Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Sociale Zaken over stand van zaken SUWI-traject

Datum nieuwsfeit: 10-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

00000000.450 brief min szw over de stand van zaken suwi-traject Gemaakt: 6-1-2000 tijd: 11:49 RTF


Aan de Voorzitter van de Vaste commissie voor

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 10-12-1999

Onderwerp

Stand van zaken SUWI-traject

Naar aanleiding van de brief van 30 september jl. (kenmerk SOZA-99-672) kan ik u, mede namens Staatssecretaris Hoogervorst, het volgende meedelen.

U verzocht om nadere informatie over het kader waarbinnen de kwartiermakers voor het veranderingsproces dat verbonden is aan SUWI, geacht worden hun verkenningen uit te voeren. Bijgaand treft u (volledigheidshalve, want reeds in afschrift bij de brief van

13 september jl. aan u toegezonden) een afschrift aan van de taakopdracht aan de kwartier-makers.

De kwartiermakers hebben een tweeledige taak. Enerzijds voeren zij de regie over al eerder in gang gezette processen (inrichting CWI's, ontvlechting Arbeidsvoorziening, CVCS). Zoals in de taakopdracht staat vermeld dienen de kwartiermakers inzicht te verwerven in de voortgang die wordt geboekt en dienen zij te bevorderen dat er een optimale afstemming tussen de genoemde processen plaatsvindt. De huidige wettelijke kaders vormen bij deze afstemming het uitgangspunt.

Anderzijds hebben de kwartiermakers de opdracht om een projectplan op te stellen voor de inrichting van het totale veranderproces inclusief de veranderorganisatie. Voor het opstellen van dit projectplan dient het binnenkort aan de Tweede Kamer toe te zenden nadere kabinetsstandpunt SUWI als basis.

Daarnaast heeft u verzocht om informatie over de financiële situatie van de CWI's. Mij is bekend dat meerdere CWI's problemen hebben met de financiering van nieuwe diensten in het CWI, omdat deze niet rechtstreeks zijn te herleiden tot produkten van de moeder-organisaties en omdat er kosten zijn voor overhead, implementatie en opleiding. Het Procesmanagement SWI is in overleg met de bij SWI betrokken organisaties om te trachten tot een (voorlopige) oplossing van dit probleem te komen. In dit verband heeft u onlangs ook een afschrift ontvangen van mijn reactie op de, ook aan u toegezonden, brief van het Samenwerkingsverband Noord-Kennemerland d.d. 15 september jl. (kenmerk SWI/99/58970-A, d.d. 1 december 1999). Volledigheidshalve treft u bijgaand nogmaals

een afschrift aan.

De Minister van Sociale Zaken

en Werkgelegenheid,

(mr. K.G. de Vries)

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie