Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief VWS verdeling extra gelden eerstelijns GGZ

Datum nieuwsfeit: 10-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

00000000.132 brief min vws verdeling extra gelden eerstelijns ggz
Gemaakt: 14-12-1999 tijd: 17:20

2

De Voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

10 december 1999

Graag voldoe ik aan uw verzoek een nadere toelichting te geven op de verdeling van de

40 mln. gulden extra voor het versterken van de eerstelijnsggz (uw brief van

25 november 1999; kenmerk VWS/99/61/LD).

Over deze verdeling heb ik, zoals ook toegezegd tijdens het Notaoverleg op 27 september, overleg gevoerd met de eerstelijns partijen. Huisartsen, algemeen maatschappelijk werkers en eerstelijns psychologen zullen immers goed en intensief moeten samenwerken om de poortwachtersfunctie naar de gespecialiseerde ggz waar te kunnen maken en het grotere beroep op de eerste lijn op te kunnen vangen. Daarbij gaat het niet alleen om een kwalitatief groter beroep, ook de kwantitatieve vraag zal toenemen. Belangrijke voorwaarden om de poortwachtersfunctie gestalte te kunnen geven zijn: capaciteitsverhoging (vooral in AMW), toegankelijkheid (vooral van eerstelijns psychologen), praktijkondersteuning (vooral van huisartsen), mogelijkheden om de gespecialiseerde ggz te consulteren (vooral voor huisartsen maar ook voor de twee andere beroepsgroepen), het verder ontwikkelen van samenwerkingsvormen en -middelen op landelijk, regionaal en lokaal niveau (alle drie de eerstelijns partijen) en deskundigheidsbevordering (alle drie de eerstelijns partijen). Bij het versterken van de eerste lijn is de onderlinge samenhang tussen deze voorwaarden essentieel.

Juist vanwege deze onderlinge samenhang en het belang van samenwerking, heb ik in ons overleg van 27 september geen complete verdeling van de f 40 mln. genoemd. De partijen die betrokken zijn bij de eerstelijnsggz, hebben de afgelopen periode al veel energie gestoken in het voorbereiden van een visie op (de organisatie van) deze hulpverlening. Zij vinden het noodzakelijk dat bovengenoemde voorwaarden allemáál (extra) gefaciliteerd worden.

In het Notaoverleg heb ik wel aangegeven de middelen voor consultatie van de gespecialiseerde ggz te willen verhogen met f 6 mln., maar daarmee heb ik niet willen suggereren dat er `dus' minimaal f 30 mln. gulden resteert voor het AMW. Consultatiemogelijkheden zijn belangrijk om psychische problemen beter te kunnen diagnosticeren, behandelen en doorverwijzen. Maar voor feitelijke ondersteuning en taakverlichting van de huisarts is meer nodig.

Betrokken partijen zijn op dit moment bezig om de plannen daarvoor uit te werken.

De landelijke organisaties van de eerstelijns partijen stemmen in met de verdeling 25 / 15, met dien verstande dat de middelen voor capaciteitsuitbreiding van het AMW zó worden verdeeld dat de stimuleringsbijdrage van het rijk verdubbeld wordt door de gemeenten. Op die manier kan er voor capaciteitsuitbreiding een substantieel bedrag van maximaal 50 mln. gulden op jaarbasis beschikbaar komen.

In het licht van de noodzakelijk geachte inspanningen van de drie eerstelijns partijen gezamenlijk gaat het VOG/AMW, zoals gezegd, akkoord met de omvang en de voorgestelde systematiek van de stimuleringsbijdrage; het VNG heeft voorkeur voor een hoger bedrag voor het AMW maar kan wel instemmen met de systematiek van een stimuleringsregeling, die in beginsel ten goede kan komen aan alle gemeenten, die een even grote eigen investering vergt, die tijdelijk is en die de verdeelcriteria van het Gemeentefonds hanteert.

Zodra de uitgewerkte regeling beschikbaar is, zal ik u die toezenden.

De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

dr. E. Borst-Eilers

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie