Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Seksueel geweld tegen mannen wordt nauwelijks onderkend

Datum nieuwsfeit: 09-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van VWS

Honderden klachten over hulpverlening na seksueel geweld

Seksueel geweld tegen mannen wordt nauwelijks onderkend

Alle slachtoffers van seksueel geweld moeten kunnen rekenen op een goede behandeling door politie en hulpverleners. De praktijk stemt de slachtoffers allerminst tevreden. Bij het telefonisch meldpunt TransAct kwamen eind 1998 in twee weken 410 klachten binnen over hulpverleners. Ruim de helft heeft betrekking op de hulp die geboden wordt aan vrouwen en meisjes die slachtoffer zijn van seksueel misbruik in hun jeugd.

Elke ontevreden cliënt die dat niet meldt, is een gemiste kans voor de instellingen. Immers, door de klachten van cliënten wordt duidelijk waar kwaliteitsverbetering nodig is.Dit staat in het deze week gepresenteerde boekje Help de Hulpverlening. Hierin staat een overzicht van de klachten over de behandeling van mensen die te maken hadden met seksueel geweld.
De klachten kwamen eind vorig jaar binnen bij TransAct, het centrum dat zich onder meer toelegt op seksespecifieke zorgverlening en bestrijding van seksueel geweld. Met financiële steun van het ministerie van VWS werd bij TransAct het meldpunt open gesteld. Slachtoffers van seksueel geweld konden zich telefonisch melden met klachten over de hulpverlening. Van de bellers sprak 73 procent over eigen hulpervaringen. De rest reageerde op de hulp die een naast familielid had ontvangen, of belde namens een cliënt die elders in het hulpcircuit negatieve ervaringen had opgedaan.
Opvallend is dat mensen met een lichamelijk of geestelijk handicap vaker een klacht indienden dan vooraf was ingeschat: veertien procent van de klachten had betrekking op deze groep.

Analyse

Uit een analyse van de klachten blijkt dat er de afgelopen vier jaar minder klachten zijn over het onvoldoende herkennen van seksueel geweld door hulpverleners. Maar er is tegelijkertijd een toename te zien van klachten over gebrek aan deskundigheid en aandacht bij de hulpverleners. Gebrek aan deskundigheid in de behandeling van seksueel geweldtraumas wordt door vrouwen vaker genoemd dan door mannen, zo blijkt uit de analyse. Mannen geven aan dat zij met hun klachten over seksueel geweld niet altijd serieus genomen worden door de hulpverleners. De hulpverleners herkennen seksueel geweld bij mannen minder dan bij vrouwen. Chronisch zieken en allochtonen melden een gebrek aan erkenning van de ernst van het probleem.
Mannen en vrouwen met een handicap melden vaker onheuse of onbehoorlijke bejegeningen door de hulpverlener (10 procent tegen 3,2 procent bij mensen zonder handicap). Allochtone vrouwen klagen over het gebrek aan deskundigheid bij hulpverleners ten aanzien van multiculturele factoren. Juist mensen die al meerdere ervaringen achter de rug hebben met seksueel geweld, maken melding van seksueel geweld door hulpverleners (14 procent van de klachten van deze doelgroep).
Het merendeel van de klachten (86 procent) komt binnen bij de politie, 9 procent bij het Bureau Slachtofferhulp en de rest bij ander justitiële instellingen.
De schrijvers van het boekje doen een aantal aanbevelingen die moeten leiden tot een respectvolle bejegening van cliënten, een deskundige begeleiding, een goede afstemming tussen aanbod en vraag en een voor iedereen toegankelijke hulpverlening. Om deze doelen te bereiken moet tijdens opleidingen van hulpverleners zoals psychiaters, psychotherapeuten, maatschappelijk werkers en sociaal verpleegkundigen meer aandacht besteed worden aan het herkennen van klachten die duiden op seksueel geweld. Een betere bejegening van de cliënt moet ook meer aandacht krijgen tijdens de opleidingen. Speciale aandacht is nodig voor het herkennen van seksueel geweld tegen mannen. Daarom is het nodig bij ieder intakegesprek te vragen naar nare seksuele ervaringen. Hulpverleners moeten bekend worden gemaakt met de andere wijze waarop mannen verbaal uiting geven aan hun ervaringen met seksueel geweld.
Naast een noodzakelijke erkenning van culturele verschillen is het nodig dat mannen en vrouwen met een handicap minder obstakels tegenkomen wanneer zij op zoek gaan naar hulp.

Help de Hulpverlener kost vijftien gulden en is te bestellen bij TransAct, telefoon 030 232 6500.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie