Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Hoorzittingen over Hoeksche Waard

Datum nieuwsfeit: 13-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Zuid-Holland

26-11-1999

Provincie beraadt zich over Hoeksche Waard


Eind maart dit jaar hebben Provinciale Staten het streekplan Zuid-Holland Zuid vastgesteld. Daarin waren plannen opgenomen voor een grote glastuinbouwlocatie in Cromstrijen en een groot bedrijfsterrein ten zuiden van Oud-Beijerland. De provincie borduurde daarmee voort op het rijksbeleid.
Tegen deze plannen zijn ruim 6000 bezwaarschriften ingebracht. Ook zijn het kabinet en de Tweede Kamer inmiddels een andere koers gaan varen. Helaas is echter nog steeds niet bekend wat het kabinet nu exact wil met de Hoeksche Waard. Redenen genoeg voor Gedeputeerde Staten om de eerder gemaakte keuzen nog eens tegen het licht te houden.

Op 13 en 14 december a.s. vinden in het gemeentehuis van Oud-Beijerland hoorzittingen plaats. Wie een bezwaarschrift over het streekplan heeft ingediend kan dat daar nog eens mondeling toelichten voor de bezwarencommissie Awb (Algemene wet bestuursrecht). Deze commissie brengt vervolgens advies over het streekplan uit aan Gedeputeerde Staten. Pas daarna zullen Gedeputeerde Staten hierover een standpunt innemen.

De insprekers krijgen vooraf te weten wat de provincie ambtelijk aan de bezwarencommissie adviseert. Deze kan dat dan meenemen in haar reactie tijdens de hoorzitting.

In het ambtelijk voorstel staat dat de streekplanlocaties op zich nog steeds inhoudelijk een goede keus zijn, maar wordt tegelijkertijd geconstateerd dat deze in de streek en bij het Rijk geen enkel draagvlak (meer) hebben. Het advies is daarom de glastuinbouwlocatie bij Numansdorp om te zetten in een reservering. Dit geeft het kabinet de gelegenheid te bekijken of ook elders in de behoefte van het Westland kan worden voorzien. De Tweede Kamer heeft het kabinet vorige maand om zon onderzoek gevraagd.

Voor het bedrijfsterrein wordt geadviseerd te overwegen om, vooral vanwege het geringe draagvlak, de locatie ten zuiden van Oud-Beijerland in deze streekplanherziening niet langer na te streven. Om toch in de Rotterdamse behoefte te kunnen voorzien wordt geadviseerd te zoeken in de Noordrand van de Hoeksche Waard en in het gebied tussen de HSL en de Dordtsche Kil ten zuiden van s-Gravendeel. Voorgesteld wordt daarvoor een "streekplanuitwerking" op te nemen. Bij deze uitwerking moet wel voldaan worden aan een aantal randvoorwaarden zoals een voldoende omvang, een goede ontsluiting en ruimtelijke inpassing, ruimte voor regionale bedrijven uit de Hoeksche Waard zelf en een zorgvuldige "interactieve" procedure.

De insprekers kunnen tijdens de hoorzitting op 13 en 14 december op het ambtelijk voorstel ingaan. Andere onderwerpen die op de hoorzitting aan de orde komen zijn de verstedelijkingscontour Drechtsteden, de windmolenlocaties in de Hoeksche Waard en op Goeree-Overflakkee, de verblijfsrecreatie op de Kop van Goeree en het geluidsportcentrum Hellegatsplein Oost. Pas na de hoorzitting en het advies van de bezwarencommissie nemen Gedeputeerde Staten een standpunt in. Dat leggen zij vervolgens voor aan Provinciale Staten. Deze zullen in maart 2000 over het heroverwogen streekplan beslissen.

Gedeputeerde Staten vinden het belangrijk dat bij de heroverweging ook het rijksstandpunt kan worden meegewogen. Daarom hebben zij onlangs het kabinet schriftelijk gevraagd nu spoedig een besluit over de Hoeksche Waard te nemen en daaraan voorafgaand met de provincie in overleg te treden.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie