Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Schade door regenwater verzekerbaar

Datum nieuwsfeit: 14-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Vindplaats 2
Vindplaats 3
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

MINISTERIE BZK

www.minbzk.nl

MIN BZK: Schade door regenwater verzekerbaar

Persbericht ministerie van BZK

14 december 1999

Schade door regenwater verzekerbaar

Schade als gevolg van het instromen van regenwater in woningen en bedrijfspanden is verzekerbaar, ook als dit water over kaden en dijken loopt en deze panden over de grond is binnengedrongen. Dit is de belangrijkste uitkomst van het onderzoek dat de voorzitter van het Verbond van Verzekeraars, S.J. Jonker, vanmiddag heeft aangeboden aan staatssecretaris drs. G.M. de Vries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en staatssecretaris mw. drs. J.M. de Vries van Verkeer & Waterstaat. Tot op heden werd dit soort schade in de meeste gevallen als onverzekerbaar beschouwd.

Als uitvloeisel van dit onderzoek doet het Verbond van Verzekeraars aan zijn leden de aanbeveling om schade door regenwater aan particuliere opstallen en inboedels en aan agrarische- en bedrijfsgebouwen volledig te dekken. Deze extra dekking kost de verzekeraars naar schatting 50 miljoen gulden per jaar, waarbij er een kans bestaat dat eens in de 20 jaar de schade circa 500 miljoen zal bedragen. Deze extra schadelast kan een kleine premieverhoging voor de opstal-, inboedel- en inventarisverzekering tot gevolg hebben.

Het Verbond heeft het onderzoek laten uitvoeren op verzoek van het kabinet naar aanleiding van het zware beroep dat werd gedaan op de Wet Tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen (WTS) na de regenwaterschaden van 1998 in het zuidwesten en het noorden van het land.

De oplossing die de verzekeraars nu aanreiken strekt zich nog niet uit tot schade aan agrarische gewassen als gevolg van regenwater. Deze gecompliceerde problematiek wordt apart onderzocht door gespecialiseerde verzekeraars in samenwerking met LTO Nederland en het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Nadrukkelijk blijft van dekking uitgesloten het risico van dijkdoorbraak en van rivieroverstromingen als gevolg van gebeurtenissen in het buitenland. Bij het optreden van deze onverzekerbare risico's kan de Wet Tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen in werking treden.

Noot voor de redactie,

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie