Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Staatssecretaris Adelmund: tijdelijke maatregelen Studiehuis

Datum nieuwsfeit: 14-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, directie Voorlichting
Datum: 14-12-1999 Home

Persbericht
Nummer: 174

Aanpak invoeringsproblemen tweede fase havo/vwo:

Niveau gehandhaafd, meer ruimte voor scholen

Staatssecretaris Adelmund van onderwijs, cultuur en wetenschappen stelt een aantal tijdelijke maatregelen voor om scholen beter in staat te stellen de vernieuwing van de tweede fase havo/vwo vorm te geven. Drie onderzoeken (Inspectie, PMVO en Codename Future) wijzen uit dat er sprake is van invoeringsproblemen. De mate waarin leerlingen tegen problemen aanlopen verschilt sterk per school en per leraar. De ruimte die scholen nu krijgen, leidt tot minder versnippering en meer flexibiliteit in het programma. De normatieve studielast van leerlingen blijft gelijk. Dit schrijft staatssecretaris Adelmund in een brief aan de Tweede Kamer.

De maatregelen zijn bedoeld voor leerlingen die tot en met augustus 2002 instromen in het vierde leerjaar van havo en vwo. De maatregelen zijn tijdelijk om scholen en leraren meer tijd en ruimte te bieden om de vernieuwingen vorm te geven.

Maatregelen

Adelmund stelt in aansluiting op de suggesties van de Inspectie, het PMVO en Codename Future voor:

havo
1. Mede in relatie tot het profielwerkstuk wordt nogmaals bezien hoe de praktische opdrachten (inclusief de handelingsdelen en de diverse dossiers met werkstukken) in aantal/omvang kunnen worden beperkt. Dit betreft alle vakken.
2. Het profielwerkstuk als grote praktische opdracht blijft bestaan. Dit profielwerkstuk hoeft echter niet meer op twee vakken betrekking te hebben. Het profielwerkstuk is daarmee een grote praktische opdracht in een vak van het profiel. Er wordt een cijfer voor gegeven dat meetelt voor het schoolexamencijfer voor het betreffende vak. Het belang ervan wordt daardoor benadrukt. 3. Het vak algemene natuurwetenschappen (gemeenschappelijk deel, 160 uur) wordt een keuzevak (examenvak) van het vrije deel. 4. De school krijgt de mogelijkheid de normatieve studielast voor de tweede moderne vreemde taal in het gemeenschappelijk deel (160 uur) te besteden aan die taal of aan aanvullend onderwijs in Nederlands en/of Engels.
5. Het aantal en de omvang van verslagen voor het vak culturele en kunstzinnige vorming 1 zal worden bezien.

vwo
1. zie punt 1 havo.
2. zie punt 2 havo.
3. Het vak algemene natuurwetenschappen (gemeenschappelijk deel) wordt in aantal uren beperkt: van 200 naar 120. Daardoor wordt het goed mogelijk het vak in het vierde leerjaar af te ronden. Het examenprogramma wordt ingeperkt, zodat scholen een keuze kunnen maken uit de (sub)domeinen. Daardoor kan de overlap met andere natuurwetenschappelijke vakken op schoolniveau worden vermeden. 4. De normatieve studielast voor de deelvakken Frans1 en Duits1 (2 x 160 uur) kan worden aangewend voor die twee deelvakken, maar mag ook worden ingezet voor één van die deelvakken of voor één van die deelvakken en aanvullend onderwijs in Nederlands en/of Engels. Het deelvak Frans1/Duits1 behoeft niet meer in het laatste jaar te worden afgesloten: het kan eerder.
5. Zie punt 5 havo.

Tijd voor school
Het doel van de vernieuwing van de tweede fase is de aansluiting met het hoger onderwijs te verbeteren. De invoering van de profielen leidt tot een evenwichtig, maar zwaarder pakket voor leerlingen. De nieuwe tweede fase kent een studiebelasting van gemiddeld 40 uur per week. In het oude systeem besteden met name havo-leerlingen minder tijd aan school. Dit leidt er toe dat leerlingen de nieuwe tweede fase als zwaar ervaren. Deze gevoelde werkdruk heeft ook te maken met de bijbanen van leerlingen. Leerlingen besteden daar steeds meer tijd aan. Die ontwikkeling valt samen met de invoering van de nieuwe tweede fase.

Onderzoeken

De inspectie benoemt een aantal factoren die de studielast van leerlingen verzwaren. Dat zijn schoolorganisatorische zaken, problemen bij de invoering van de nieuwe didactiek en aanloopproblemen met de beheersing van de studietijd waardoor er voor leerlingen piekbelastingen ontstaan. In de rapportages van PMVO en Codename Future worden invoeringsproblemen gesignaleerd bij de nieuwe didactiek, de lerarenrol en de overgang naar een groter aantal vakken. Met name voor het havo is er sprake van meer vakken dan in de oude situatie.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie