Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ontgrondingenwet afplaggen zode en teelaarde in Ketlikerskar

Datum nieuwsfeit: 09-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Friesland

Kennisgevingen

Kennisgeving aanvraag/ontw.besch. Ontgrondingenwet afplaggen zode en teelaarde in Ketlikerskar

Gedeputeerde Staten van Fryslân maken bekend, dat zij van plan zijn te voldoen aan het verzoek van It Fryske Gea, om verlening van een vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet voor het afplaggen van zode en teelaarde in het Ketlikerskar.

Ter inzage
De aanvraag, de ontwerp-beschikking en de daarbij behorende stukken liggen met ingang van 9 december 1999 gedurende vier weken ter inzage:
- bij de provincie Fryslân, Tweebaksmarkt 52 te Leeuwarden, bij de afdeling Milieuvergunningen. Op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur (tel. 058 292 55 67);

- bij de afdeling Bouw- en Milieutoezicht van de gemeente Heerenveen, Crackstate 2 te Heerenveen, op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur;

- in de leeszaal aan het Burgemeester Kuperusplein 48 te Heerenveen, op maandag tot en met vrijdag van 14.00 tot 18.00 uur, alsmede dinsdags en donderdags van 18.30 tot 20.30 uur. Na deze vier weken blijven de stukken ter inzage liggen tijdens de kantooruren tot zes weken na het bekendmaken van de definitieve beschikking op de aanvraag.

Tegen de ontwerp-beschikking kan door een ieder binnen de hiervoor aangegeven termijn van vier weken bij Gedeputeerde Staten van Fryslân, Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden, schriftelijk gemotiveerde bedenkingen worden ingebracht. Degene die bedenkingen inbrengt, kan verzoeken zijn of haar persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Als daarom wordt verzocht, is het tot en met 5 januari 2000 ook mogelijk een verzoek in te dienen om over het ontwerp van het besluit van gedachten te wisselen met een vertegenwoordiging van Gedeputeerde Staten van Fryslân en de aanvrager. Tijdens deze gedachtewisseling kunnen ook mondelinge bedenkingen worden ingediend.

Informatie
Hiervoor, en ook voor andere inlichtingen over deze procedure kunt u bellen met de provincie op nummer 058 292 55 67.


9 december 1999

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie