Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kamervragen bij wijziging begroting Economische Zaken 2000

Datum nieuwsfeit: 09-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

26920vra.gen lijst van vragen begroting defemsie (X) 1999 Gemaakt: 9-12-1999 tijd: 12:31 RTF

26 920 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 1999 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

VERSLAG HOUDENDE LIJST VAN VRAGEN EN ..............

Vastgesteld 7 december 1999

1.

Er wordt gesproken over een bijdrage van het Ministerie van Defensie van 50 miljoen gulden. Wordt dit bedrag - wat afkomstig is van Defensie - overgeboekt naar de begroting van Economische Zaken? En zo ja, maakt deze dan deel uit van de 123 miljoen gulden extra verplichtingenruimte? (Blz. 3)

2.

Hoe hoog is het aandeel energieprojecten binnen de BTS-regeling?

(blz. 3 en 11) .

3.

Waarom voldoet de begroting van Syntens nog immer niet aan de door EZ gestelde eisen? Aan welke eisen wordt niet voldaan? Wanneer zal de begroting van Syntens wel aan de gestelde eisen voldoen? (blz. 3 en 13).

4.

De tegenpost ten behoeve van de financiering van het knooppunt Born is gevormd samenhangende met geraamde opbrengsten uit de verkoop van reserveonderdelen van de Volvo 400. Waarvoor waren deze opbrengsten oorspronkelijk bestemd? (blz. 4)

5.

Waarom vallen de winsten van Holland Casino over 1998 en 1999 lager uit dan geraamd? (blz. 5)

6.

Waarom bestaat er vertraging in de tariefsaanpassing van het Europees Octrooibureau op grond waarvan de verplichtingen met f 900.000 zijn verhoogd? (blz. 9).

7.

Waarom worden de verplichtingen en uitgaven voor onderzoek en voorlichting ten behoeve van het technologiebeleid met een stijging van f 211.000 bijna verdubbeld? (blz. 10)

8.

Waarom wordt ten behoeve van de IPR f 19,8 miljoen vrijgemaakt binnen de post Specifieke Bedrijfsgerichte technologiestimulering? (blz. 11).

9.

Waarom brengt de intensieve departementale voorbereiding meer tijd voor concretisering van projecten met betrekking tot de elektronische Snelweg met zich mee? Welk departement heeft hierin de regiefunctie? Wordt actie ondernomen om verdere vertraging tegen te gaan? (blz. 11).

10.

Welke projecten voor de elektronische snelweg vergen meer tijd voor de concrete uitwerking dan gepland? (blz. 11)

11.

Kan concreet worden aangegeven waaruit de juridisch-technische redenen bestaan die de vormgeving van een nieuwe First Mover Faciliteit vertragen? (blz. 12).

12.

Het verplichtingenbudget van 66 miljoen gulden op artikel 02.05 van het innovatienetwerk voor ondernemers (Syntens), zal worden doorgeschoven naar 2000. Als reden voert men het feit aan dat de begroting van Syntens nog niet voldoet aan de door EZ gestelde eisen. Vorig jaar bij de Najaarsnota gebeurde hetzelfde namelijk, het verplichtingenbudget van Syntens werd doorgeschoven naar het volgende jaar omdat de begroting van Syntens niet aan de eisen van EZ voldeed. Waarom is Syntens er dit keer weer niet in geslaagd om een passende begroting op te stellen? (Blz. 13)

13.

Op artikel 02.08 «Bevordering van de vliegtuigindustrie en ruimtevaart» worden de verplichtingen met 123 miljoen gulden en de uitgaven met 20 miljoen gulden verhoogd. In de toelichting staat dat het meerjarenbudget voor de Joint Strike Fighter (JSF) naar voren wordt gehaald en dat daarbij het verplichtingenbudget wordt verhoogd met 30 miljoen gulden door een administratief-technische aanpassing. Wat verstaat de regering onder een administratief-technische aanpassing wanneer die aanpassing 30 miljoen gulden extra verplichtingenruimte creëert? Kan dit nader worden toegelicht? (Blz. 15)

14.

Kan nader worden geconcretiseerd waaruit het «majeure» krediet bestaat dat naar verwachting in een keer tot uitbetaling zal komen? Waarom kon deze verwachte uitbetaling niet eerder worden voorzien? Is het mogelijk dat ook in de toekomst dergelijke uitbetalingen niet kunnen worden voorzien? (blz. 15)

15.

Waarom neemt het opstarten van innovatieve onderzoeksclusters meer tijd in beslag dan voorzien? (blz. 16).

16.

Waarom wordt het verplichtingenbudget van de Stichting Axis voor 1999 niet volledig uitgeput? Waarom wordt deze onderuitputting aan latere jaren toegevoegd? Wat is de reden van de onderuitputting op het budget van de Stichting Axis? (blz. 16)

17.

Kan de verplichting in verband met de afwikkeling van een bezwaarschrift met betrekking tot de generieke steun voor de scheepsbouw nader worden toegelicht? (blz. 18)

18.

Op welke gronden heeft de EU de aanwending van EFRO-gelden voor de aanleg van de Oost-Westbaan voor Maastricht Aachen Airport niet goedgekeurd? (blz. 21)

19.

Vloeien uit het opstarten van de WTO-rechtswinkel verdere structurele verplichtingen voort? (blz. 26)

20.

Kunnen de achterliggende redenen van het lager beroep op en de hoger slaagkans van BSE-projecten worden toegelicht? (blz. 27)

21.

Wanneer wordt het beleid voor nieuwe elektriciteitstechnologieën ontwikkeld? (blz.30).

22.

Waarom wordt voor het CO2-beleid boven op de huidige raming verwacht nog NLG 15 miljoen te betalen? (blz. 32)

23.

Ook in de drie jaren voorafgaand aan 1999 werd meer ontvangen vanwege hogere aflossingen van de TOK-kredieten. In hoeverre kan de regering overzien dat er in komende jaren geen sprake zal zijn hogere ontvangsten? (blz. 36).

24.

Waarom is het GigaPort-project later van start gegaan dan oorspronkelijk gepland? (blz. 36).

De voorzitter van de commissie,

Biesheuvel

De griffier van de commissie,

Tielens-Tripels

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie