium over opgave in het VN-wapenregister?

Kamerlid: A.M.A. van Ardenne van der Hoeven

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...