Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst Dagelijks Bestuur Amsterdam Oud Zuid

Datum nieuwsfeit: 14-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Amsterdam Oud Zuid

NIEUWS

Besluiten Dagelijks Bestuur 14 december 1999 Nieuwsdatum: 21-Dec-1999

· Het advies van de sector Publiekszaken naar aanleiding van het advies van de Algemene Bezwaar- en Beroepscommissie inzake bezwaarschriften van de Stichting Behou Gerard Dou gericht tegen de verleende bouw- en sloopvergunning voor de percelen Ceintuurbaan 240-244 en Dusartstraat 13-15 is overgenomen. Hiermee is het bezwaar tegen de sloopvergunning gegrond verklaard en zal de sloopvergunning worden ingetrokken. In plaats daarvan zal opnieuw een sloopvergunning worden verleend zoals opgenomen in het advies van de sector Publiekszaken.
· De tenderprocedure met betrekking tot 130 vrije sector woningen in het noordelijk deel van het Olympisch Stadionterrein is vastgesteld. Hierdoor zal nu in eerste instantie aan de geselecteerde kandidaten voor de ontwikkeling van de desbetreffende woningen worden gevraagd via een inschrijvingsformulier een bod te doen ten aanzien van het in erfpacht verkrijgen van de grond. Bij de uiteindelijke selectie zal de hoogte van de bieding bepalend zijn.
· Het protocol Leerplicht en Schoolverzuim Primair Onderwijs Amsterdam is akkoord bevonden. Het protocol zal vanaf 1 januari 2000 van kracht zijn en bevat afspraken tussen de Amsterdamse schoolbesturen van het openbaar en bijzonder onderwijs over de onderwerpen in- en uitschrijving en verwijdering van leerlingen, verzuimbestrijding en verlenen van verlof. Dit alles met als doel zoveel mogelijk te garanderen dat leerplichtigen onderwijs genieten. · Er zal een onderzoek gaan plaats vinden naar de meest wenselijke bestuursvorm voor het openbaar basisonderwijs in het Stadsdeel Amsterdam Oud Zuid. Hiertoe is een concept uitvoeringsplan vastgesteld. Er is behoefte aan onderzoek door de decentralisatie van taken ten aanzien van het algemeen onderwijsbeleid (lokale overheidstaken) van de rijksoverheid naar de lokale overheden. Het onderzoek zal inzicht moeten geven over de voor- en nadelen van bestuurlijke verzelfstandiging en de huidige bestuursvorm. · Het Dagelijks Bestuur had reeds eerder toegestemd in de tijdelijke opvang van asielzoekers op het terrein aan het IJsbaanpad. De bouwaanvraag en de aanvraag tot tijdelijke vrijstelling van het bestemmingsplan zijn inmiddels ingediend. Het Dagelijks Bestuur heeft, in dit specifieke geval, besloten toe te staan dat vooruitlopend op de vergunningverlening met de werkzaamheden kan worden begonnen. Daartoe zal zo snel mogelijk een gedoogbesluit worden opgesteld. · Voor het tweede bestedingsplan Kunst in de Wijken 1999 zijn aan elf kunstprojecten subsidies toegekend. Het gaat in totaal om f 39.070.- aan subsidies.
· Het voorstel om tot een definitieve wijziging over te gaan van de voorrangssituatie op het fietspad van de Amstelveenseweg ter hoogte van de uitgang van het Vondelpark en de Schinkelhavenstraat is aangenomen. Hiertoe zullen de haaietanden op het fietspad definitief worden gemaakt.
· Het voorstel dat bromfietsers op het fietspad op brug 350 (Torontobrug) moeten (blijven) rijden wanneer de maatregel Bromfiets op de rijbaan van kracht wordt, is aangenomen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie