Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Judith Belinfante's (PVDA) stellingname over beeldcultuur

Datum nieuwsfeit: 09-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

Den Haag, 9 december 1999

BIJDRAGE VAN JUDITH BELINFANTE (PVDA) AAN HET ALGEMEEN OVERLEG CENTRUM VOOR BEELDCULTUUR

Afgelopen weken verdienen geen bestuurlijke
schoonheidsprijs. Het is duidelijk wat de staatssecretaris wil, de vraag is of dit plan ook uitgevoerd kan worden. Eerste vraag: hoe staat het er nu mee?

Er van uitgaand dat we hier zitten om het plan te
beoordelen, een aantal opmerkingen over de brief van 18 november en de daarna gezonden stukken.

Ik ben blij met de wegnemen van de tijdsdruk want zowel Raad van Cultuur als Twijnstra en Gudde zijn zeer kritisch ten aanzien van de inhoudelijke, financiële en
organisatorische onderbouwing van het Las Palmas plan. De tekorten, zowel in de bouw als in de exploitatie zijn op dit moment aanzienlijk. Zeker nu het Wertheimerlegaat niet in zijn geheel aan investeringen voor en beeldinstituut ter beschikking gesteld zal worden. Zo groot dat de toezegging van enige miljoenen op dit moment absoluut onvoldoende is om de huidige plannen mogelijk te maken. En niemand heeft behoefte aan een New Metropolis aan de Maas of Groninger Museum op de Kop van Zuid..

Ik ben ook blij met de toezegging dat de publieksfunctie voor tenminste 60.000 bezoekers en ook de functies voor de opleidingen van de Filmacademie en de Universiteit van Amsterdam en het Maurits Binger Instituut zoals de bibliotheek en mediatheek, (het informatiecentrum) in Amsterdam van het Filmmuseum kan blijven. Overeenkomstig de wens van de meerderheid van deze Kamer in het algemeen overleg van 14 oktober. Er is nu tijd tot 15 maart 2000 om het schetsontwerp Las Palmas om te zetten in een definitief ontwerp. Uitgaande van het bovenstaande kan nu dus een plan gemaakt worden, zoals we ook al eerder vroegen, voor Las Palmas, in Rotterdam maar met een Amsterdamse vestiging van het Filmmuseum. En met netwerkplekken in andere delen van het land en daarbuiten. Dit moet een onderdeel van het plan vormen in organisatorische en financiële zin. Voor mijn fractie zal het plan zal een sluitende begroting moeten hebben, een transparante organisatie waarin alle
participanten optimaal kunnen functioneren. Er zal overeenstemming moeten zijn tussen directie en besturen van de onderscheiden instellingen. Bovenal moet de inhoudelijke onderbouwing aanzienlijk versterkt worden. Het advies Digitale media in de technologische cultuur met zijn visie op een integrale benadering van media en kunsten binnen culturele en maatschappelijke ontwikkelingen draagt daarvoor wellicht een aantal bouwstenen aan. Evenals alle andere delen van de adviesaanvraag van de Raad voor de Cultuur wil ook de PvdA-fractie het plan graag zien voordat het naar de raad gaat.

En tenslotte een punt wat in alle commotie aan ieders aandacht dreigt te ontsnappen. In het Las Palmas plan wordt de auteursrechtproblematiek aangesneden. Voor de kosten van de exploitatie is dit een punt wat aandacht behoeft ook daarvan willen wij dat in maart meer duidelijk is.

1

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie