Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

130 miljoen voor Vlaamse sportinfrastructuur

Datum nieuwsfeit: 10-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 10 DECEMBER 1999

130 miljoen voor sportinfrastructuur

Op voorstel van Vlaams minister Johan SAUWENS heeft de Vlaamse regering beslist vijf projecten van sportinfra- structuur te betoelagen voor een totaal bedrag van 130 miljoen fr. Het gaat om de verdere uitbouw van het internationaal sportcentrum "Flanders Sportarena" te Gent (40 miljoen), de uitbreiding van het VTV-topsportcentrum tot internationaal tenniscentrum (20 miljoen), de uitbouw van het gemeentelijk atletiekstadion 'de Veen' te Heus- den-Zolder tot internationaal atletiek- en trainingscen- trum AVT (25 miljoen), en de bouw van een multifunctione- le evenementenhal te Lommel (45 miljoen).

Internationaal sportcentrum "Flanders Sportarena" Gent

Tot voor enkele maanden ontbrak het in Vlaanderen aan een volwaardige sporthal voor de organisatie van belangrijke indoor-topsportevenementen met internationale uitstra- ling. Een dergelijke specifieke topsportevenementenhal dient immers te beschikken over zeer specifieke sport- technische uitrusting. De Vlaamse regering, Bloso, het Stadsbestuur van Gent en het pro-vinciebestuur van Oost- Vlaanderen verklaarden zich in 1997 bereid om als mede- investeerders op te treden in de uitbouw van een interna- tionaal sportcentrum op de "Blaarmeersen" te Gent.

Voor de realisatie van een het project waren de beschik- bare kredieten echter dusdanig beperkt, dat het concept zo functioneel en economisch mogelijk werd opgevat en een aantal deelvoorzieningen bij gebrek aan kredieten niet uitgevoerd kon worden. De uiteindelijke doelstellingen met betrekking tot de realisatie van een optimale top- sporthal met internationale uitstraling werden hierdoor sterk beperkt.

Daarom heeft de Vlaamse regering beslist een bijkomend krediet van 40 miljoen toe te kennen aan de patrimonium- vzw "Topsporthal Gent" voor de uitbouw van extra deel- voorzieningen en de afwerking die noodzakelijk is om sportevenementen op topniveau mogelijk te maken.

Internationaal tenniscentrum Wilrijk

De Vlaamse Tennis Vereniging (VTV) heeft in het verleden steeds het voortouw genomen inzake topsportbeleid in Vlaanderen. Deze sportfederatie startte als eerste met Tennis en Studie, waardoor beloftevolle jongeren konden doorstoten naar de internationale tennistop. Tevens orga- niseert de VTV al jaren internationale tennisevenementen en is de kaderwerking in het buitenland toonaangevend. Zo is de Vlaamse Tennis Vereniging uitgegroeid tot de groot- ste Vlaamse sportfederatie. Een degelijke en vooral ruimere topsportinfrastructuur werd noodzakelijk om deze werking te behouden.

Internationaal atletiek- en trainingscentrum AVT Heusden- Zolder

Het gemeentelijk atletiekstadion 'De Veen' is centraal gelegen in Limburg te Heusden-Zolden; het is ook ideaal gelegen ten opzichte van Nederland en Duitsland. Met in de onmiddellijke omgeving een bosgebied en het centrum van de Internationale Bouworde (overnachtingsaccommodatie + congresruimte) heeft dit stadion potentieel in zich als internationaal atletiekcentrum mits de infrastructuur uitgebouwd wordt.

Het beheer is in handen van Atletiek Vereniging Toekomst (AVT), een atletiektopclub met tien kernen in verschil- lende gemeenten. AVT richt jaarlijks een zeer belangrijke internationale atletiekmeeting 'Flanders Athletic Cup' (Nacht van de Atletiek) in die door de internationale atletiekfederatie (IAAF) erkend is. De IAAF dreigt echter met de afkeuring van de huidige accommodatie. Om deze sportinfrastructuur minimaal uit te bouwen naar interna- tionale normen, zodat één van de grootste atletiekmeet- ings in Vlaanderen behouden kan blijven, heeft de Vlaamse regering beslist een subsidie van 25 miljoen toe te ken- nen aan de gemeente Heusden-Zolder, die als bouwheer optreedt.

Multifunctionele evenementenhal Lommel

Op dit moment is er in regio Noord-Limburg en de Kempen geen enkele accommodatie voor grootschalige sportevene- menten en culturele manifestaties die beantwoord aan de Europese richtlijnen inzake dergelijke infrastructuur. Daarom werd het initiatief genomen om een multifunctione- le evenementenhal in Lommel te bouwen. Dit project zal voor de regio een economische injectie betekenen door de toeristische uitstraling. Het project draagt ook bij tot het Vlaams architecturale erfgoed omdat het ontwerp toe- gewezen is aan het Belgisch-Italiaans "Gruppo-Dromo" onder leiding van architect Scarpa.

De Vlaamse regering heeft beslist voor dit project een subsidie van 45 miljoen toe te kennen aan de Stad Lommel.

info : Koen Jongbloet, woordvoerder van minister Sauwens - tel. (02) 553 23 11
e-mail: (persdienst.sauwens@vlaanderen.be)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie