Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Professioneel Statuut Verzekeringsartsen ondertekend

Datum nieuwsfeit: 09-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Werkwijze verzekeringsartsen gegarandeerd

LAD-bericht van 9 december 1999

"Het waarborgen van de onafhankelijke positie van verzekeringsartsen bij de beoordeling van arbeidsongeschiktheid." Hoogdravend? De LAD streeft al sinds de jaren tachtig naar een professioneel statuut dat de werkwijze van verzekeringsartsen vastlegt. Om de onafhankelijke positie van verzekeringsartsen bij de gevalsbehandeling te waarborgen, tekenden vakorganisaties en Uitvoeringsinstellingen sociale verzekeringen (UVI's) hiervoor in mei '98 een convenant. Afspraak was dat werk gevers en werknemers op korte termijn een professioneel statuut tot stand zouden brengen. Dat is gelukt. Ondertekening van het Professioneel Statuut Verzekeringsartsen en bijbehorend rapport Kwaliteitsborging vond inmiddels plaats. Hoognodig!

Het professioneel statuut dat de LAD sinds jaren bepleit, werd begin jaren negentig van nog groter belang. In die tijd smeedde men de eerste plannen voor de reorganisatie van de sociale verzekeringssector, veranderingen implicerend die de discussie rond de professionele autonomie van verzekeringsartsen weer deed oplaaien. LAD en vakorganisaties grepen deze gelegenheid indertijd met succes aan. In mei 1998 resulteerde dit in het 'Convenant inzake onafhankelijke en gewaarborgde claimbeoordeling'. De afspraak voor het opstellen van een professioneel statuut was hiermee gemaakt.

Spanningsveld
Betrokken partijen, waaronder de LAD, hebben de professionele autonomie van de verzekeringsarts vastgelegd in het Professioneel Statuut Verzekeringsartsen. Dit is gebaseerd op het advies-professioneel statuut van LAD en NVVG, Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde. De acht artikelen van het statuut garanderen de onafhankelijke positie van de verzekeringsarts. Deze komt nogal eens terecht in het spanningsveld tussen de belangen van de cliënt en die van zijn eigen organisatie als uitvoerder van de wet. Het statuut ondervangt dit. Het waarborgt de eigen en specifieke professionele verantwoordelijkheid van de arts.

Vrijheid in gebondenheid
Natuurlijk is het professioneel statuut geen vrijbrief voor onaantastbaarheid van de arts. Het geeft de arts de mogelijkheid tot een medisch oordeel te komen zonder daarbij rekening te moeten houden met mogelijke financiële, strategische of politieke belangen van de eigen werkgever of diens opdrachtgever. De verzekeringsarts is door beroepsgenoten achteraf wél aanspreekbaar op zijn medisch handelen, zoals in het Medisch Tuchtcollege. De beroepsrechter kan corrigeren op de zorgvuldigheid waarmee de arts tot een oordeel kwam. De werkgever kan de verzekeringsarts aanspreken op de consequenties van zijn werk.

Kwaliteitsborging
Omdat ook de arbeidsomstandigheden van een verzekeringsarts van invloed zijn op het uiteindelijke resultaat van zijn of haar werk, is het rapport Kwaliteitsborging opgesteld. Hierin staan de randvoorwaarden die bepalen in welke mate de artsen hun professionele verantwoordelijkheid daadwerkelijk kunnen waarmaken. Deels is dit afhankelijk van binnen de beroepsgroep geldende kwaliteitsnormen. Maar ook de algemene kwaliteitseisen en -normen van de werkgever spelen een rol. Uitgangspunt van het rapport is dat de kwaliteit van de claimbeoordeling geen onderwerp van concurrentie kan zijn tussen de uitvoeringsinstellingen bij de uitvoering van de sociale verzekeringen.
Het rapport Kwaliteitsborging benoemt een aantal basisvoorwaarden waaraan uitvoeringsinstellingen en artsen moeten voldoen, zoals de deskundigheid en de deskundigheidsbevordering van de artsen (opleidingen, toegang tot kennis, onderlinge toetsing), de omstandig heden waaronder gewerkt wordt (spreekuurfaciliteiten, ondersteuning door administratie en informatietechniek), de begeleiding en coaching (stafartsen), de inzet van artsen (capaciteitsberekening, inhuur- en uitzendartsen), de implementatie van standaarden, de dossier omgang en kwaliteitstoetsing.
Alleen als hieraan wordt voldaan is een werkelijk onafhankelijke en kwalitatief juiste beoordeling van arbeidsongeschiktheid mogelijk.

Onderdeel CAO
De ondertekening betekent dat het Professioneel Statuut Verzekeringsartsen per direct geldt. Natuurlijk is een bepaalde periode nodig om de afgesproken procedures te implementeren. Het professioneel statuut zal wat de LAD betreft integraal onderdeel worden van de CAO-Sociale Verzekeringssector die eind dit jaar afloopt. Het wordt dan ook op de agenda voor de onderhandelingen gezet!

© copyright LAD 1999 home . index . email/adres . Artsennet

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie