Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Tweede Kamer: opslag kernafval in Friese kleilagen

Datum nieuwsfeit: 10-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

aanh9900.348 opslag kernafval in friese kleilagen
Gemaakt: 13-12-1999 tijd: 16:43


2

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal


10 december 1999

Hierbij zend ik u mede namens de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer de antwoorden op de vragen, gesteld door de leden Atsma en Van Wijmen, welke mij werden toegezonden bij brief van 18 november 1999 onder nummer 2990002850.


1 In het kader van haar reguliere karteringstaak verricht NITG/TNO onder andere in Noord-Friesland geologisch onderzoek naar de effecten van ijstijden op de Noord-Nederlandse bodem. De boring te Blija (gemeente Dongeradeel) bood CORA de mogelijkheid meer algemene kennis op te doen over de zogeheten Boomse klei, die onderwerp van studie vormt voor mogelijke terugneembare ondergrondse opslag van kernafval. Overigens stond bij voorbaat al vast dat de locatie Blija op zich volstrekt ongeschikt is voor dergelijke opslag, gelet op de dikte van de aldaar aanwezige kleilaag en de aard van de bovenliggende geologische afzettingen.


2 De Commissie Opslag Radioactief Afval (CORA) doet onderzoek naar de mogelijkheden om in Nederland te komen tot terugneembare opslag van radioactief afval. Daarbij gaat het om niet-locatie specifiek onderzoek naar terugneembare ondergrondse opslag in steenzout of klei; daarnaast worden de mogelijkheden bestudeerd van verlengde bovengrondse opslag. Dit onderzoek wordt verricht in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en zal medio 2000 resulteren in een eindrapport, dat u zal worden aangeboden. Daarbij zal naar verwachting geen definitief regeringsstandpunt worden ingenomen over de toekomstige verwijdering van kernafval. Het kernafval wordt immers vooralsnog gedurende een periode van ongeveer 100 jaar bovengronds opgeslagen bij de Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval NV (COVRA) te Vlissingen-Oost, zodat een definitief regeringsstandpunt vooralsnog niet opportuun lijkt.


3 Ja; zie in dit verband de brief van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over de vraag of de diepe ondergrond mag en kan worden gebruikt voor het opbergen van afval (TK, 1992-1993, 23 163, nr. 1).


4 Dergelijk onderzoek is mij niet bekend.


5 Ik acht het ongewenst nu uitspraken te doen over de eventuele onwenselijkheid om kernafval in een bepaald gastgesteente -zoals klei- en in een bepaald gebied -zoals Friesland- op te slaan. Het thans lopende onderzoek van CORA is immers onder meer bedoeld om de mogelijke geschiktheid van bepaalde gastgesteenten te onderzoeken, zodat eerst de resultaten van dat onderzoek afgewacht dienen te worden. Bovendien is dat onderzoek niet-locatie specifiek, zodat ook bij het beschikbaar komen van de uitkomsten ervan locatie specifieke uitspraken niet aan de orde zijn.

Los daarvan acht ik het ongewenst nu uitspraken te doen die pas vele generaties later effect zouden moeten sorteren: het kernafval wordt immers voor de eerstkomende 100 jaar bovengronds bij COVRA opgeslagen.

A. Jorritsma-Lebbink

Minister van Economische Zaken

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie