Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Tweede Kamer: Regeling van werkzaamheden 14 december 1999

Datum nieuwsfeit: 14-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal

regeli14.012 regeling van werkzaamheden 14 december 1999
Gemaakt: 14-12-1999 tijd: 17:2

2
Regeling van werkzaamheden d.d. 14 december 1999 (ongecorrigeerd) De voorzitter: De staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat heeft verzocht de stemmingen over de moties frequentiebeleid in verband met een nog door haar in te zenden brief uit te stellen tot donderdag a.s. Ik stel voor, daaraan te voldoen. ** Daartoe wordt besloten. De voorzitter: De fractie van de PvdA verzoekt de stemmingen in verband met de begrotingen van het Infrastructuurfonds en van het ministerie van Verkeer en Waterstaat uit te stellen tot donderdag a.s., in verband met de samenhang met het MIT. Ik stel voor, daaraan te voldoen. ** Daartoe wordt besloten. De voorzitter: Ik stel voor, donderdag a.s. ook te stemmen over de moties in verband met het MIT, te weten: - de motie-Leers over het geluidsniveau van de goederenlijn 11 (26828, nr. 5); - de motie-Leers over de maximale belasting van het bestaande spoor Roosendaal-Antwerpen (26828, nr. 6); - de motie-Leers over de snelle aanleg van de Hanzelijn (26828, nr. 7); - de motie-Hindriks/Giskes over een reservelijst voor milieuvriendelijk vervoer (26828, nr. 9); - de motie-Hindriks c.s. over decentralisatie van lokale en regionale infrastructuurprojecten (26828, nr. 10); - de motie-Hindriks c.s. over het uitvoeringsprogramma sneltrams/light-rail (26828, nr. 11); - de motie-Van der Steenhoven over het ontsnipperingsbeleid (26828, nr. 12); - de motie-Van der Steenhoven over de kosten van de aanleg van nieuwe infrastructuur (26828, nr. 13); - de motie-Van der Steenhoven c.s. over vervoer over water als alternatief voor goederenlijn 11 (26828, nr. 14); - de motie-Verbugt/Hindriks over bereiken van een breed draagvlak voor het beleid (26828, nr. 15); - de motie-Verbugt c.s. over het tracé van de IJzeren Rijn door het Meinweggebied (26828, nr. 16); - de motie-Verbugt c.s. over de goederenlijn 11 in relatie tot Betuwelijn en IJzeren Rijn (26828, nr. 17); - de motie-Verbugt/Hindriks over de Hanzelijn (26828, nr. 18); - de motie-Van Bommel over een andere netspanning en een nieuw beveiligingssysteem (26828, nr. 19); - de motie-Giskes c.s. over de indeling van het volgende MIT in categorieën (26828, nr. 20); - de motie-Giskes c.s. over extra investeringen ten behoeve van verkeer en vervoer (26828, nr. 21); - de motie-Stellingwerf/Van der Steenhoven over het viersporig maken van het traject Utrecht-Arnhem (26828, nr. 22); - de motie-Ravestein over een betere bescherming van het Natte Hart (26828-XII, nr. 29). ** Daartoe wordt besloten. De voorzitter: Ik stel voor, bij de behandeling van de suppletoire begrotingen Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Sociale Zaken en Werkgelegenheid ook te betrekken de najaarsbrieven Zorg respectievelijk sociale zekerheid. ** Daartoe wordt besloten. De voorzitter: Op verzoek van de VVD-fractie benoem ik in: - de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken het lid Remak tot lid in de bestaande vacature en het lid Snijder-Hazelhoff tot plv. lid in plaats van het lid Remak; - de algemene commissie voor Europese Zaken het lid Wilders tot plv. lid in de bestaande vacature; - de vaste commissie voor Defensie het lid Van Baalen tot plv. lid in de bestaande vacature; - de vaste commissie voor Nederlands-Antilliaanse en Arubaanse Zaken het lid Rijpstra tot lid in de bestaande vacature en het lid Balemans tot plv. lid in plaats van het lid Rijpstra; - de vaste commissie voor Economische Zaken het lid Snijder-Hazelhoff tot plv. lid in plaats van het lid Verbugt; - de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid het lid Snijder-Hazelhoff tot lid in plaats van het lid Van Blerck-Woerdman en het lid Van Blerck-Woerdman tot plv. lid in plaats van het lid Hofstra; - de vaste commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer het lid Snijder-Hazelhoff tot plv. lid in plaats van het lid O.P.G. Vos en het lid O.P.G. Vos tot plv. lid in de bestaande vacature; - de vaste commissie voor Landbouw, Natuurbeheer en Visserij het lid Snijder-Hazelhoff tot lid in plaats van het lid O.P.G. Vos en het lid O.P.G. Vos tot plv. lid in de bestaande vacature; - de vaste commissie voor Financiën het lid Hofstra tot lid in plaats van het lid Patijn en het lid Patijn tot plv. lid in plaats van het lid Hofstra. Het woord is aan de heer Van der Steenhoven. ** De heer Van der Steenhoven (GroenLinks): Mevrouw de voorzitter! Ik vraag u om het verslag van het algemeen overleg over de HSL op de plenaire agenda te plaatsen. Dit zal anders ongetwijfeld direct na dat algemeen overleg worden gevraagd. Op deze manier kunt u er misschien alvast rekening mee houden. De voorzitter: Dit is een tijdige aankondiging over het verslag van een algemeen overleg dat nog gehouden moet worden. Ik stel dat zeer op prijs en zal er voor de rest van de week rekening mee houden. Het woord is aan de heer Dittrich. ** De heer Dittrich (D66): Mevrouw de voorzitter! De vaste commissie voor Justitie heeft besloten om donderdagochtend met de staatssecretaris van Justitie een debat te hebben over het uitzetten van Turkse Koerden naar Turkije. Ik neem aan dat een VAO nodig zal zijn voor de afronding van dat debat, teneinde moties te kunnen indienen. Mijn vraag aan u is of u daar rekening mee wilt houden voor de agenda van donderdag. De voorzitter: Als wij het er maar over eens blijven dat «VAO» gewoon staat voor «verslag algemeen overleg». Ook deze mededeling stel ik zeer op prijs. Het woord is aan de heer Crone. ** De heer Crone (PvdA): Mevrouw de voorzitter! Ik zou graag een voortgezet algemeen overleg willen hebben met de minister van Economische Zaken over privatisering monogasbedrijven, opdat wij nader over dit onderwerp van gedachten kunnen wisselen. De voorzitter: Ook tegen u moet ik zeggen dat de letter V in VAO niet staat voor «voortgezet», maar voor «verslag». Het is dus geen voortzetting, maar een afronding van het debat in het algemeen overleg. ** De heer Crone (PvdA): Ik bied u mijn nederige excuses aan, voorzitter. De voorzitter: Het gaat bijna te ver, mijnheer Crone! Ook hiervoor zal ik de Kamer later een voorstel doen. Het woord is aan de heer Van den Akker. ** De heer Van den Akker (CDA): Ik wil alleen zeggen dat mijn fractie het verzoek van de heer Crone ondersteunt. De voorzitter: Waarvan akte. ** (Einde regeling van werkzaamheden)

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie