Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Toespraak staatssecretaris Hoogervorst tijdens EU-conference

Datum nieuwsfeit: 10-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

MINISTERIE SZW

www.minszw.nl

SZW: Toespraak staatssecretaris Hoogervorst tijdens EU-conference

Nr. 99/228
9 december 1999

Embargo:
10 december 1999 tot
10.30 uur

Staatssecretaris Hoogervorst: OPS in Europees verband bespreken en aanpakken.

In Nederland komen een half miljoen mensen tijdens hun dagelijks werk in meer of mindere mate in contact met oplosmiddelen. Ongeveer 2.500 mensen lijden in Nederland aan OPS (organisch psychosyndroom) door de blootstelling aan organische oplosmiddelen. Dit zei staatssecretaris Hoogervorst tijden de .EU-conference on Organic Solvents and Organic Psycho-Syndrome. op 10 december 1999 in Delft.
De Europese Commissie heeft op 9 december Nederland het groene licht gegeven voor de OPS-regeling die professioneel binnenschilderwerk met OPS-veroorzakende producten per 1 janauri 2000 verbiedt. Ook de parket- en tapijtleggers mogen vanaf die datum niet meer werken met lijm die oplosmiddelen bevat.
De staatssecretaris benadrukte het belang van een Europese aanpak. We moeten niet proberen in elke lidstaat hetzelfde wiel uit te vinden. Het is beter dat we van elkaar weten waar we mee bezig zijn. En het is wenselijk dat we ons beleid als lidstaten onderling en met de Commissie afstemmen.

Toespraak door staatssecretaris J.F. Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op de .EU-conference on Organic Solvents and Organic Psycho-Syndrome. op 10 december 1999 in Delft.

Het is mij een genoegen u namens de Nederlandse regering welkom te heten in Delft. Ik ben blij dat wij deze conferentie over organische oplosmiddelen en het organisch psychosyndroom samen met het Finnish Institute of Occupational Health hebben kunnen organiseren. Ik dank het .Institutet för Arbetshygien. voor zijn bijdrage aan het realiseren van deze bijeenkomst.

Want we kunnen veel leren van onze Scandinavische collega.s. Zij waren de eersten die in de jaren tachtig de gevaren van OPS hebben onderkend en de strijd tegen OPS hebben aangebonden. Met als klinkend resultaat dat het aantal slachtoffers van deze sluipende ziekte in de Scandinavische landen aanzienlijk is afgenomen.

De Nederlandse regering en het Nederlandse bedrijfsleven vinden het belangrijk dat we het probleem van de OPS in Europees verband bespreken en aanpakken. We moeten niet proberen in elke lidstaat hetzelfde wiel uit te vinden. Het is beter dat we van elkaar weten waarmee we bezig zijn. En het is wenselijk dat we ons beleid als lidstaten onderling en met de Commissie afstemmen. Daarom verheugt het mij dat dr. Aresini van het Directoraat-Generaal voor Werkgelegenheid, Industriële betrekkingen en Sociale Zaken van de Europese Unie deze conferentie voorzit.

Het zijn voor uw gezelschap waarschijnlijk bekende gegevens, maar toen ik de cijfers over OPS voor het eerst hoorde schrok ik wel. In Nederland komen een half miljoen mensen tijdens hun dagelijkse werk in meer of mindere mate in contact met oplosmiddelen. Ongeveer 2.500 mensen lijden in Nederland aan OPS door de blootstelling aan organische oplosmiddelen. En daar komen naar schatting enkele tientallen tot enkele honderden mensen per jaar bij.

We moeten - ook internationaal - alles in het werk stellen om de gevaren van oplosmiddelen te verminderen. Dat kan langs verschillende wegen. Door nieuwe technieken toe te passen, waarbij schadelijke oplosmiddelen plaatsmaken voor veiligere producten. En waar dat nog niet mogelijk is door veel bewuster en voorzichtiger met oplosmiddelen om te gaan. Maar ook door meer kennis te vergaren over de schadelijke effecten van oplosmiddelen. En tenslotte door de diagnostische procedures in de verschillende Europese landen op elkaar af te stemmen. Al die thema.s komen vandaag aan de orde.

Voor Nederland komt deze conferentie op een bijzonder moment. We hebben gisteren in Europees verband een belangrijke stap vooruit gezet bij de bestrijding van OPS. Want de Europese Commissie heeft ons het groene licht gegeven voor de OPS-regeling die professioneel binnenschilderwerk met OPS-veroorzakende producten per 1 januari verbiedt. Ook de parket- en tapijtleggers mogen vanaf die datum niet meer werken met lijm die oplosmiddelen bevat. Voor Nederland betekent dat de kroon op een mooi stuk werk dat we na een langdurig onderhandelingsproces in verbazingwekkend korte tijd hebben verzet.

Inderdaad, in zeer korte tijd. Want in 1997 stonden de werkgevers en de vakbonden in Nederland nog lijnrecht tegenover elkaar als het ging over schilderen met verf zonder oplosmiddelen. Wie had toen kunnen denken dat ik al eind vorig jaar in een zaal met vijftienhonderd schilders het startschot kon geven voor de campagne .Schilder anders.? Een campagne die door de hele branche met enthousiasme werd begroet.

Niet alleen werkgevers en werknemers in de schildersbedrijven zijn enthousiast. Ook de verfindustrie heeft zich ingespannen producten op de markt te brengen met aanzienlijk minder oplosmiddelen en die van een hoogstaande kwaliteit zijn. En enkele maanden geleden heb ik zeer geïnteresseerde opdrachtgevers toegesproken over het schilderen zonder oplosmiddelen.

Het Nederlandse .anders schilderen. markeert een cultuuromslag. Met creativiteit, gezond verstand en vernieuwingsgezindheid hebben alle betrokkenen de koers verlegd. Niet minder dan vijftigduizend schilders zijn in de loop van twee jaar bijgeschoold voor het werken met de nieuwe verfsoorten.

Ik denk dat het goed is dat we ons realiseren dat de overheid een belangrijke verantwoordelijkheid heeft als het gaat om de bescherming van werknemers tegen risico.s op het werk. Maar we dienen ons er daarnaast van bewust te zijn dat werkgevers of werknemers en hun organisaties in veel gevallen een voortrekkersrol kunnen vervullen waar het gaat om het signaleren van de gevaren. En natuurlijk ook bij het aandragen van mogelijke oplossingen.

Niet de overheid, maar de bedrijven zijn de eersten die vaststellen dat er gezondheidsrisico.s gepaard gaan met bepaalde soorten werk. Zij zijn de eersten die op het probleem stuiten. Vervolgens is een gezamenlijke zoektocht naar de beste oplossing doorgaans de meest effectieve.

Zo is het ook in de Nederlandse schildersbranche verlopen. Die geeft een goed voorbeeld van nauwe samenwerking tussen werkgevers, werknemers, producenten en overheid die samen gezonder werken bevorderen. En daarbij gelijktijdig een proces van technologische vernieuwing in gang zetten. Het toepassen van nieuwe, hoogstaande technieken zal de Nederlandse concurrentiepositie niet aantasten, maar zal die juist versterken. Want met onze kennis en ervaring lopen wij in de voorste gelederen als heel Europa oplosmiddelarm gaat schilderen.

Ook op een andere manier ondersteunen we als overheid de cultuuromslag. Samen met het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de verfproducenten proberen we ook de doe-het-zelf-markt over te halen zonder oplosmiddelen te schilderen. Mijn collega van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en ik verwachten daarmee een tweeledig doel te bereiken: minder schadelijke stoffen die het milieu belasten en een gelijk speelveld voor de professionele schilder en de doe-het-zelf-markt.

Het succes bij de schilders en de tapijtleggers moet bij andere beroepsgroepen navolging kunnen vinden. We zijn al bezig dit soort afspraken te maken met de autospuiters en de grafische industrie. Maar ook met andere sectoren met een hoog OPS-risico zijn we in gesprek: de scheepsbouw, de metaalsector, de schoenen- en leerindustrie, de houten meubel- en timmerindustrie. Een volledige vervanging van de honderden verschillende toepassingen van oplosmiddelen in al die sectoren is uiteraard niet van vandaag op morgen mogelijk. Maar dat proces van vervanging zal sneller kunnen verlopen naarmate we in de Europese Unie meer ervaringen uitwisselen over technische vernieuwingen.

In Nederland hechten wij veel belang aan vrijwillige afspraken in sectoren als het gaat om het verbeteren van arbeidsomstandigheden. In die afspraken, convenanten, wordt vastgelegd dat de sector zich verplicht een probleem op het gebied van arbeidsomstandigheden aan te pakken. Er wordt concreet vastgelegd dat het probleem binnen een bepaalde tijdspanne met een bepaald percentage moet zijn teruggedrongen.

Een convenant geeft zo.n sector een zekere mate van vrijheid wat betreft de manier waarop het doel wordt bereikt. Maar een convenant is niet vrijblijvend. Bedrijfstakken worden door een convenant aangemoedigd grenzen te verleggen, vernieuwend te opereren bij het zoeken naar mogelijkheden om arbeidsrisico.s te verkleinen. Die aanpak biedt ook bij het bestrijden van OPS mogelijkheden. De overheid ondersteunt die ontwikkeling, ook financieel.

Ik denk dat we in Europa gebaat zijn bij een benadering van het OPS-probleem die meer omvat dan een verbod op onverantwoorde blootstelling aan de invloed van schadelijke oplosmiddelen. We moeten als overheden onderzoek naar alternatieven stimuleren. We moeten zorgen voor goede voorlichting over de gevaren van OPS. We moeten onze kennis en ervaringen uitwisselen en zo mogelijk nationale strategieën onderling afstemmen.

Dit voorjaar hebben we in Amsterdam met een conferentie over .Substitution projects for health and environment. - het SPHERE+project - afgesloten. Dat project, gefinancierd door de Europese Unie, heeft ons veel geleerd over de manier waarop we het complexe probleem van de schade aan mens en milieu door giftige stoffen tot een oplossing kunnen brengen. SPHERE+ heeft ons duidelijk gemaakt dat we alleen in internationaal verband de vervanging van gevaarlijke stoffen effectief gestalte kunnen geven.

In het verlengde daarvan verwacht ik dat deze conferentie ons verder op weg helpt naar een gezonder werkend Europa. Ik wens u tot slot een vruchtbare conferentie en een prettig verblijf in Nederland toe.


- LET OP EMBARGO -

10 dec 99 10:30

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...