Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kamervragen wijziging begroting SZW 1999

Datum nieuwsfeit: 09-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

26922vra.gen lijst van vragen begroting szw (XV) 1999 Gemaakt: 9-12-1999 tijd: 12:20 RTF


26 922 Wijziging van de begroting van de uitgaven en de

ontvangsten van het Ministerie van Sociale Zaken en

Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 1999 (wijziging

samenhangende met de Najaarsnota)

Nr. .. VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN

EN ............................ Vastgesteld.......................

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid*, belast met het voorbereidend onderzoek van het wetsvoorstel, brengt verslag uit in de vorm van een lijst van vragen. De vragen en de daarop door de regering gegeven .............. zijn hieronder afgedrukt. Met de vaststelling van het verslag acht de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid.

De voorzitter van de commissie,

Terpstra

De griffier van de commissie,

Van Dijk

Algemeen

1.

Kan de regering in het licht van de exploitatiesaldi fondsen Sociale Zekerheid (totaal f 4,4 mld) en de vermogenssaldi fondsen Sociale Zekerheid (totaal f 4,1 mld) ingaan op de hoogte

van de sociale premies zoals die voor 2000 zijn vastgesteld en daarbij het advies van het Lisv over de hoogte van de premies betrekken? Tot welke exploitatie- en vermogenssaldi per

ultimo 2000 zullen de hoger dan kostendekkend vastgestelde premies leiden? Waarom is dat volgens de regering wenselijk?

2.

In welke mate hebben de overschotten in de sector SZA een structureel karakter en wat zijn hiervan de gevolgen voor de ontwikkeling van de vermogenspositie van de fondsen? (blz. 1)

3.

Wat zijn voor 1999 de verwachtingen van de regering wat betreft nog optredende onderuitputting na de Najaarsnota? Is deze eventuele additionele onderuitputting, net als vorig jaar, al in de cijfers en ramingen verwerkt? Zo ja, hoe, waar en in welke omvang? Zo nee, waarom wordt er nu géén rekening gehouden met extra meevallers en vorig jaar wel?

4.

In de begrotingsstaat 1999, Afdeling XI.Ministerie, zijn voor de posten personeel en materieel (U1101), automatisering (U1104), onderzoek en beleidsinformatie (U1105) en voorlichting (U1106) allemaal hogere bedragen geboekt. Zijn deze hogere uitgaven het gevolg van het inhuren van externe deskundigen, commissieleden of bureau's? Kan ongeveer worden aangegeven bij de hierna genoemde posten, welke kosten daarmee gemoeid zijn en welke uur- en dagtarieven zijn betaald? (Bij U1101 gaat het om de mutaties 12, 13,14, en 17, bij U1104 om de mutaties 7 en 8, bij U1105 om de mutaties 8, 9 en10, bij U1106 om de mutaties 7 en 8).

5.

Bij veel posten is sprake van onderbesteding vanwege vertraging van projecten. Te noemen zijn de posten: U1206 (nummer 6), U1209 (nummer 9), U1407 (nummers 7, 8), U1506 (nummer 5,6), U1507 (nummer7) en U1510 (nummer 4). Zijn er meer algemene oorzaken te noemen voor deze vertragingen, zoals economische ontwikkelingen, functioneren van het ministerie of gemeenten of uitvoeringsorganisaties en trage wetgeving enz?

6.

Moet de onderbesteding op de begroting van het ministerie leiden tot een extra storting in het AOW-fonds?

Artikel U1201 (Rijksbijdrage Arbeidsvoorzieningorganisatie)

7.

Bij deze post is een bedrag van f 350 miljoen opgenomen voor de voorfinanciering van de ESF-subsidies (nummer 3). Deze bedragen moeten toch worden terugbetaald op het moment dat de bedragen uit Brussel binnen zijn? Gaat het hier dan feitelijk niet om een meevaller op deze post ?

Artikel U1205 (Onderzoek en Beleidsinformatie)

8.

Bij welke onderzoeken heeft er overschrijding plaatsgevonden en zijn deze onderzoeken uitgevoerd door externen?

Artikel U1206 (Gemeentelijk Werkfonds)

9.

Op welke wijze werkt het lagere aantal dienstbetrekkingen door in het jaar 2000? Kan nog eens aangegeven worden wat de oorzaken zijn van de onderbesteding (f 60 mln. voor minder dienstbetrekkingen in het kader van de WIW en f 20 mln. voor de reintegratie van arbeidsgehandicapten)? Betekent dit dat de budgetten voor 2000 te hoog zijn geraamd?

Artikel U1207 (Regeling schoonmaakdiensten particulieren)

10.

Op welke wijze werkt de onderuitputting door in 2000?

Artikel U1208 (Extra werkgelegenheid voor langdurig werklozen)

11.

Is er sprake van onderuitputting? Zo ja, hoe groot is deze? Is het feit dat slechts 85% van ID banen bezet is verwerkt in deze suppletore begroting?

12.

Waarom wordt niet een verlaging bij 3e suppletore begroting voorgesteld in verband met de te verwachten overschrijding van het budget ID-banen op artikel 12.08?

Artikel U1209 (Sluitende aanpak)

13.

Op welke wijze werkt de onderuitputting door in 2000? Hoe groot is de totale onderuitputting in 1999 van arbeidsmarktmaatregelen?

Waarom zijn de gelden voor loon- en prijsbijstelling niet toegedeeld aan de drie kolommen?

Hebben de uitvoerders gevraagd om loon- en prijsbijstelling? Zo nee, waarom niet?

Artikel U1301 (Algemene Kinderbijslagwet)

14.

In hoeverre is de verlaging van de raming van f 48,7 mln. structureel en wat zijn de consequenties voor 2000 en verder?

Artikel U1302 (Toeslagenwet)

15.

In hoeverre is de verhoging van artikel 13.02 structureel dan wel incidenteel?

Artikel U1304 (Premiebijdragen)

16.

Waarop heeft de verhoging van de lasten premiebijdragen betrekking?

Artikel U1309 (Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidfsongeschiktheidscriteria)

17.

Is de voorgestelde verlaging van het budget incidenteel of structureel


Artikel U1310 (Regeling financiële tegemoetkoming aan ouders van thuiswonende gehandicpten)

18.

Kan aangegeven worden wat het bereik is van deze regeling?

Artikel U1401 (Algemene Bijstandswet)

19.

Is de raming f 948 mln. lager dan in de ontwerpbegroting 1999, voorzover direct samenhangend met het aantal bijstandsgerechtigden?

20.

Welk effect heeft de verlaging van f. 86,2 mln. als gevolg van doorwerking uitvoering 1998 op de begroting voor 2000?

Artikel U 1402 (IOAW)

21.

Is de stijging van het budget als gevolg van ca. 1100 meer uitkeringen dan geraamd incidenteel of structureel?

Artikel U1407 (Specifieke uitkeringen Wvg)

22.

Wat is de oorzaak van de achterstand bij het College voor Zorgverzekeringen? Welke gevolgen heeft de achterstand voor gemeenten? Zal de achterstand worden ingelopen in 1999?

Hoeveel mensen zijn de dupe van het feit dat als gevolg daarvan slechts een beperkt aantal aanvragen tot betaling heeft geleid?

23.

Wat zijn de financiele consequenties voor 2000 van de achterstanden die zijn ontstaan bij de behandeling van aanvragen voor woningaanpassingen? Hoe verhoudt zich dit tot de doelstelling om deze regeling in 2000 naar gemeenten te decentraliseren? Moet SZW dan nog een nabetaling verrichten, al dan niet via een extra bijdrage aan het Gemeentefonds? (blz. 19)

24.

Er is een bedrag van f 32 miljoen minder opgenomen voor het bovenregionaal vervoer (nummer 8). Deze bijstelling wordt veroorzaakt doordat de bovenregionale vervoersbehoefte achterblijft bij het voor 1999 veronderstelde groeiscenario. Worden deze bedragen meegenomen naar de jaren 2000 en 2001? Zo nee, waarom niet?

Artikel U1506 (Samenwerking werk en Inkomen)

25.

Hoeveel aanvragen voor de stimuleringsregeling zijn er in 1999 geweest?

26.

Er is een bedrag van f 15 miljoen minder opgenomen voor de vertraging stimuleringsregeling (nummer 6). Wat zegt deze bijstelling over de stagnatie in de CWI-vorming? Worden deze bedragen meegenomen naar de jaren 2000 en 2001? Zo nee, waarom niet?

Artikel U1507 (Arbeidsomstandigheden)

27.

Er is een bedrag van f 11 miljoen minder opgenomen voor de vertraging afsluiten convenanten (nummer 8). Worden deze bedragen meegenomen naar de jaren 2000 en 2001? Zo nee, waarom niet?

Artikel U1510 (Handhaving en kwaliteitsverbetering van de uitvoering)

28.

Welke projecten zijn vertraagd?

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...