Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Toename aantal agrarische natuurverenigingen Utrecht

Datum nieuwsfeit: 14-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Utrecht

Persbericht
14 december 1999

Boeren zijn zuinig op weidevogelnesten en slootkanten AANTAL AGRARISCHE NATUURVERENIGINGEN NEEMT TOE

Steeds meer boeren in de provincie Utrecht gaan over op agrarisch natuurbeheer. Inmiddels telt de provincie zes agrarische natuurverenigingen, die een groot deel van de provincie beslaan. Het aantal witte vlekken neemt gestaag af. De meest voorkomende vormen van agrarisch natuurbeheer zijn het sparen van weidevogelnesten en slootkantenbeheer.

Boeren kunnen op hun eigen bedrijf veel betekenen voor de kwaliteit van de natuur en het landschap in de provincie. Daarop moet de boer dan wel de uitvoering van zijn bedrijf aanpassen. Om weidevogelnesten te sparen, moet hij bijvoorbeeld zijn maaidatum uitstellen, of om de nesten heen maaien. Het stimuleren van een soortenrijke plantengroei langs slootkanten en bosranden vergt ook extra inspanningen. Zo moet een boer deze stroken land ontzien bij het maaien en bemesten, waardoor hij vervolgens extra moeite moet doen om te voorkomen dat onkruid gaat overheersen op zijn land.

Afspraken over natuurresultaten
Daarom worden boeren door middel van verschillende subsidieregelingen gestimuleerd om over te gaan op agrarisch natuurbeheer. Met succes. Agrarische natuurverenigingen spelen daarbij een belangrijke rol. Zij sluiten contracten met de overheid waarin zij bepaalde natuurresultaten afspreken. Zo kan een vereniging zich ten doel stellen om 50 weidevogelnesten per 100 hectare in tact te laten, of om per 100 meter slootkant tien plantensoorten (uit een vooraf vastgestelde lijst) te laten groeien. Vrijblijvend zijn deze doelen niet; als zij niet gerealiseerd worden, dan gaat dat ten koste van de subsidie. Voor boeren zijn er, afgezien van de financiële vergoedingen, verschillende redenen om over te gaan op agrarisch natuurbeheer. Zo verbetert een boer met agrarisch natuurbeheer de kwaliteit van zijn eigen woon- en werkomgeving. Daarnaast kweekt hij meer goodwill bij zijn niet-agrarische omgeving, omdat het buitengebied dankzij agrarisch natuurbeheer voor iedereen aantrekkelijker wordt.

Aanvulling op ecologische hoofdstructuur
Agrarisch natuurbeheer vindt plaats in gebieden die niet tot de ecologische hoofdstructuur van de provincie Utrecht behoren. Het is daarmee een belangrijke aanvulling op de traditionele natuurontwikkeling. Bovendien kunnen door agrarisch natuurbeheer de verbindingszones tussen delen van de ecologische hoofdstructuur versterkt worden.

Verenigingen staan centraal
Centraal bij agrarisch natuurbeheer staan de agrarische natuurverenigingen. Zij spreken natuurresultaten af met de overheid en zijn een platform voor ervaringsuitwisseling en kennisoverdracht. Via de verenigingen kunnen boeren cursussen volgen bij het Agrarisch Opleidingscentrum in Houten. Verder richten de verenigingen zich veelal ook op plattelandsvernieuwing en milieuproblematiek in het algemeen. Zo wisselen boeren binnen een vereniging bijvoorbeeld ervaringen uit op het gebied van agrotoerisme. In het noordwesten van de provincie loopt het recreatieproject In de benen door de Venen.
Momenteel zijn in de provincie Utrecht zes agrarische natuurverenigingen actief:
1. De Utrechtse Venen: het gehele noordwestelijke deel van de provincie (ten noorden van Woerden)
2. Lopikerwaard: het zuidwesten van de provincie 3. Vechtvallei: grotendeels actief in Noord-Holland, maar deels ook in de Utrechtse Vechtstreek
4. Ark en Eemlandschap: Eemland (tussen t Gooi en Amersfoort) 5. Leusder Horstee: ten zuidoosten van Amersfoort 6. Langbroekerwetering (in oprichting): de strook zuidwestelijk langs de Utrechtse Heuvelrug

Belangrijkste witte vlekken zijn het Noorderpark (ten noorden van de stad Utrecht), het Utrechtse deel van de Gelderse Vallei (ten noorden van Veenendaal), het gebied tussen de Leidsche Rijn en de Hollandsche IJssel en het gebied tussen Nieuwegein, Houten en Wijk bij Duurstede. Naar verwachting zullen het komende jaar enkele van deze witte vlekken opgevuld worden.

Provincie Utrecht ondersteunt de verenigingen De provincie Utrecht ziet voor zichzelf een belangrijke rol weggelegd om het agrarisch natuurbeheer te stimuleren. Zo financiert de provincie een formatieplaats bij Landschapsbeheer Utrecht, van waaruit agrarische natuurverenigingen praktisch ondersteund worden. Verder verzorgt de provincie zogeheten begrenzingen van gebieden waar agrarisch natuurbeheer kan plaatsvinden en helpt zij verenigingen bij het zoeken naar gebieden met veel potentie. Tot slot is de provincie een drijvende kracht achter het bestuurlijk platform agrarisch natuurbeheer, dat onder voorzitterschap staat van gedeputeerde R.C. Robbertsen (Agrarische Zaken, Natuur en Landschap).
(Voor informatie: Christiaan Bonebakker, (actueel@prvutr.nl) 030 - 258 33 25)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie