Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Patiënt wil deskundige en openhartige huisarts

Datum nieuwsfeit: 10-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Patiënt wil een deskundige en openhartige huisarts

10 december 1999

Huisartsen moeten vóór alles deskundig zijn. Daarover zijn bevolking en huisartsen het volkomen eens. Vertrouwen staat direct daarachter. Dit spoort met de wens van de overgrote meerderheid van de huisartsen om een echte vertrouwenspersoon te zijn voor hun patiënten. Daarnaast zijn openheid tegenover de patiënten en het met raad en daad terzijde staan van patiënten die verder de tweede lijn in gaan, hoog op het verlanglijstje van de Nederlandse bevolking. Die gang naar de tweede lijn maakt men liever via de huisarts dan rechtstreeks. Goede communicatie met de huisarts noemt vrijwel iedereen belangrijk, primair om daardoor een passend antwoord op de hulpvraag te krijgen en om zich serieus genomen te voelen.

Dit zijn enkele uitslagen van een NIPO-enquête over de ideale huisarts(-patiënt relatie), uitgevoerd in opdracht van het Nederlands Huisartsen Genootschap. Ook de huisartsen zijn geënquêteerd. Hen werd zowel naar hun eigen mening als naar hun verwachting over wat de bevolking zou antwoorden, gevraagd.

Wederzijds vertrouwen
Nederlanders hebben behoefte aan een huisarts die zij in vertrouwen kunnen nemen. Dat geldt het meest voor psychische problemen (78%), gevolgd door seksuele problemen (59%), verslavingsproblematiek (56%), gezins- (51%), werk- (48%) en relatieproblemen (41%). Een buiten-echtelijke relatie zouden zij echter verzwijgen. Een ruime meerderheid van de patiënten vertrouwt er van hun kant op dat hun huisarts volledig open kaart tegenover hen speelt. Ook zegt een overgrote meerderheid (85%) dat de huisarts zich vooral niet geremd moet voelen zaken - ongevraagd - aan de orde te stellen. Dat geldt zowel voor stoppen met roken, voor een te hoog alcoholgebruik of lichaamsgewicht als voor het vermoeden van mishandeling. Zelfs over het opvoeden van de kinderen, dat het laagste scoorde, mag de huisarts van ruim 40% van de bevolking ongevraagd beginnen. Huisartsen hadden de acceptatie van hun ongevraagde opmerkingen of adviezen veel lager ingeschat. Jongeren zijn overigens iets minder gediend van ongevraagde adviezen dan ouderen.

Geen bittere pil
De invloed van de huisarts op het medicijngebruik is groot. Voor negen van de tien Nederlanders (91%) is de mening van de huisarts over het al dan niet voorschrijven van een geneesmiddel doorslaggevend. Goede uitleg is belangrijker dan een recept, zeggen driekwart (73%) van de Nederlanders en bijna alle (94%) huisartsen. Bijna 80 % accepteert het wanneer de huisarts een beproefd geneesmiddel prefereert boven een nieuw.
Slechts 15% van de mensen vindt dat hun vraag om antibiotica of slaapmiddelen meestal of altijd gehonoreerd moet worden. Heel wat minder dan de huisartsen dachten, want die hadden het idee dat 77% de neiging heeft door te drukken.
60% van de Nederlanders vindt het acceptabel dat de huisartsen de kosten van medicijnen ter sprake brengen. Deze houden zich in omdat zij menen dat slechts een kwart van de patiënten dat 'op prijs stelt'. Ten onrechte dus.
Hoe strikt is het beroepsgeheim?
Het beroepsgeheim is heilig. Toch vindt driekwart van de Nederlanders het vermijden van gezondheidsrisico's voor anderen onder bepaalde omstandigheden zeker of waarschijnlijk belangrijker dan het recht van de patiënt op geheimhouding. En de huisartsen sluiten zich daar bij aan. Voor beide groepen geldt dat 7% dit nooit aanvaardbaar vindt.

Rokende ouders ergeren huisartsen
De grootste ergernis van huisartsen zijn ouders die roken in het bijzijn van een astmatisch kind en mannen die hun dierbaren slaan. Huisartsen ergeren zich tijdens visites aan situaties waarin een zieke ouder verzorging nodig heeft, maar het gezin TV blijft kijken en aan honden die niet even worden weggehouden....

Voorkomen is beter....
Sommige ziektekostenverzekeraars hebben het in hun pakket, een jaarlijks medisch onderzoek. 60% van de bevolking onderschrijft de stelling `Een jaarlijks medisch onderzoek geeft mensen zekerheid over hun gezondheid'. Huisartsen zien daar echter niets in. Slechts 3% gelooft in de waarde van zo'n onderzoek.
Opmerkelijk is verder dat driekwart van de Nederlanders instemt met de stelling 'Beter duizend mensen voor niets onderzocht dan bij één persoon iets ernstigs over het hoofd gezien'. Ook hier ziet 80% van de huisartsen dat anders.

Geld speelt geen rol
'Iedereen heeft recht op elke medische behandeling, ongeacht wat deze kost'. Deze stelling drijft Nederlanders en huisartsen het meest uiteen. 80% van de bevolking vindt dat elke prijs betaald dient te worden als het gaat om gezondheid. Eenzelfde percentage van de huisartsen (79%) kan zich in deze stelling juist niet in vinden.

Andere opmerkelijke uitkomsten in vogelvlucht:
Tweederde (66%) van de huisartsen gaat ervan uit dat de mensen vooral een aardige huisarts willen. Maar slechts één op de drie Nederlanders (32%) geeft aan dit belangrijk te vinden. Men wil primair een vaardige dokter, en als die ook aardig is, is dat meegenomen.

Gezondheid is een subjectief gegeven. Negen van de tien Nederlanders voelt zich zeer of tamelijk gezond (89%). Dat geldt voor zowel jongeren als ouderen. De huisartsen hadden bij hun beantwoording kennelijk meer hun patiënten dan de bevolking op het oog. Zij menen dat 75% van de Nederlanders gezond is en dat 66% zou antwoorden zich gezond te voelen.

De sekse van de huisarts speelt geen grote rol: zeven op de tien Nederlanders heeft geen voorkeur voor een vrouwelijke of mannelijke huisarts. De leeftijd is ook niet zo belangrijk; de helft van de ondervraagden maakt het niet uit. D helft van de jongeren wil een huisarts die jonger is dan 45 jaar.

Eerlijk duurt het langst. Nederlanders nemen er genoegen mee (86%) als een huisarts een gemaakte fout erkent en er zijn excuses voor aanbiedt.

Goed gebekt. Meer dan huisartsen verwachten (53%) zeggen patiënten het wanneer ze de huisarts niet goed begrijpen (87%). De helft van de huisartsen (53%) vindt het vak er leuker op geworden nu veel patiënten mondiger geworden zijn.

Naar de specialist. 84% van de Nederlanders wil met de huisarts overleggen over wat de specialist heeft voorgesteld. 95% wil dat de huisarts op de hoogte blijft van wat er met de patiënt tijdens diens verblijf in de tweede lijn gebeurt.

Koopavond. Weinig huisartsen zijn bereid de verruiming van winkelsluitingstijden te volgen en een avondspreekuur te gaan houden. Vier van de vijf huisartsen (79%) wil dit zo lang mogelijk tegenhouden.

De resultaten van het NIPO-onderzoek 'De ideale huisarts-patiënt-relatie' zijn bekend gemaakt tijdens het symposium 'Zegt het voort - de belofte van de huisartsgeneeskunde' dat het Nederlands Huisartsen Genootschap op woensdag 15 december j.l. in de Domus Medica te Utrecht heeft georganiseerd ter gelegenheid van het afscheid van zijn directeur drs. Hans P.M. van der Voort.

Enige relativering ten aanzien van deze enquêteresultaten is wellicht op zijn plaats.
Burgers zónder klachten achter hun PC antwoorden wellicht anders, dan zij zich als patiënt mét klachten in de spreekkamer zullen gedragen. En de huisartsen hadden bij hun beantwoording waarschijnlijk vooral hun patiënten op het oog en niet de bevolking als geheel.

© copyright NHG 1999

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie