Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoord BuZa op vragen over Roma-coordinator zigeuners

Datum nieuwsfeit: 14-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Aan de Voorzitter van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Binnenhof 4

Den Haag

Directie Economische Samenwerking

Afdeling Interregionale en Regionale Organisaties

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 14 december 1999
Kenmerk DES/IR-558/99
Blad /1
Bijlage(n) 1
Betreft beantwoording kamervragen Valk, Koenders, Hoekema

Zeer geachte Voorzitter,

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier Uwer Kamer, d.d. 29 november 1999, kenmerk 2990003500, waarbij gevoegd waren de door de leden Valk, Koenders (beiden PvdA) en Hoekema (D66) overeenkomstig artikel 134 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer bij U ingediende vragen, heb ik de eer U hierbij, mede namens de minister voor Ontwikkelingssamenwerking, als bijlage dezes het antwoord op gestelde vragen te doen toekomen.

Minister van Buitenlandse Zaken

Vraag 1:

Herinnert u zich uw toezegging dat het werk van de Special Group on the Roma/Gypsies van de Raad van Europa door Nederland zou worden ondersteund door het ter beschikking stellen van een Roma-coòrdinator?

Antwoord:

Ja

Vraag 2:

Is deze functionaris inmiddels aangesteld?

Antwoord:

Neen

Vraag 3:

Zo neen, waarom niet?

Antwoord:

De Secretaris-Generaal van de Raad van Europa heeft op 25 oktober 1999 laten weten dat bij nader inzien de financiële middelen ontbreken om de door Nederland ter beschikking gestelde Roma-Coòrdinator te kunnen laten functioneren.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie