Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Moties Kamerleden over begroting Buitenlandse Zaken

Datum nieuwsfeit: 14-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Tweede Kamer der Staten Generaal


26800V00.072 moties 72-75 begroting buza (V) 2000
Gemaakt: 16-12-1999 tijd: 21:48

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL


2

Vergaderjaar 1999-2000


26 800 V

Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2000

Nr. 72

GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN ARDENNE-VAN DER HOEVEN, ter vervanging van gedrukt onder nr. 35

Voorgesteld 14 december 1999

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat het wenselijk is de rekrutering van kindsoldaten onder de 15 jaar elders stop te zetten;

constaterende, dat de verklaring van de Rechten van het Kind uitgaat van bescherming van kinderen onder de 18 jaar;

verzoekt de regering het daarheen te leiden dat het bijbehorende optioneel protocol tegen kindsoldaten volgens de 18/18 formule door Nederland getekend kan worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Ardenne-van der Hoeven

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL


2

Vergaderjaar 1999-2000


26 800 V

Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2000

Nr. 73

GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID KOENDERS C.S. ter vervanging van die gedrukt onder nr. 40

Voorgesteld 14 december 1999

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat de ontwikkeling van een gemeenschappelijk Europees defensiebeleid steeds concretere vormen aanneemt;

van mening, dat het van belang is dat Nederland actief deelneemt aan de vormgeving van het Europees veiligheids- en defensiebeleid;

overwegende, dat de vorming van een Europese militaire capaciteit, zoals geformuleerd in het voortgangsrapport van het Fins voorzitterschap en geaccordeerd in de Algemene Raad van 6 december jl., en andere vormen van intensieve Europese defensiesamenwerking een belangrijk onderdeel uitmaakt van deze ontwikkeling;

spreekt steun uit voor de inhoud van dit rapport;

verzoekt de Nederlandse regering een voorstel te doen voor een proportionele Nederlandse bijdrage aan deze ontwikkeling, en daarover de Kamer zo spoedig mogelijk te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Koenders

Eurlings

Hoekema

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL


2

Vergaderjaar 1999-2000


26 800 V

Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2000

Nr. 74

GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID VAN DEN BERG C.S. ter vervanging van die gedrukt onder 53

Voorgesteld 9 december 1999

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende, dat, in het licht van waterverontreiniging en zeespiegelstijging, goed waterbeheer en bescherming tegen hoog water voor veel ontwikkelingslanden een essentiële bestaansvoorwaarde zijn;

voorts constaterende, dat het belang van geïntegreerd waterbeheer in toenemende mate in internationale fora voor ontwikkelingssamenwerking wordt onderkend;

verzoekt de regering om waterbeheer tot geïntegreerd onderdeel van de bilaterale hulp en van het themaspecifieke hulpinstrument van het milieuprogramma te maken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Berg

Van Ardenne-van der Hoeven

Ter Veer

Van Middelkoop

Karimi

TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL


2

Vergaderjaar 1999-2000


26 800 V

Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2000

Nr. 75

GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID M.B. VOS, ter vervanging van die gedrukt onder nr. 42

Voorgesteld 14 december 1999

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening, dat de omvangrijke economische sancties tegen Servië, met uitzondering van het wapenembargo, niet leiden tot het beoogde doel, namelijk het omverwerpen van het regime;

van mening, dat de omvangrijke economische sancties tegen Servië de positie van oppositiegroeperingen en democratische fundamenten ondermijnen;

van mening, dat het intensiveren van financiële en psychologische sancties gericht op het regime effectiever zijn in het verzwakken van het heersende regime;

verzoekt de regering in EU-verband te pleiten voor het opschorten van economische sancties tegen Servië, met uitzondering van het wapenembargo, en het aanscherpen van psychologische en financiële sancties gericht tegen het regime en het niet verlenen van visa aan leden van het regime en hun familie,

en gaat over tot de orde van de dag.

M.B. Vos

Copyright Tweede Kamer der Staten Generaal

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie