Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Demonstratie in Den Haag tegen oorlog in Tsjetsjenië

Datum nieuwsfeit: 15-12-1999
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

Rusland, stop oorlog in Tsjetsjenië!
Onderhandelingen nú

P E R S B E R I C H T

10-12-1999
Haags Vredes Platform, i.s.m. het LBVO en het IKV Op woensdag 15 december van 10 tot 12 uur houden leden van het Haags Vredes Platform en van andere vredesorganisaties een demonstratief piket bij het Consulaat van de Russische Ambassade, Laan van Meerdervoort 1, Den Haag. Daarbij voeren zij de leuzen: 'Rusland, stop oorlog in Tsjetsjenië! Onderhandelingen Nú!' De demonstranten keren zich ook tegen wapenleveranties aan de oorlogvoerenden. Tijdens het piket is er een optreden van de Amsterdamse vredeszanger Jos Linnebank.
Met het piket kiezen de demonstranten partij voor de burgerbevolking van Tsjetsjenië, die op ongehoorde schaal in deze oorlog wordt geslachtofferd. De demonstranten zijn diep verontwaardigd over de gruwelijke bombardementen op burgerdoelen, zoals op de stad Grozni. Deze oorlogshandelingen vormen een flagrante schending van het internationaal humanitair en het oorlogsrecht.
Na het piket, om 12u30, bieden de demonstranten op de Russische Ambassade, Andries Bickerweg 2, namens het Landelijk Beraad van Vredesorganisaties (LBVO) (1) en het Haags Vredes Platform een brief aan, gericht tot de Russische regering. In de brief wordt erop aangedrongen onverwijld de wapens neer te leggen en onderhandelingen te beginnen met de Tsjetsjeense strijders. Er wordt in beklemtoond, dat oorlogsgeweld geen duurzame en rechtvaardige oplossing kan bieden. Teneinde dit standpunt te verduidelijken verzoekt het LBVO om een spoedig onderhoud met de Russische Ambassadeur.
Info: 070-3658533 (Haags Vredes Platform) en 075-6841881 (LBVO) ___________________


1) Het LBVO telt de volgende lidorganisaties: Acties tegen kernwapens; Anti- Interventie Komitee; Comitee Stop Starwars; Doopsgezinde Vredesgroep; Economen voor Vrede; Euro's voor Vrede; Franciskaanse Vredeswacht; Humanistisch Vredesberaad; Kerk en Vrede; Ned. Ver. voor Medische Polemologie; Oecumenisch Vredesforum van Europese Katholieken; PAIS; Peace Brigades International NL; Quaker Vredescommissie; Religieuzen voor Gerechtigheid en Vrede; Stichting Burgervredesteams NL; Stichting voor Actieve Geweldloosheid; Stop de Wapenwedloop; Tribunaal voor de Vrede; Ver. Dienstweigeraars/AMOK; Ver. Juristen voor de Vrede; Volk voor Vrede; Vrouwen voor Vrede; Wereld Federalisten Beweging NL; Women's International League for Peace and Freedom. Haags Vredes Platform
Postbus 10500, 2501 HM DEN HAAG
Tel: 070-3658533/3251102/3507877
E-mail: (hvp@ddh.nl)
Web: www.ddh.nl/org/hvp

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie