Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Netelenbos over mainportontwikkeling Rotterdam

Datum nieuwsfeit: 14-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal


00000000.146 brief min vw project mainportontwikkeling rotterdam
Gemaakt: 14-12-1999 tijd: 22:15


2

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal


14 december 1999

Onderwerp

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

Tijdens het overleg met de Vaste Commissies voor Verkeer en Waterstaat en voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over «PMR op Koers» van het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR) op
1 juli 1999, heb ik toegezegd de resultaten toe te sturen van het onderzoek voor de oplossingsrichting «Bestaand

Rotterdams Gebied». Hierbij stuur ik ter informatie de conclusies en aanbevelingen van het onderzoeksrapport «Ruimte voor de haven, Kwaliteit voor de leefomgeving«.

Het onderzoek is in opdracht van PMR uitgevoerd door een samenwerkingsverband van de RWS Regionale Directie Zuid-Holland, de Rijksplanologische Dienst (RPD) en de DCMR Milieudienst Rijnmond.

De opdracht van dit samenwerkingsverband komt neer op de beantwoording van drie kernvragen:

Hoe kan een zo efficiënt en duurzaam mogelijk gebruik van het bestaand haven- en industriegebied worden bereikt?

Hoe kan de leefbaarheid en de omgevingskwaliteit worden verbeterd?

Hoe kan vanuit haven en industriegebied worden omgegaan met stedelijke ontwikkelingen in het havengebied?

Het onderzoek heeft de «Verkenningen 2020» van het Gemeentelijk Havenbedrijf

Rotterdam als uitgangspunt genomen voor het beantwoorden van bovengenoemde vragen.

Belangrijkste conclusies zijn:

dat het mogelijk is om meer ruimte in het havengebied te winnen dan het Gemeentelijk Havenbedrijf in haar verkenning had voorzien. Hierbij past overigens de nuancering dat het havenbedrijf alleen die mogelijkheden heeft opgenomen die het bedrijfseconomisch haalbaar achtte.

dat intensivering van het ruimtegebruik voor havenactiviteiten de kwaliteit negatief van leefomgeving beïnvloedt. Met name geluidsoverlast leidt ertoe dat een deel van het havengebied niet bruikbaar is voor havenactiviteiten. Dit geldt met name voor de intensivering van het ruimtegebruik die het Gemeentelijk Havenbedrijf heeft opgenomen in zijn Verkenningen. Het Havenbedrijf is op dit punt te optimistisch geweest.

Per saldo kunnen er maximaal enkele honderden hectaren extra worden benut.

Het Bestuurlijk Overleg Mainportontwikkeling Rotterdam (BOM) heeft de gemeente Rotterdam verzocht om op basis van de onderzoeksresultaten in «Ruimte voor de haven, Kwaliteit voor de leefomgeving« samen met milieu-organisaties de beleidskeuze voor te bereiden voor extra mogelijkheden om ruimte te winnen en leefbaarheid te verbeteren in het bestaande havengebied van Rotterdam. De gemeente zal daarover in februari 2000 aan het BOM rapporteren.

DE MINISTER VAN VERKEER EN WATERSTAAT,

T. Netelenbos

Bijlage is niet elektronisch beschikbaar

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie