Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief BZK inzake ciculaire Gemeentefonds

Datum nieuwsfeit: 10-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal


00000000.163 brief min bzk t.g.v. de ciculaire gemeentefonds 10 dec. 1
999

Gemaakt: 20-12-1999 tijd: 13:32

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 10 dec. 1999

Hierbij zend ik u, mede namsn de staatssecretaris van Financien, afschriften van de circulaire gemeentefonds van 10 december 1999 die ik heden heb verzonden aan de gemeentefonds van 10 december 1999 die ik heden heb verzonden aan de gemeentebesturen.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, A. Peper.

CIRCULAIRE GEMEENTEFONDS
van 10 december 1999

Aan de gemeentebesturen

Onderwerp gemeentefonds

Doelstelling bekendmaking van beleid en
het geven van informatie

Relatie met andere circulaires meicirculaire van 1999 (FO99/U68602), septembercirculaire van 1999 (FO99/U84795),
brief van de minister van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties van 4 november 1999
(FO99/91733)

Geldig tot 1 juli 2000

Inlichtingen 9-11 uur:


10-12 uur:
b.g.g. R.L.J. de Neef
N.P. Passchier
A. Doeves
R.S. Fransz (070) 426 6208
(070) 426 6259
(070) 426 6255
(070) 426 6277

E-mail (Dienstpostbus.BFO@minbzk.nl)

Internet

Gemnet www.minbzk.nl
www.minfin.gemnet.nl
web.minfin.gemnet.nl

1 Inleiding

In deze circulaire informeer ik u, mede namens de staatssecretaris van Financiën, over een mutatie op het gemeentefonds, die voortvloeit uit overleg dat wij op 1 december 1999 hebben gevoerd met de VNG en het IPO. Daarnaast geeft de circulaire de stand van zaken weer met betrekking tot de voorgenomen aanpassing van het verdeelstelsel met ingang van 2001.


2 Lokale opslagen omroepbijdragen

Wij verhogen het gemeentefonds structureel met ƒ 10 miljoen met ingang van het jaar 2000 in verband met de afschaffing van de omroepbijdrage. In de septembercirculaire van 1999 hebben wij voor dit onderwerp reeds een structurele toevoeging van ƒ 3 miljoen aangekondigd. Dit bedrag wordt nu met ƒ 7 miljoen aangevuld tot ƒ 10 miljoen. De verdeling van het bedrag van ƒ 3 miljoen, zoals die werd voorgesteld in § 5.5 van de septembercirculaire van 1999, vervalt. Ook zal geen gebruik worden gemaakt van een integratie-uitkering van ƒ 15 miljoen en evenmin zal de bijbehorende onttrekking van ƒ 12 miljoen aan de algemene uitkering doorgang vinden. Het gehele bedrag van ƒ 10 miljoen zal verdeeld worden via een bedrag per woonruimte.

De Tweede Kamer heeft op 25 november jl. het wetsvoorstel afschaffing omroepbijdrage aangenomen. Binnenkort zal de Eerste Kamer over dit onderwerp besluiten. Indien de Eerste Kamer het wetsvoorstel aanvaardt, heeft dit tot gevolg dat het niet langer mogelijk is gemeentelijke opslagen op de omroepbijdrage te heffen voor lokale omroepen. Circa 100 gemeenten lopen hierdoor inkomsten uit bedoelde opslagen mis tot een bedrag van ƒ 3 miljoen (raming voorjaar 1999). Eerder bestond het voornemen dit gemis te compenseren via een toevoeging aan het gemeentefonds van ƒ 3 miljoen structureel (zie de septembercirculaire van 1999, § 5.5). Ter verdeling van dit bedrag hebben wij toen een eenmalige integratie-uitkering aangekondigd van ƒ 15 miljoen, in het jaar 2000 uit te keren aan de genoemde 100 gemeenten. Om deze ƒ 15 miljoen te bekostigen zou enerzijds de toevoeging van ƒ 3 miljoen worden gebruikt en anderzijds eenmalig een bedrag van ƒ 12 miljoen aan de algemene uitkering worden onttrokken door een verlaging van het bedrag per inwoner. In het jaar 2001 zou het bedrag van ƒ 12 miljoen vervolgens weer opgaan in de algemene uitkering van het fonds, samen met de toevoeging van ƒ 3 miljoen. De uitlichting (ƒ 0,64 per inwoner in basis) is destijds verwerkt in de Verdeeltabel 2000 (zie de septembercirculaire van 1999, bijlage 2, tabellen 3 en 4).

Op 1 december 1999 heeft over dit onderwerp bestuurlijk overleg plaatsgevonden met de VNG en het IPO. Vastgesteld is dat een aantal gemeenten uit de algemene middelen bijdragen verstrekt aan lokale omroepen. Zij heffen dus geen opslagen op de omroepbijdrage. Het kabinet heeft in dit geval en zonder precedent besloten deze eigen bijdragen eveneens te compenseren. Het gaat om een bedrag van ƒ 7 miljoen, dat in aanvulling komt op de eerder aangekondigde ƒ 3 miljoen. De gehele som van ƒ 10 miljoen wordt structureel verdeeld via een bedrag per woonruimte met ingang van het jaar 2000. Het voornemen om in dat jaar bij de verdeling tijdelijk gebruik te maken van een integratie-uitkering vervalt, evenals de daarmee samenhangende verlaging van het bedrag per inwoner met ƒ 0,64 (in basis). Daarvoor in de plaats verhogen wij het bedrag per woonruimte met ƒ 1,17 (in basis). De wijzigingen zullen worden opgenomen in de Verdeeltabel 2000 van de meicirculaire van 2000.


3 Aanpassing verdeelstelsel gemeentefonds 2001

Op 4 november 1999 zonden wij u een afschrift van de brief aan de Tweede Kamer inzake de aanpassing van het verdeelstelsel van het gemeentefonds. De begeleidende brief, kenmerk FO99/91733, maakte melding van een Algemeen Overleg op 18 november 1999 met de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer. De brief is in dat overleg besproken.

Het overleg met de Tweede Kamer is nog gaande. De vaste commissie zal nog deze maand schriftelijk antwoord krijgen op de vragen gesteld in het Algemeen Overleg van 18 november 1999. Wij voorzien in januari 2000 een nieuw overleg met de commissie over de structurele aanpassing van het verdeelstelsel. In april 2000 zal over één en ander definitief worden beslist.

Vele gemeenten hebben zich schriftelijk tot de Tweede Kamer en tot ons gewend over de voornemens. Ook de VNG heeft dat gedaan. De inhoud van die brieven is - specifiek of in meer algemene termen - in het overleg aan de orde geweest. Aangezien het door de brieven schrijvende gemeenten beoogde doel is bereikt (namelijk het aankaarten van een discussie), zien wij dan ook af van individuele beantwoording.


4 Voorschotbetalingen 2000

De mutatie, die wij in § 2 van deze circulaire hebben vermeld, wordt direct verwerkt in de bevoorschotting van de algemene uitkering voor 2000. Vanaf de betaalmaand januari zal dus gerekend worden met ƒ 215,29 per inwoner en ƒ 475,23 per woonruimte (bedragen in basis).

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES,

A. Peper

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...